Filiala BIHOR ,,General TRAIAN MOŞOIU” 

CONCURS DE TRAGERE CU PRILEJUL ZILEI UNIRII

PRINCIPATELOR ROMÂNE

            A.N.C.M.R.  ”Gl. Traian Moșoiu” – Filiala  BIHOR din Ministerul Apărării Naționale a organizat cu prilejul implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române,un concurs de tragere in cadrul poligonului din Complexul Dinamo, Oradea.

La acest concurs au participat cadre militare în rezervă și retragere din asociațiile similare aparținând M.A.I si S.R.I din județul Bihor.

Personalul de serviciu din poligon, precum și muniția au fost asigurate de către structura specializată din subordinea Inspectoratului Județean de Poliție a județului  Bihor.

Întâlnirea dintre cadrele  în rezervă și retragere din structurile de securitate națională a fost de bun augur, prilej de socializare, de schimb de opinii, de revedere a unor oameni care au slujit patria sub drapel făcind parte din structuri diferite. După instructajul de rigoare făcut de conducătorul tragerii, cms. șef  Darna Ioan s-au stabilit câte 10 trăgători din partea fiecărei asociații.

În urma executării tragerilor s-au facut clasamentele pe asociații și pe echipe participante care arată astfel :

Locul I : Echipa S.R.I.

Locul II : Echipa M.A.I.

Locul III : Echipa M.Ap..N.

Clasamentul trăgătorilor în cadrul asociațiilor se prezintă astfel :

A.N.C.M.R.R. a S.R.I.

Locul I : Col (r) Ierina Vasile

Locul II : Col.(r) Pop Cornel

Locul III : Plt.Adj. Sef (r) Mihuț Nicolae

A.N.C.M.R.R. a M.A.I.

Locul I : Col. (r) Șerfezeu Nicolae

Locul II : Col (r) Horgea Gheorghe

Locul III : Col. Nemeș Viorel

A.N.C.M.R.R. a M.Ap.N.

Locul I : Mr.(r0 Toncean Valer

Locul II : Col. (r) Haragoș Nicolae

Locul III : Lt.Col. Rus-Vid Alexandru

În urma concursului, președintele A.N.C.M.R.R. ” ”Gl. Traian Moșoiu” – Filiala  BIHOR, gl.bg.(r) conf. univ. dr. Creţ Vasile a acordat diplome concurenților precum și căpitanilor de echipă. S-au mai acordat diplome ”de participare” și doamnelor lt.col.(r) Matei Ana Maria și Mr.(r) Toncean Doina Sidonia. Concursul s-a încheiat cu o masă camarăderească care a avut loc la popota garnizoanei Oradea.

Cu acest prilej organizatorii adresează mulțumiri conducerii Inspectoratului Județean de Poliție a județului Bihor precum și conducerii garnizoanei Oradea care și-au adus aportul ca această activitate să fie un succes.

SIMPOZION DEDICAT UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE,
MOMENT IMPORTANT ÎN FĂURIREA MARII UNIRI
DIN 1 DECEMBRIE 1918

            A.N.C.M.R.R. ”GL. TRAIAN MOSOIU” FILIALA BIHOR, A.N.C.E. ”Regina Maria” FILIALA BIHOR, A.N.V.R. FILIALA BIHOR, Cercul Militar  Oradea, si garnizoana Oradea, cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea au organizat un simpozion dedicat Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, în ziua de 22 ianuarie 2018 în sala mare a Primăriei Municipiului Oradea.

Acest simpozion se poate constitui într-un debut al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.  Se cunoaste faptul că secolul al XIX-lea, în țările române au avut loc evenimente care au marcat dezvoltarea ulterioară a societatății românești, cum au fost, încheierea domniilor fanariote în țările române, revoluția din 1848, unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, adoptarea primei Constituții din 1866, războiul de independență din 1877-1878, formarea regatului României din 1882.

De departe evenimentul cu semnificațiile cele mai importante a fost Unirea Principatelor Române din 1859, care avea să constituie baza făuririi României Mari.

Moderatorul evenimentului a fost Gl. Bg. (r) Dr. Vasile Creț, președintele A.N.C.M.R.R. ”Gl.TRAIAN MOȘOIU” – FILIALA BIHOR.

Simpozionul a început cu intonarea imnului național al României de către corul ARISTON al Liceului de Arte compus din 70 de membrii.

Moderatorul simpozionului a adresat cuvântul de salut tuturor invitaților. Prefectul județului Bihor d-l. ec. Ioan Mihaiu, prin consiliera domniei sale doamna Laura Sime a adresat un mesaj de suflet la acest eveniment participanților, subliniind importanța acestui moment istoric pentru România.

