COMUNICAT nr 4 din 16.03.2018

La inițiativa și în organizarea Asociației Pensionarilor Militari din Republica Serbia, la data de 14 martie a.c., în localitatea  Zajecar a avut loc întâlnirea trilaterală a reprezentanților unor structuri asociative ale rezerviștilor militari din Serbia, Bulgaria și România.

Activitatea s-a desfășurat sub egida sărbătoririi a cinci ani de la încheierea celor două acorduri de cooperare  la nivel central, precum și de relaționare  la nivel transfrontalier a filialelor.

La întâlnire au participat delegații conduse de președinții Asociației Pensionarilor Militari din Republica Serbia, Uniunii Ofițerilor și Subofițerilor în Rezervă din Republica Bulgaria  și Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din România, precum și ai filialelor din Zajecar, Vidin , respectiv Mehedinți și Dolj.

Pe timpul discuțiilor și din discursurile participanților a fost reliefată unitatea de opinii privind rezultatele fructuoase ale cooperării și evoluția ascendentă a relațiilor dintre structurile asociative din cele trei țări vecine, precum și necesitatea continuării dialogului și a schimbului constant de experiență între acestea.

Din problematica de interes comun se remarcă:

– preocupările comune de întărire a relațiilor de colaborare trilaterală;

– comunitatea de idei privind abordarea aspectelor de ordin social ale membrilor asociațiilor rezerviștilor militari;

– nivelul și problematica relațiilor cu ministerele apărării, instituțiile legislative și executive din cele trei țări în vederea susținerii intereselor și drepturilor rezerviștilor militari;

– probleme de ordin organizatoric la nivelul structurilor asociative.

În context, s-a mai reținut faptul că există preocupări de schimbare sub aspect legislativ și chiar de plafonare a pensiilor rezerviștilor militari, ceea ce duce la neceesitaea constituirii și operaționalizării unor mecanisme de colaborare între structurile asociative și cele guvernamentale și parlamentare. A fost evidențiată, de asemenea, rolul benfic al participării la programele cu finanțare europeană.

În cadrul programului a avut loc și o primire la viceprimarul localității Zajecar.

Președintele ANCMRR, gl.lt.Neculai Băhnăreanu  a ținut să aprecieze, în discursul său, precum și în cadrul interviului acordat presei locale, valoarea deosebită a inițiativei unei asemenea trilaterale, care probează astfel, fără tăgadă, nivelul ascendent și caracterul pragmatic al relațiilor de colaborare dintre structurile noastre, relații care se impune a fi continuate și diversificate printr-un dialog permanent. Cu această ocazie, dl.general Băhnăreanu a subliniat faptul că acțiunile ANCMRR se află sub egida ”Anului Centenar” și a adresat președinților asociațiilor rezerviștilor militari din Sofia și Belgrad invitația de a participa la activitățile dedicate Zilei Rezervistului Militar.

De asemenea, în seara zilei de 13 martie, delegația rezerviștilor militari români a avut o întâlnire cu prefectul județului Mehedinți, prilej cu care a fost evidențiată colaborarea cu filiala ANCMRR, s-au prospectat unele posibilități de participare la programe cu finanțare europeană și au fost analizate aspecte privind utilizarea potențialului uman al membrilor ANCMRR  în situații de urgență, la nivel județean.

Purtătorul de Cuvânt al ANCMRR”Alexandru Ioan Cuza”

Col.(r) Liviu FLUTRU

Comunicat nr.4

Mesajul președintelui ANCMRR

Foto

Previous Article
Next Article