COMUNICAT Nr. 35 din 15.12.2017

PRIVIND  CONSFĂTUIREA DE  LUCRU  A  PREŞEDINŢILOR

STRUCTURILOR  ASOCIATIVE  REPREZENTATIVE  DIN  SISTEMUL

 NAŢIONALĂ  DE  APĂRARE,  ORDINE  PUBLICĂ  ŞI  SECURITATE 

NAŢIONALĂ

 

În unire stă puterea reprezintă mesajul Consfătuirii de lucru a preşedinţilor celor opt structuri asociative reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (S.N.A.O.P.S.N), care s-a desfăşurat joi, 14 decembrie a.c.

Activitatea  a avut ca principal obiectiv analiza stadiului şi evaluarea realizării obiectivelor Acordului – Cadru, a activităţilor din Planul de Acţiune Comună pe 2017 ale structurilor asociative din S.N.A.O.P.S.N şi adoptarea Planul de Acţiune Comună pe 2018.

Documentul de analiză, prezentat de preşedintele ANCMRR, gl.lt.(r) Neculai Băhnăreanu, a evidenţiat faptul că iniţiativa ridicării la un nivel superior  a instituţionalizării relaţiilor şi cooperării dintre structurile   asociative s-a dovedit de bun augur în contextul politico-social  actual din România.  Din această perspectivă, acţiunile noastre s-au îndreptat cu prioritate spre identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului  de a modifica şi/sau elabora  acte normative ce pot aduce atingere actualei legislaţii şi intereselor rezerviştilor militari privind drepturile de pensie, precum şi a celorlalte acte normative corelate. Pentru aceasta s-au pus în valoare cu precădere posibilităţile proprii de relaţionare şi susţinere la nivelul ministerelor/instituţiilor din sfera structurilor asociative, precum şi la nivelul Guvernului si Legislativului pentru a promova argumentele cele mai realiste de ordin juridic și admnistrativ, formulate sub forma unor propuneri de amendamente sau modificări la actele normative

Ca urmare, se apreciază că scopul Acordului Cadru de cooperare, respectiv  ”menţinerea cooperării şi unităţii de acţiune a structurilor asociative, pentru promovarea şi prezervarea intereselor lor comune, în raport cu autorităţile Statului Român şi pe plan international” este îndeplinit.

Planul de Acțiune Comună pe 2018,  supus aprobării Consfătuirii, trasează două direcții principale de acțiune. Prima se referă la coordonarea programelor și planurilor proprii, atât între structurile asociative, cât și cu cele ale administrației centrale și locale dedicate Centenarului Marii Unirii, reliefându-se consensul pentru pregătirea, organizarea și participarea în comun cu membri din filialele locale și conducerile centrale   la acțiunea de împădurire coordonată de Consiliul Județean Vrancea. Iar cea de a doua vizează  urmărirea continuă a demersului legislativ, analiza, elaborarea propunerilor și transmiterea la autoritățile competente a  amendamentelor privind  proiectele de acte normative aflate în dezbatere parlamentară. În acest context, a fost remarcat faptul   că unitatea de acțiune a mișcării asociative a rezerviștilor militari a devenit o realitate și s-a manifestat plenar prin poziționarea fermă față de dezbaterile parlamentare privind adoptarea Legii de aprobare a OUG 59/2017.

Ideatica Mesajului structurilor asociative ale SNAOPSN  are același filon al unității de acțiune a tuturor structurilor asociative,  a tuturor rezerviștilor militari, indiferent de proveniența lor instituțională precum și necesitatea sporirii numărului membrilor asociațiilor noastre, subliniindu-se că: Suntem conștienți că eforturile noastre sunt doar la început,  motiv pentru care  facem un apel la unitate către toți rezerviștii militari, pentru a strânge  rândurile   în realizarea obiectivelor și căilor de acțiune prevăzute de Statutele structurilor asociative, Părți la Acord.

          Pe  toți rezerviștii militari  ne unesc aceleaşi idealuri, privațiuni și sacrificii, deziderate și aspirații la o viață  demnă și   decentă.

          Dar mai presus de toate ne leagă jurământul de credință față de Patrie, Popor, Neam și destinele acestora.

 PREŞEDINTELE  A.N.C.M.R.R.  “Alexandru Ioan Cuza”

General locotenent(rtg.) // NECULAI  BĂHNĂREANU//

Comunicat nr.35

MESAJ

Plan de actiune comuna 2018 a

ANALIZA 2017 SNAPOSN

Minuta nr 3 final

Foto grup

 

 

 

 

Previous Article
Next Article