COMUNICAT NR. 24 din 12 decembrie 2019

În spiritul și litera Acordului-Cadru de cooperare, convenit la 28 iunie 2017,  între structurile asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN) și în baza Planului de Acțiune Comună pe anul 2019 , a avut loc la 11 decembrie 2019, Consfătuirea de lucru a  președinților structurilor asociative menționate mai sus.

Consfătuirea de lucru s-a desfășurat sub președinția în exercițiu, pe anul 2019, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne și în organizarea acesteia.

Agenda Consfătuirii de lucru a cuprins:

– Analiza stadiului și evaluarea realizării obiectivelor Acordului-Cadru, a activităților din Planul de Acțiune Comună ale structurilor asociative din SNAOPSN pentru anul 2019;

– Proiectul de Plan de Acțiune Comună pentru anul 2020;

– Mesajul de sărbători al Consfătuirii de lucru a președinților structurilor asociative din SNAOPSN adresat tuturor rezerviștilor;

– Alegerea președinției în exercițiu a structurilor asociative și respectiv cea a Grupului de Lucru pentru anul 2020.

Consfătuirea a reliefat faptul că,  în scopul realizării obiectivelor Acordului-Cadru și pe baza Planului de Acțiune Comună, activitatea a avut ca prioritate identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului de a modifica şi/sau elabora acte normative ce pot aduce atingere intereselor rezerviștilor militari privind drepturile de pensie, precum şi altor drepturi legale.

Documentul de analiză a subliniat faptul că elementul de referință pentru întreaga activitate, în spiritul celor de mai sus, îl reprezintă rezonanța scontată la nivelul tuturor decidenților politici a „APELULUI structurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate națională”   adoptat și difuzat la 14 februarie 2019.

Pe această bază s-a convenit, în cadrul Consfătuirii, ca direcțiile definitorii ale APELULUI să rămână o preocupare permanentă în cadrul demersurilor noastre comune pentru apărarea drepturilor legitime ale rezerviștilor militari.

Consfătuirea a reiterat faptul că proiectul de instituționalizare a cooperării dintre asociații, respectiv Acordul – Cadru încheiat la 28 iunie 2017, a fost necesar, este modern, flexibil, adaptabil și și-a dovedit utilitatea iar obiectivele și căile sale de acțiune sunt realiste și realizabile. Planul de Acțiune Comună pe 2019 a fost îndeplinit, iar la unii parametri chiar depășit. Activitatea Grupului de Lucru, creat prin acest Acord-Cadru, a corespuns întru-totul exigențelor celor două documente analizate.

În cadrul Consfătuirii a fost adoptat Planul de Acțiune Comună pe anul 2020, completat cu propunerile formulate în urma dezbaterilor.

Mesajul structurilor asociative  din SNAOPSN adresat tuturor rezerviștilor militari, exprimă hotărârea de a întări unitatea de acțiune, atât la nivel central, cât şi al filialelor/sucursalelor județene ale structurilor asociative Părți la Acord, pentru atingerea obiectivelor şi realizarea tuturor activităților comune convenite cu acest prilej.

Președinția în exercițiu a structurilor asociative  din SNAOPSN, precum și cea a Grupului de Lucru pentru anul 2020, în unanimitate au revenit Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

În esență, documentele supuse dezbaterii Consfătuirii reflectă hotărârea întăririi unității de acțiune a structurilor asociative a rezerviștilor militari  din SNAOPSN, indiferent de proveniența lor instituțională, pentru susținerea intereselor comune.

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare

                      în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”

                    General-locotenent (r) //Neculai BĂHNĂREANU//

COMUNICAT Nr. 24 din 12.12.2019

Previous Article
Next Article