COMUNICAT Nr. 9 din 04.05.2017

În ziua de 04.05.2017 , Secretarul de stat pentru relaţia cu parlamentul şi calitatea vieţii personalului din M.Ap.N., domnul Nicolae NASTA, a primit o delegaţie a Conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. din care au făcut parte: gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU, gl.lt.(r) Victor DUMITRESCU, gl.mr.(r) dr. Constantin MIHĂLCIOIU,  gl.mr. (r) Vasile  DOMNU şi col.(r) Ion JOLDEA.

Cu această ocazie au fost prezentate principalele probleme de interes care preocupă cadrele militare în rezervă şi în retragere astfel:

  • Intervenţie urgentă la Parlamentul României pentru modificarea art. 40 din Proiectul Legii Salarizării Unitare în sensul ca, din conţinutul articolului să fie eliminată prevederea referitoare la pensiile militare şi respectarea prevederilor art.60 din Legea 223/2015. Domnul Secretar de Stat a invitat o delegaţie a A.N.C.M.R.R. ca, alături de domnia sa, să susţină în Comisiile Parlamentare această prevedere în ziua de marţi 09.05.a.c.;
  • Acceptarea amendamentelor A.N.C.M.R.R. înaintate la Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor referitoare la art.40 din O.U.G. nr. 57/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016;
  • Susţinerea şi rezolvarea celorlalte probleme de interes pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere care au fost înaintate anterior conducerii M.Ap.N.  (decontarea costului medicamentelor şi asistenţa medicală, recuperarea medicală, înaintarea în grad, acordarea de bilete de tratament la stațiunile aflate în administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, etc.).

Cu ocazia acestei întrevederi s-a înmânat delegaţiei A.N.C.M.R.R. Proiectul Legii de Organizare şi Funcţionarea a M.Ap.N., act normativ adoptat de Parlamentul României şi aflat în procedura de finalizare şi promulgare. Din analiza acestui act normativ rezultă că principalele propuneri ce au fost înaintete de Asociaţia noastră au fost însuşite. Acestea se referă la :

             (3) Ministerul Apărării Naționale poate pune la dispoziție sau, după caz, poate asigura asociații1or și fundațiilor de utilitate publică cu reprezentare la nivel național, care iși desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, potrivit unor criterii stabilite prin ordin de ministru:

  1. a) fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente și de capital, necesare desfășurării activităților acestora, a celor determinate de relațiile cu organizațiile naționale și internaționale de profil, precum și pentru plata cotizațiilor internaționale anuale în valută către organismele internaționale la care asociațiile și fundațiile în cauză sunt afiliate;
  2. b) spații necesare pentru consfătuiri și activități de promovare a imaginii, tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României, cu titlu gratuit;
  3. c) suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proptietate publică puse la dispoziție în conformitate cu art.41/ lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;   
  4. d) mijloace de transport auto in țară.

BIROUL  PRMANENT  CENTRAL

COMUNICAT Nr 9

Previous Article
Next Article