COMUNICAT 08.03.2013

Nr. 150   din  08.03.2013

COMUNICAT DE PRESA

În spiritul protocolului A.C.S. – A.N.C.M.R.R., la solicitarea conducerii centrale a A.N.C.M.R.R., ministrul Apărării Naţionale, Domnul Mircea Duşa, însoţit de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, Domnul Vasile Costea, a primit, în ziua de 07.03.2013, la sediul M.Ap.N., o delegaţie a A.N.C.M.R.R. formată din: general (r) prof. univ. dr. Mihai Iliescu, preşedintele Asociaţiei, general-locotenent (r) Victor Dumitrescu, general-maior (r) Stelian Teodorescu, general de brigadă (r) dr. Ion Ganea, vicepreşedinţi; general de brigadă (r) Victor Constanda, purtător de cuvânt şi comandor (r) Constantin Alexandru, şeful serviciului juridic.

Discuţia a pornit de la recunoaşterea legitimităţii istorice, reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii publice a A.N.C.M.R.R. – cea mai numeroasă structură asociativă a cadrelor militare în rezervă/retragere, provenite din activitate în Armata României, a îndreptăţirii acesteia de a fi preocupată în cel mai înalt grad de respectarea intereselor şi apărarea drepturilor cuvenite fostelor cadre militare active.

Ministrul Apărării Naţionale a precizat faptul că discuţiile purtate la întâlnirea de la Guvernul României din 04.03.2013 privind pensiile diminuate ale unor pensionari militari, s-au concretizat într-un proiect de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, acesta fiind deja la Parlamentul  României.

În acest proiect de lege se prevede ca pensile recalculate/revizuite conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale O.U.G. nr. 1/ 2011, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010 se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

Prin această măsură luată într-un timp atât de scurt se dovedeşte, încă odată, solicitudinea conducerii A.C.S., în special a: primului ministru, Domnul Victor Ponta; viceprim-ministrului, Domnul Gabriel Oprea şi ministrului Apărării Naţionale, Domnul Mircea Duşa, precum şi oportunitatea protocolului A.C.S – A.N.C.M.R.R..

Ministrul Apărării Naţionale a mai precizat că se lucrează în continuare la elaborarea unui proiect de lege a pensiilor militare de stat.

În cadrul discuţiilor, preşedintele .AN.C.M.R.R. a prezentat problemele prioritare care preocupă în prezent Asociaţia, precum şi unele modalităţi de rezolvare a acestora, precum:

– gratuitatea medicamentelor şi a asistenţei sanitare, conform Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare;

–  respectarea facilităţilor cuvenite ca Asociaţie de utilitate publică, calitate dobândită prin H.G. în anul 2004;

– recompensarea morală prin promovarea în grad a cadrelor militare în rezervă/retragere, membre ale Asociaţiei;

–  redirecţionarea până la 2 %  , din impozitul aplicat pensiilor membrilor A.N.C.M.R.R. către Asociaţie;

–  respectarea drepturilor la refacere şi recreere.

S-a convenit ca toate aceste probleme să fie prezentate într-un raport al conducerii A.N.C.M.R.R. adresat M.Ap.N.

Având în vedere apropiata comemeorare a Zilei Eroilor Neamului, recumoscându-se potenţialul existent în rândurile membrilor Asociaţiei, s-a solicitat ca A.N.C.M.R.R să contribuie la organizarea unor activităţi consacrate acestei comemorări.

În încheierea discuţiilor, preşedintele A.N.C.M.R.R, invocând art. 3 din Statutul A.N.C.M.R.R.,a propus ca Asociaţia să funcţioneze, aşa cum este tradiţia, sub patronajul M.Ap.N,  iar Domnul ministru Mircea Duşa să accepte preşedenţia de onoare.

Totodată, preşedintele Asociaţiei a conferit Domnului ministru Mircea Duşa, Atestatul şi Emblema de Onoare a A.N.C.M.R.R.

BIROUL PERMANENT CENTRAL

 

Previous Article
Next Article