COMUNICAT NR. 40 din 11.04.2014

În nr.13 (2-8 aprilie 2014) al Ziarului „Observatorul Militar” a fost publicat articolul „CURAJUL IEPURELUI” sub semnătura căpitanului BOGDAN OPROIU.
De la bun început, membrii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” proveniţi din activitate în M.Ap.N. (A.N.C.M.R.R.), se delimitează cu hotărâre, de „aprecierile” autorului care, prin afirmaţiile deosebit de grave din articol, a creat o stare generală de nemulţumire în rândurile tuturor militarilor rezervişti.
Ca tânăr ofiţer, este regretabil faptul că prin cele inserate, a dovedit totală lipsă de respect faţă de înaintaşii săi deveniţi acum rezervişti militari, folosind expresii jignitoare şi aprecieri lipsite de orice temei cu conotaţii care nu pot fi acceptabile.
Ofiţerul ar trebui să ştie că aceşti „IEPURI”, cum îi denumeşte pe rezerviştii militar, sunt cei care zeci de ani, cu ceea ce aveau la dispoziţie, au depus eforturi deosebite pentru: pregătirea lor profesională, instruirea tinerilor aflaţi sub arme, participarea la eforturile întregii naţiuni pentru asigurarea liniştii în ţară.
Au fost cei care au comandat s-au au făcut parte din mari unităţi, unităţi, comandamente de armată şi armă şi alte structuri militare.
Au fost cei care, prin profesionalismul lor au menţinut tehnica militară în permanentă stare de funcţionare.
Au fost cei care, prin respectarea Jurământului militar, au îndeplinit misiuni deosebite, sacrificându-şi chiar sănătatea şi familia.
Se pare că ofiţerul nu cunoaşte fenomenul „REZERVIST MILITAR” dacă îşi permite să facă afirmaţiile din articol inclusiv la adresa educatorilor şi comandanţilor pe care i-a avut în cursul anilor şi acum au devenit rezervişti militari.
Deşi afirmaţiile din articol nu-l scuză cu nimic pe tânărul ofiţer,
s-ar putea accepta ca referirile din articol să vizeze anumiţi rezervişti militari. În acest caz era necesar să prezinte concret, la ce rezervişti militari sau alte mijloace de informare s-a adresat, fără a generaliza.
Conducerea A.N.C.M.R.R. precizează, cu toată responsabilitatea, că astfel de afirmaţii la adresa Armatei României precum cele din articol nu au fost făcute de membrii asociaţiei noastre, parte componentă a rezervei Oştirii Române.
Pentru noi respectul faţă de militarii activi este de netăgăduit, colaborarea cu M.Ap.N. este reală şi benefică iar întreaga activitate o desfăşurăm în spiritul devizei „PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”.
BIROUL PERMANENT CENTRAL
Menționăm că prezentul Comunicat a fost transmis spre publicare
Trustului de presă al M.Ap.N.

Previous Article
Next Article