A urmat mesajul viceprimarului municipiului Oradea , d-l. Florin Birta care a adresat mulțumiri participanților, arătând implicarea Primăriei Municipiului Oradea în realizarea a 100 de proiecte în anul Centenarului Marii Uniri.

Lucrările simpozionului au început cu lucrarea domnului Ardelean Petre, muzeograf la Muzeul Țării Crișurilor cu titlul : ”Pașii spre Marea Unire” care s-a constituit intr-un mic itinerar istoric privind realizarea dezideratului Unirii , începând cu Unirea facută de Mihai Viteazul, continuând cu Unirea Principatelor Romane și realizarea Marii Uniri din 1918.

D-l. director al Direcției Cultură a județului Bihor ing. Lucian Silaghi a prezentat un material referitor la ,,Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, prologul Marii Uniri din 1918”.

În acest material s-a arătat contextul intern și internațional pentru făurirea acestui act istoric, de asemenea rolul personalității lui Alexandru Ioan Cuza în realizarea Unirii.

Domnul profesor universitar Mihai Drecin, istoric și fost senator in Parlamentul României a prezentat un material interesant ,,Unioniștii și antiunioniștii în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza” care este rezultatul unei cercetări de câțiva ani. Domnia sa a explicat cum tabăra unionistă avându-l în frunte pe Al. I. Cuza a reușit să ducă la îndeplinirea și făurirea Unirii Principatelor Române.

Pentru realizarea acestui moment memorabil o contribuție importantă au avut-o unele țări din Occident, având-o în frunte pe Franța, demn de reținut sunt relațiile pe care Al. I. Cuza le-a avut cu împăratul Franței, Napoleon al III-lea.

Domnul Profesor. David Teodor a prezentat lucrarea intitulată ”Însemnătatea Unirii Principatelor Române”, reiterând ideea că Unirea Principatelor Române poate fi considerat un moment epocal în istoria României.

Nu trebuie omis a arăta că la simpozion au participat cadre militare active, în rezerva și în retragere din structurile de securitate națională din Oradea, reprezentanți ai A.N.C.E și A.N.V.R., filialele Bihor, ai asociației România Proeuropeană, ai societății Cultural Patriotice Avram Iancu din Oradea, cetățeni ai Municipiului Oradea.

De asemenea au fost prezenți elevi de la Colegiul Național Emanuil Gojdu însoțiți de domnul prof. Birta Radu, elevi de la Liceul de Arte, insoțiți de domnul profesor Arnold Schneider, elevi de la Școala Gimnazială Dacia insoțiți de doamnele invățătoare Fabian Simona și Mihuț Niculina precum și elevi de la Liceul Aurel Lazăr insoțiți de d-na . prof. Brădău Cristina.

Simpozionul s-a încheiat cu un regal artistic susținut de corul Liceului de Arte
avîndu-l ca dirijor pe d-l. Prof. Arnold Schneider și un moment folcloric susținut de ansamblul folcloric a Liceului de Arte avându-l ca dirijor pe domnul profesor Sorin Miescu.
Corul ARISTON al Liceului de Arte a interpretat ,,Suita corală numărul 2 de Lucian Nirestreanu și Sârba de Gheorghe Danga”, bucurându-se aplauzele participanților.

În cadrul recitaluilui folcloric s-a remarcat orchestra ansamblului folcloric, precum și grupul vocal ,,Simboluri Bihorene”, format din 12 eleve îmbrăcate în frumoase costume tradiționale autentice, care au interpretat două cântece populare patriotice ,,Treceți batalioane române Carpații” și ,, Basarabie frumoasă”, precum și ,, Cântecul lui Horea” interpretat de solista Popa Bianca elevă în clasa a XII-a din cadrul Liceului de Arte.

Grupul folcloric a fost îndrumat de doamna profesoara Aurica Bonțu și de domnul profesor Bordeanu Adrian.

Programul artistic s-a încheiat în acordul frumosului cântec Hora Unirii, moment în care o parte din participanți au încins hora, în aplauzele celor care au luat parte la simpozion.În final moderatorul simpozionului a adresat mulțumiri organelor locale și județene, celor care au conferențiat, celor care au susținut programul artistic, precum si tuturor participanților.

PRESEDINTE A.N.C.M.R.R. – FILIALA BIHOR 

            Gl.bg.(r) conf.univ. dr. CREŢ VASILE

 SECRETAR EXECUTIV A.N.C.M.R.R. – FILIALA BIHOR   

  Lt.Col. (r) Dipl.Ec. TUDOR ALEXANDRU – COSTEL

 

Previous Article
Next Article