COMUNICAT Nr. 3 din 01.04.2021

Încă din 2018, în conformitate cu prevederile Cap.VII din Statut și a obiectivelor planurilor de relații internaționale ale ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, au fost puse în practică procedurile de afiliere a Asociației noastre la structuri asociative de factură internațională ale rezerviștilor militari din spațiul euro-atlantic. 

          În acest sens, în baza solicitărilor oficiale de afiliere și de reprezentare a României, semnate de președintele ANCMRR și adresate președințiilor slovenă – 2019 și italiană – 2021 ale Uniunii Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din Europa Centrală și de Est – Inițiativa Gaminger (GI), a avut loc la 30 martie a.c., în cadrul unei Consfătuiri virtuale speciale a Consiliului Executiv și Biroului Permanent ale GI prezentarea ANCMRR și susținerea solicitării de afiliere de către reprezentantul acesteia.

          După analizarea documentelor trimise și audierea prezentării făcute de către partea română, și în  urma deliberărilor Consiliul Executiv din seara zilei  de 30 martie,  în unanimitate de voturi a fost aprobată solicitarea ANCMRR de aderare la  această structură de factură internațională, cu titlul de  membru cu drepturi depline.

          Propunerea a fost aprobată de către membrii Consiliului Executiv, constituit din reprezentații, Austriei, Republicii Cehe, Croației, Elveției, Germaniei, Italiei, Macedoniei de Nord, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei și Ungariei. 

          Uniunea Asociațiilor Ofițerilor de Rezervă din Europa Centrală și de Est – Inițiativa Gaminger (GI) este o structură asociativă de factură internațională înființată în 1995, iar din 2002 se află în sfera de responsabilitate a Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă-CIOR, în baza unui Memorandum de Înțelegere convenit în acel an.

          Începând din 30 martie a.c., România este reprezentată de către ANCMRR la GI. Până la Consfătuirea GI-1 din mai a.c. vor fi definitivate și parafate documentele oficiale de afiliere, respectiv Acordul și protocoalele tehnice.

Taxele de participare la diverse activități ale GI sunt asigurate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M.161/2018, cu modificările și completările ulterioare.

          Este cel de al doilea demers reușit al ANCMRR de accedere la  structuri asociative de factură internațională ale rezerviștilor militari, după aderarea României la NATO.

          Apreciem că prin cele două demersuri reușite (aderarea la CIOMR și GI) se  atinge nivelul de ambiție al posturii și reprezentării  pe plan internațional ale ANCMRR, solicitate prin Cap. VII din Statutul său.

        PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE

             ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”

                    Gl.lt ( rtr.)  // Neculai BĂHNĂREANU //

Previous Article
Next Article