COMUNICAT Nr. 9 din 16.04.2019

 

În baza Planului de Relații Internaționale al ANCMRR ” Alexandru Ioan Cuza” pe anul 2019, în perioada 10 la 14 aprilie o delegație formată din gl.-lt. (r) Neculai BĂHNĂREANU, gl.mr.(r) Marian Buciuman și atașatul adjunct al apărării la Roma, lt.col. Răzvan Cristian AVRAMESCU a efectuat o vizită oficială la Uniunea Națională a Ofițerilor în Rezervă din Italia (UNUCI).

Vizita a avut ca scop parafarea Acordului de Parteneriat și Cooperare dintre cele două structuri asociative.

Activitățile și ceremonia oficială de semnarea a Acordului s-au desfășurat în același timp cu ședința Consiliului Național  a delegaților naționali ai UNUCI în una din facilitățile acestei asociații, din localitatea Chianciano Terme.

Pe timpul discuțiilor și al dialogului s-a urmărit consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două asociații și a fost subliniată importanța unității de acțiune, de sprijinire reciprocă  a intereselor comune ale rezerviștilor, de întărire a colaborării în vederea promovării valorilor și coeziunii ce-i leagă pe militarii și armatele din cele două țări.

În consens, cei doi președinți au subliniat faptul că semnarea Acordului reprezintă  un moment semnificativ în viața și activitatea celor două asociații, un exemplu de cooperare fructuoasă în plan internațional și o expresie a reprezentativității și notorietății  celor două structuri asociative.

Ca un prim pas în materializarea unor obiective ale Acordului, s-a convenit ca la nivel local să se nominalizeze filialele care să se relaționeze în vederea desfășurării de  activități de interes reciproc.

În mesajul său (se prezintă alăturat), președintele ANCMRR  ”Alexandru Ioan Cuza”  a subliniat că, „dialogul pe care-l vom purta astăzi va contribui la strângerea relațiilor de prietenie, deja existente și ne va ajuta să găsim noi căi în soluționarea benefică a problemelor rezerviștilor militari din țările noastre”.

La rândul său președintele UNUCI, gl.lt.(r) Pietro SOLAINI a arătat că ”noi militarii putem face mai mult decât politicienii pentru prietenia dintre țările noastre”, iar „semnarea Acordului este un moment foarte mult așteptat de UNUCI și este onorant că acesta se realizează cu conducerea actuală  a ANCMRR. Acordul permite accesul la facilitățile UNUCI și pentru camarazii români”.

Textul Acordului de Parteneriat și Cooperare cu UNUCI va fi difuzat  filialelor judeţene pentru luare la cunoștință și propuneri de inițiere de contacte bilaterale cu structurile italiene partenere.

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă

și în Retragere   ”Alexandru Ioan Cuza’’

General-locotenent (r.) Neculai BĂHNĂREANU

Comunicat nr. 9 vizita Italia 12.04

Previous Article
Next Article