COMUNICAT  Nr. 29 din 18.12.2015

Conform aprobării Biroului Permanent Central, o delegație a A.N.C.M.R.R. a efectuat o vizită oficială, de răspuns la Budapesta, la invitația Alianței Ungare a Camarazilor Militari – B.E.O.S.Z., în perioada                  08 – 09.12.2015.

Delegația a fost formată din : gl.mr.(r) Victor CONSTANDA – vicepreședinte A.N.C.M.R.R., șeful delegației; gl.mr. (r) Ionel HEREDEA – președintele Filialei Județene A.N.C.M.R.R. Arad; gl.bg.(r) Vasile ILIEȘ – consilier A.N.C.M.R.R.; col.(r) Nicolae BELGIU – șeful Departamentului Menegmentul Resurselor Umane în A.N.C.M.R.R.;      lt.col. (r) Alexandru CHIȘ – membru al Filialei Județene A.N.C.M.R.R. Arad.

Partea ungară a fost reprezentată de gl.lt. (r) Jozsef  KELEMEN – președintele B.E.O.S.Z. însoțit de doi vicepreședinți și de președintele B.E.O.S.Z. al Regiunii Câmpiei de Nord a Ungariei cu sediul la Nyregyhaza.

În cadrul întâlnirii, momentul cel mai important l-a constituit discuțiile oficiale între cele două delegeții constând în : informarea despre B.E.O.S.Z. făcută de președintele asociației ungare; informarea despre A.N.C.M.R.R. făcută de vicepreședintele A.N.C.M.R.R.; informarea făcută de președintrle Filalei Județene Arad precum și discuțiile referitoare la relațiile bilaterale.

Din prezentările oficiale și din discuțiile purtate cu partenerii unguri din B.E.O.S.Z. a rezultat în esență necesitatea continuării relațiilor de colaborare și a modalităților de desfășurare ale acestora, cum ar fi:

  • Dezvoltarea bunelor relații dintre B.E.O.S.Z. și A.N.C.M.R.R. la nivel central;
  • Dezvoltarea relațiilor dintre filialele de la frontiera româno – ungară;
  • Întâlnirile la nivel central să aibă loc în zonele de frontieră ale celor două state;
  • Accesarea de fonduri europene, ca element de importanță pentru filialele din zonele de frontieră și pentru conducerile la nivel central ale celor două asociații B.E.O.S.Z. și A.N.C.M.R.R., etc.

În urma discuțiilor purtate de cele două delegații a fost semnat Acordul de Colabortare Bilaterală  reînnoit în următoarele domenii:

  • Schimburi de experiență în sfera protecției sociale și juridice a cadrelor militare în rezervă și în retragere precum și în sfera cunoștințelor asupra istoriei țărilor și armatelor noastre;
  • Intensificarea activităților bilaterale la nivel transfrontalier de către filialele locale ale asociațiilor;
  • Schimburi de informații și documente de interes reciproc.

După semnarea Acordului a avut loc un schimb de materiale simbolice: fanioane, plachete și publicații.

La finalul vizitei a fost evidențiată contribuția ambelor delegații la buna reușită a vizitei, fapt pentru care președintele A.N.C.M.R.R., gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU a adresat o scrisoare de mulțumire președintelui B.E.O.S.Z. gl.lt.(r) Jozsef  KELEMEN.

VICEPREŞEDINTE A.N.C.M.R.R.

General-maior(r) // Victor CONSTANDA//

COMUNICAT Nr 29

DSCF8229

DSCF8297 DSCF8298 DSCF8303 DSCF8307 DSCF8326 DSCF8327 DSCF8330 DSCF8335 DSCF8337 DSCF8360

DSCF8241 DSCF8250 DSCF8264

Previous Article
Next Article