COMUNICAT Nr. 2  din 31.01.2017

          Dragi camarazi,

De la încheierea ciclului electoral din 11 decembrie 2016 asistăm la o serie de evenimente în viața politică și socială pe care nu le anticipam, crezând că nu vor fi escaladate la o asemenea amploare ce poate periclita configurarea, în mod legitim, a ordinii constituționale rezultată din alegerile generale de anul trecut.

Așa după cum știți Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere   Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.) prin statut, prin obiective și în final prin menirea sa reprezintă o platformă  prin care membrii săi își exprimă neîngrădit un spectru larg de opinii și atitudini ce au ca numitor comun participarea noastră în mod democratic și activ la viața cetății”, la promovarea civismului autentic, la prezervarea valorilor democratice ce au fost dobândite , înfăptuite și prin efortul membrilor noștri.

Mai mult decât atât, ca cel de al doilea  pilon important al Armatei Române , noi rezerviștii militari, prin jurământul militar ne considerăm solidari cu misiunea –  „Armata Română, subordonată exclusiv voinței poporului, va rămâne garantul suveranității, al independenței și al unității statului, al integrității teritoriale a țării și a democrației  constituționale” –( Constituția României art. 118, alin. 1)

Dragi camarazi,

După cum vă este cunoscut evoluția mediului de securitate din proximitatea strategică a țării noastre este unul foarte complex, cu evoluții mai puțin predictibile pentru situația politico-socială internă a României.

Din aceste motive, noi rezerviștii militari prin formarea noastră profesională putem înțelege mai bine imperativul asigurării securității și stabilității interne în viața politică și socială precum și întărirea capacității statului român.

Deși, în istoria recentă au mai existat unele evenimente tensionate în viața politico-socială  dar niciodată atât de virulente în tendința de răsturnare a rezultatului unor alegeri libere, corecte, a votului popular, A.N.C.M.R.R. militează și se situează pe o poziție de promovare a dialogului și a dezbaterilor în limitele cadrului legal precum și de manifestare în toată plenitudinea lor a drepturilor inalienabile la libera exprimare a ideilor și convingerilor fiecăruia.

Acestea sunt numai câteva elemente care ne pun pe noi, membrii Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere  Alexandru Ioan Cuza”, în situația de a ne poziționa ferm și să dezavuăm manifestările stradale neautorizate,  așa-zis spontane, organizate și manipulate de către  interese străine de neînțeles pentru noi,  care prin virulența discursului și a atacului la instituțiile fundamentale ale statului au fost disproporționate ca amploare și mai ales ca motivare în raport cu obiectul protestului.

O astfel de modalitate de manifestare publică cu evidentă tentă de erodare a rezultatului legitim al votului exprimat în decembrie și al procesului de implementare a programului de guvernare rezultat din acel vot, ne îngrijorează, în mod îndreptățit  cu privire la securitatea,  stabilitatea politico-socială din țară și a perspectivelor de funcționare a mecanismelor democratice consacrate deja.

În acest sens ne exprimăm surprinderea și dezaprobarea fermă pentru implicarea,  în afara cadrului legal constituțional, de la cel mai înalt nivel în derularea manifestațiilor stradale. Totodată ne exprimăm dezamăgirea că cea mai înaltă autoritate militară a statului român, care exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate dă girul și se poziționează ilegal, în detrimentul calității sale de Comandant al Forțelor Armate.

Consecventă cu pozițiile publice de până în prezent, A.N.C.M.R.R. lansează către toate instituțiile abilitate, organizațiile de orice natură, persoanele publice, simpli cetățeni să se abțină de la orice escaladare a discursului și atitudinii publice pentru rezolvarea unor probleme de interes general și să se comporte numai în limitele cadrului constituțional, să apeleze la calea dialogului și dezbaterii decente în cadrul asigurat de mecanismele instituționale consfințite prin lege.

Stimați camarazi este timpul ca toți actorii politici și sociali să pună în interesul demersului lor numai și numai interesele cetățeanului, indiferent de orientarea și opțiunile politice și sociale ale acestora iar nu interesele lor de grup sau partinice.

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere  Alexandru Ioan Cuza”  combate și dezavuează orice manifestare  excesivă, nelegitimă, violentă sau de orice natură ce excede cadrul ordinii constituționale statuate prin votul liber exprimat al tuturor cetățenilor precum și orice atingere a drepturilor și libertățiilor democratice ca urmare a acestor manifestări.

În același timp ne pronunțăm pentru o justiție puternică, independentă pusă în slujba tuturor cetățenilor și nu numai a celor care se manifestă vocal în stradă și nu la urne.

Justiția nu se înfăptuiește,  iar votul popular nu se schimbă, – în stradă !       .

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

COMUNICAT Nr.2 din 31.01.2017

Previous Article
Next Article