COMUNICAT  Nr.10 din 19.05.2018

M E S A J U L

PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR

MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

Devenită sărbătoare tradiţională, Ziua Rezervistului Militar este un prilej de a mă adresa, în primul rând membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi tuturor rezerviştilor militari din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, prin transmiterea celor mai sincere urări de sănătate, pace şi de viaţă liniştită şi decentă.

Ziua Rezervistului Militar instituită prin H.G. nr. 467 din 12.05.2010, se serbează în fiecare an în 31 mai, dată care printr-o fericită coincidenţă este şi ziua A.N.C.M.R.R., structură asociativă reprezentativă şi de „utilitate publică”, care prin întreaga sa activitate dă măsura scopurilor şi obiectivelor pe care şi le-a asumat, în spiritul devizei „Patrie  Onoare  Demnitate”.

            Ziua Rezervistului Militar este o sărbătoare plină de semnificaţii pentru toţi cei care au slujit, un număr important de ani, sub falduri de tricolor Ţara şi Poporul, cărora le-a jurat credinţă nestrămutată, până la sacrificiul suprem. Rezerviştii militari reprezintă o categorie socio-profesională cu un statut bine definit în cadrul societăţii româneşti contemporane, care merită recunoaştere, respect şi preţuire din partea societăţii şi a ţării faţă de care şi-au făcut cu prisosinţă datoria, gata oricând de orice sacrificiu.

Ziua Rezervistului Militar 2018 găseşte pe mulți dintre rezerviştii militari implicaţi în acţiuni şi activităţi care aduc în prim plan binefacerile unităţii noastre naţionale, cu 100 de ani în urmă. Convingerea noastră este că Ziua Rezervistului Militar din acest an va constitui şi linia de start pentru unitatea, solidaritatea şi camaraderia cadrelor militare în rezervă sau în retragere, cu convingerea că numai „unirea face puterea” ci nu dezbinarea.

Îmi exprim deplina apreciere şi preţuire faţă de toţi cei care au slujit instituţia militară, aflându-se şi azi în prima linie pentru apărarea patriei şi a valorilor sale perene. Să facem ca fiecare zi a acestui an Centenar să se constituie într-o sărbătoare a muncii, unităţii şi înălţării noastre.

La   Mulţi   Ani   Rezervişti   Militari!

          Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în

                 Rezervă şi în Retragere „Alexanru Ioan Cuza”

General locotenent(r.) //Neculai BĂHNĂREANU//

COMUNICAT Nr.10 din 19.05.2018

 

 

Previous Article
Next Article