Filiala Dolj ,,Mihai Viteazul” a A.N.C.M.R.R.

Rezervişti  sârbi  şi  bulgari  la  Craiova

În  ziua  de  9  mai  a.c.  două  delegaţii,  una  a  Filialei  Asociaţiei  Pensionarilor Sârbi  din  Zajecer,  formată  din  domnii  colonei (r) Ljubomir  Reljanovic,  Vladimir  Dragovic,  Drăgan  Dabetic  şi Cedomor  Vranjanac  şi  alta  din  Bulgaria  alcătuită  din  domnii  colonei (r)  Veniyel  Petkov, Ogonean  Petrov  şi  Dimitrov  Evil  au  fost  oaspeţii  mult  doriţi  ai  Filialei  Judeţene  Dolj  ,,Mihai  Viteazul”  a  A.N.C.M.R.R.  pentru  a  sărbători  împreună  proclamarea  Independenţei  României  faţă  de  Imperiul  Otoman.

Depunerea  de  coroane  de  flori  la  Monumentul  Independenţei,  alături  de  autorităţile  locale,  drept  omagiu  memoriei  celor  ce  şi-au  dăruit  viaţa  pentru  fiinţialitatea  şi  întregirea  ţării  a  marcat  acţiunea  de  debut  a celor  trei  delegaţii  în  Municipiul  Craiovean.  Chiar  dacă  vremea  a  fost  potrivnică  vizitării  principalelor  obiective  economice  şi  a  zonelor  turistice  ale  urbei  craiovene,  conducerea  Filialei  doljene  a  găsit  soluţii  ca  oaspeţii  să  se  simtă  ca  la  ei  acasă.

Mai  întâi,  invitaţie  în  cochetul  club  al  Filialei  ,,Mihai  Viteazul”.  Pregătit  ca  de  sărbătoare,  cu  fotomontaje  expresive,  oglindind  acţiuni  şi  activităţi  infinit  variate,  acestea  se  dezvăluie  privirilor  vizitatorilor  în  nesfârşite  pagini  de  istorie  din  viaţa  de  un  sfert  de  veac  al  celor  trei  structuri  asociative  din  Bănie: Filiala  ,,Mihai  Viteazul” a A.N.C.M.R.R.  A.I. Cuza,  Filiala ,,Fraţii  Buzeşti”  a  Cultului  Eroilor ,,Regina  Maria”  şi  A.R.P.I.A.;  imagini  grăitoare  mult  apreciate  de  cei  prezenţi  la  întâlnire.

Următorul  popas  al  vizitatorilor  este  primăria  Craiovei.  Administratorul  public  al  municipiului,  domnul  Sorin  Manda  face  o  primire,  în  sala  de  Conferinţe  cu  nespusă  amabilitate  arătându-se   recunoscător  de  această  vizită.  Domnia  Sa  a  oferit  interesante  informaţii  celor  prezenţi  referitoare  la  evoluţiile  de  dată  recentă  istoric-administartive  şi  sprituale  ale  celui  mai  important  centru  urban  al  Olteniei,  subliniind  permanenta  şi  fructuasa  colaborare  în  plan  cultural  şi  administrativ  cu  cadrele  militare  în  rezervă  şi  în  retragere,  aportul  lor  la  dezvoltarea  patrimoniului  material  şi  spiritual  al  comunităţii.  Ospitalierul  administrator  a  înmânat  militarilor  sârbi  şi  bulgari  interesante  pliante  documentare  ale  oraşului  medieval  oltean  de  pe  malul  Jiului,  oferindu-i-se  din  partea  oaspeţilor  un  valoros  suvenir.

Vizita  la  primărie  ia  sfârşit  cu  mulţumirile  de  rigoare  ale  preşedintelui  Filialei  ,,Mihai  Viteazul”  c-dor. (r)  Octavian  Cococeanu,  adresate  domnului  administrator  public  al  primăriei  pentru  excelenta  primire   precum  şi  pentru  minunata  atmosferă  ce  a  întreţinut  atât  de  plăcut  schimbul  de  opinii  între  participanţi.

Muzeul  de  Artă,  cunoscut  publicului  larg  craiovean  ,,Palatul  Jean  Mihail”  şi  ,,Perla  arhitecturii  Craiovene”,  este  ultimul  obiectiv  vizitat  cu  un  interes  maxim .  ,,Ne  aflăm  aici  –  ne  relatează,  uşor  afectat  –  eruditul  domn  Emilian  Albu,  muzeograful  superbului  Edificiu  cultural -, în  această  sală,  când,  la  sfârşitul  verii  anului  1940  au  avut  loc  tratativele  româno-bulgare  în  urma  cărora  la  şapte  septembrie  ţara  noastră  a  cedat  Bulgariei  Cadrilaterul.  Tot  aici,  în  palat  a  fost,  începând  cu  septembrie  1944,  şi  sediul  Comandamentului  Sovietic  al  Armatei  a  53-a  care  făcea  parte  din  Frontul  Ucrainian,  condus  de  generalul  Manakarov. În  toamna  aceluiaşi  an  ,  aici,  timp  de  cinci  săptămâni,  a  locuit  şi  Iosif  Broz  Tito,  de  unde  a  condus  operaţiunile  de  eliberare  a  Belgradului .”

Apoi,  au  urmat  zeci  de  minute  de  admiraţie,  de  studiu,  nu  numai  a  arhitecturii  interioare  a  ,,perlei”  craiovene,  ci,  în  mod  deosebit  fascinantele  lucrări  de  artă  picturală  ce  le   adăposteşte  ,,Palatul  Jean  Mihail”,  precum: Galeria  de  artă  religioasă  şi  decorativă;  Lucrările  lui  Constantin  Lecca,  Theodor  Aman,  Nicolae  Grigorescu,  Theodor  Pallady, Eustaţiu  Stoenescu,  Constantin  Brâncuşi  ş.a.

Vizita  s-a  încheiat  cu  o  masă  prietenescă  la  Restaurantul  Militar  Craiova,  oaspeţii  fiind  încântaţi  de  amabiliatea  cu  care  au  fost  înconjuraţi  şi  de  modul  prietenos  în  care  le-au fost  prezentate  obiectivele  din  comunitate.

Col. (r) Dumitru  Dolea,  primvicepreședinte  al  Filialei Dolj ,,Mihai  Viteazul” a A.N.C.M.R.R.

004 007 008 010 011 026

Previous Article
Next Article