COMUNICAT  Nr.19 din 20.12.2016

În ziua de 15 decembrie 2016 a avut loc, la Sala de Conferințe a Complexului Militar de Protocol ”Haiducului”, ședința Consiliui Director al A.N.C.M.R.R. la care au participat  membri Consiliului Director, membri Comisiei de analiză a respectării Statutului și ai Comisiei de cenzori. Au fost invitați și au participat personalități din structurile M.Ap.N., reprezentanți ai instituțiilor centrale/structuri asociative, președinții structurilor cu protocol de colaborare, membri ai Grupului de Consilieri Seniori, membri Aparatului Central de Lucru ai B.P.C.

Ședința  a avut următoarea ordine de zi:

  • Raportul activității Biroului Permanent Central și a organelor de conducere pe întreaga scară ierarhică pentru perioada 25 noiembrie 2015 – 15 decembrie 2016 prezentat de președintele A.N.C.M.R.R. gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU;
  • Rapoartele activităților filialelor județene Arad, Brașov, Mehedinți și filiala Sector 5 București. Au prezentat președinții filialelor nominalizate;
  • Informare privind respectarea prevederilor Statutului A.N.C.M.R.R. și propuneri pentru amendamente la prevederile acestuia prezentată de gl.bg.(r)ing. Gheorghe GÂRLEA;
  • Raportul Comisiei de Cenzori referitor la gestiunea financiar – contabilă A.N.C.M.R.R. – aparat central pentru perioada 25 noiembrie 2015 – 15 decembrie 2016 prezentat de col.(r) Dan  CIOCÂRLAN;
  • Prezentarea Proiectului de Hotărâre a Consiliui Director de către col.(r) ing. Ion JOLDEA.

În cadrul  ședinței au prezentat mesaje:

  • Șeful Direcției Calitatea Vieții Personalului din M.Ap.N. – doamna colonel dr. TĂNASE IULIA-FRĂSINA;
  • Șeful Direcției Management Resurse Umane din M.Ap.N. – general de flotilă aeriană LUNGULESCU LIVIU-MARILEN;
  • Consilierul Şefului Statului Major General – domnul general maior LUPULESCU  NICOLAE;

Au prezentat informări și au răspuns unor întrebări puse de membrii A.N.C.M.R.R.:

  • Șeful Direcției Medicale – domnul colonel doctor OPREA MARIUS;
  • Șeful Casei de Pensii Sectorială – domnul colonel LUCA  CONSTANTIN.

Materialele prezentate în cadrul ședinței au fost aprobate de membrii Consiliului Director şi vor fi publicate în Buletinul Informativ şi în revista “Oştirii Române”, ce vor fi transmise tuturor filialelor.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

comunicat-nr-19

Mulțumim pentru fotografii domnului Marian  GAVRILĂ – fotograf ANCMRR

img_4555 img_4575 img_4580 img_4583 img_4735 img_4737 img_4738 img_4739 img_4741 img_4747 img_4762 img_4769 img_4790 img_4822 img_4861 img_4869 img_4895 img_4913 img_4916 img_5014 img_5018 img_5029 img_5038 img_5049

Previous Article
Next Article