COMUNICAT DIN 05.03.2013

COMUNICAT  DE  PRESĂ

 

Urmare a solicitării A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, în ziua de 04.03.2013  delegaţia Asociaţiei formată din : Gl.(r) prof.univ.dr.Mihai Iliescu,  preşedintele ANCMRR, Gl. Lt.(r) Dumitrescu Victor  vicepreşedinte, Gl.Bg.(r) Ganea Ion  vicepreşedinte şi Gl.Bg.(r) Constanda Victor purtător de cuvânt, a fost primită la sediul Guvernului României de Vice-Prim ministrul Domnul Gabriel Oprea (preşedinte UNPR), ministrul Apărării Naţionale Domnul Mircea Duşa (PSD) şi Preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Camera Deputaţilor (PSD) Domnul Ion Mocioalcă.

Cu motivaţie deplină, menţionăm că această întâlnire a fost realmente o concretizare  a prevederilor „Protocolului de Colaborare între ACS (PSD+UNPR) şi ANCMRR,  încheiat la data de 01.12.2012.

De la bun început mărturisim că întâlnirea s-a etalat ca o reuniune civilizată cu puternice conotaţii camaradereşti. Aceasta a fost posibilă datorită Vice-Prim ministrului Guvernului României Domnul Gabriel Oprea, care a fost şi rămâne ataşat segmentului socio-profesional ce-l reprezintă cadrul militar în rezervă şi în retragere (pensionarul militar).

Discuţiile purtate au fost temeinic justificate, deschise, de maximă sinceritate şi tranşante.

Problema principală în dezbatere a constituit-o situaţia pensiilor militare – prioritate majoră a ANCMRR.

S-a convenit ca această problemă să fie soluţionată în două etape.

În prima etapă, în regim de urgenţă, prezentarea şi aprobarea Legii în Parlament pentru revenirea pensiilor diminuate în urma recalculării (revizuirii) la nivelul lunii decembrie 2010 :

– Procesul de revizuire să continue până la 31.12.2013;

– În acelaşi act legislativ  să se prevadă posibilitatea cumulului pensiei cu salariul ce-l poate obţine un pensionar militar în sectorul bugetar.

În a doua etapă se prevede elaborarea unei noi legi a pensiilor militare de stat cu consultarea largă a structurilor asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. În acest sens, s-a convenit luarea în considerare a amendamentelor propuse Ministerului Apărării Naţionale de către ANCMRR în cursul anului 2012 şi cooptarea şefului Serviciului Juridic al Asociaţiei în echipa constituită pentru proiectul de lege.

Cu acelaşi prilej, Domnul ministru al Apărării Naţionale, cunoscând reprezentativitatea ANCMRR a reiterat disponibilitatea pentru un dialog permanent, civilizat şi benefic pentru M.Ap.N. şi Asociaţia noastră, cu respectarea tuturor prevederilor  legislaţiei în vigoare.

În contextul discuţiilor purtate, atât Vice-Prim ministrul Guvernului României cât şi  ministrul Apărării Naţionale şi Preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Camera Deputaţilor  au promis sprijin nemijlocit pentru reluarea iniţiativelor legislative referitoare la „Legea privind organizarea şi funcţionarea structurilor asociative provenite din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” şi modificarea „Legii Statutului Cadrelor Militare (L.80/95)” în sensul eliminării sintagmei „Cadre  militare în  retragere” .

Rezultatele acestei întâlniri dovedesc încă odată că poziţia adoptată de ANCMRR de a urma calea dialogului civilizat, comportamentul demn, caracteristic statutului cadrelor militare, pot conduce la rezolvarea problemelor noastre fără a se recurge la ameninţări, etichetări, manifestări meschine, sub „acoperământ politic” aşa cum procedează „ autointitulaţii reprezentanţi ai cadrelor militare în rezervă şi în retragere”.

Conducerea ANCMRR îşi exprimă speranţele îndreptăţite pentru înlăturarea sentimentelor de îngrijorare şi nelinişte a pensionarilor militari şi revenirea la acceptarea realităţii cotidiene de încredere şi optimism.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

 

 

Previous Article
Next Article