Filiala Județeană Tulcea „Contraamiral IACOB BĂLAN”

  ADUNAREA  GENERALA  A  A.N.C.M.R.R.  Filiala Județeană Tulcea

                     „Contraamiral  IACOB  BALAN”

    Pe data de 23.04.2021, în conformitate cu Planificarea si a Procedurii din nr. 106/03.12.2020 a A.N.C.M.R.R. Central, Filiala Tulcea a desfășurat Adunarea Generală pentru Raport de Activitate si Alegeri.

Adunarea a avut loc la sediul Casei Cărții, cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare social, toți perticipanții purtând regulamentar masca.

La activitate, din partea mass-media a fost invitat dl. jurnalist Adi Tudor, acreditat pentru participare la activitățile M.Ap.N.

După intonarea Imnului de Stat,  președintele – c.a.fl. (rtg.) FILIP NICOLAE a făcut urări și a transmis felicitări membrilor care își serbează ziua de nume, a reamintit că numărul de participanți, datorită pandemiei CoronaVirus, a fost stabilit prin  norma de reprezentare la Adunare  de 1/5 membrii, a informat că îndeplinindu-se cvorumul, Adunarea este statutară, a anunțat că suntem onorați de prezența Președintelui A.N.C.M.R.R. – S.R.I. Tulcea, col. (rtg.) AGACHI COSTEL si a solicitat ținerea unui moment de reculegere pentru membrii decedați în ultima perioadă.

Secretariatul pentru intocmirea Procesului Verbal si numararea voturilor la alegeri a fost numit in persoanele cdor. (r.) CROITORU ANDREI si M.M. (pr.) DAMIAN ION.

In continuare, lucrarile au decurs conform protocolului obisnuit si a Ordinii de Zi, cdor. (rtg.) STOICA ROMEO, col. (r.) SERBENCU SAVA si col. (r.) EPURE ROMICA au prezentat materialele. La discutii, cpt.cdor.(rtg.) DUMITRESCU OVIDIU – ANTON a făcut unele precizări în calitatea sa de președinte al C.J. al Persoanelor Vârstnice, legate de mărirea numărului de membri ai filialei și de regretul că la Adunare nu a participat niciun edil local, pentru ca pensionarii militari să aibă posibilitatea să îi poată informa cu problemele cu care se confruntă, probleme cu care dealtfel se confruntă toți pensionarii la nivel de municipiu și județ.

In incheierea primei parti a Adunarii, Presedintele Filialei c.a.fl. (rtg.) FILIP NICOLAE a supus la vot spre aprobare materialele prezentate, acestea fiind aprobate in unanimitate. Apoi a mulțumit membrilor filialei pentru efortul depus de aceștia în mandatul său, spre realizarea sarcinilor reieșite din Statut, Hotărârilor Adunărilor Generale și Dispozițiilor primite de la eșaloanele superioare, după care, cu ocazia implinirii în luna martie a acestui an a 30 de ani de la înfiintarea Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva și în Retragere Filiala Județeană Tulcea „Contraamiral IACOB BALAN”, s-au decernat  Diplome de Excelență si Onoare,  prilej cu care, pentru rezultate meritorii au primit „Diploma de Președinte de Onoare” : cdor. (rtg.) VARZAN STEFAN – cel care impreuna cu 5 cadre pensionari militari au pus bazele înființării Organizatiei Cadrelor Militare in Rezervă și în Retragere Filiala Tulcea,  acesta fiind primul președinte al acestei Organizatii  in perioada 1991 – 1994 si c.a.fl. (rtg.) FILIP NICOLAE – presedintele filialei in perioada 2011 – 2021.

       In partea a doua a Adunării Generale, în conformitate cu Statutul A.N.C.M.R.R. art. 32 si art. 43, precum si a Procedurii 106 din 03.12.2020, s-au desfășurat alegerile pentru stabilirea noilor organe de conducere ale A.N.C.M.R.R.  Filiala Județeană Tulcea „Contraamiral IACOB BALAN” pentru perioada 2021 – 2024.

In urma desfășurării alegerilor, noul Comitet este format din:

–   Președinte – cdor. (rtg.) ZAHARIA ION

–   Prim-vicepreședinte responsabil  cu probleme organizatorice – cdor.(rtg.) STOICA ROMEO

–  Vicepreședinte si presedinte subfiliala Babadag – col. (rtg.) SOLOM DRAGOS

–  Vicepreședinte responsabil cu probleme de calitate a vietii – lt. cdor. (r.) CHERCIU VICTOR

–  Vicepreședinte responsabil cu probleme sociale – col. (rtg.) NASTAC GHEORGHE

–  Secretar Executiv – m.m. pr. (r.) TUDOR DUMITRU

–  Membru – m.m. pr. (rtg.) DAMIAN ION

–  Membrii supleanti – lt. col. (r.) medic NICOLAE SICINSCHI MIOARA , m.m. pr. (r.) VAJAIAC CONSTANTIN,

–  Economist (si contabil) – col. (r.) SERBENCU SAVA

–  Cenzor – col. (r.) EPURE ROMICA

–  Casier – m.m. pr. (r.) PASCALI CONSTANTIN

   În incheiere, președintele ales, cdor. (r.) ZAHARIA ION a urat succes noului Comitet si Sărbători Fericicite tuturor participanților la Adunarea Generală. 

       Consemneaza: cdor. (rtg.) ROMEO STOICA

Previous Article
Next Article