COMUNICAT Nr.13 din 15.12.2020

CONSFĂTUIRE DE LUCRU 

          În spiritul și litera Acordului-Cadru de cooperare, convenit la 28 iunie 2017,  între cele 9 structuri asociative reprezentative ale rezerviștilor militari din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN) și în baza Planului Comun de Acțiune pe anul 2020,  la 15 decembrie 2020, s-a desfăşurat Consfătuirea de lucru a  președinților structurilor asociative menționate mai sus.

          Consfătuirea de lucru a avut loc sub președinția în exercițiu, pe anul 2020, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ Alexandru Ioan Cuza” și în organizarea acesteia, în sistem video-conferință cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

                   Agenda Consfătuirii de lucru a cuprins:

1. Analiza stadiului și evaluarea realizării obiectivelor Acordului Cadru și a activităților din Plan;

2. Discutarea și aprobarea Planului Comun de Acțiune;

3. Discutarea și adoptarea Mesajului de sărbători al președinților structurilor asociative din SNAOPSN;

4. Alegerea președinției în exercițiu a structurilor asociative din SNAOPSN și a președinției în exercițiu a Grupului de Lucru;

Consfătuirea a reliefat faptul că,  în scopul realizării obiectivelor Acordului-Cadru și pe baza Planului Comun de Acțiune, activitatea a avut ca prioritate identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului de a modifica și/sau elabora acte normative ce pot aduce atingere intereselor rezerviștilor militari privind drepturile de pensie, precum și altor drepturi legale.

Rezultatele nu sunt pe măsura acestor eforturi, ceea ce ne conduce la concluzia că este necesară o regândire a strategiei de abordare a decidentului politic pe problemele ce ne privesc în contextul noii configurații de raporturi de putere politică și a evoluțiilor de sănătate publică.

          Consfătuirea a reiterat faptul că proiectul de instituționalizare a cooperării dintre asociații, respectiv Acordul – Cadru încheiat la 28 iunie 2017, a fost necesar, este modern, flexibil, adaptabil și și-a dovedit utilitatea iar obiectivele și căile sale de acțiune sunt realiste și realizabile. Planul Comun de Acțiune pe 2020 a fost îndeplinit, în pofida restricțiilor sanitare severe impuse ca urmare a pandemiei.

Activitatea Grupului de Lucru, creat prin acest Acord-Cadru, a corespuns întru-totul exigențelor celor două documente analizate.

          În cadrul Consfătuirii a fost adoptat Planul Comun de Acțiune pe anul 2021, completat cu propunerile formulate în urma dezbaterilor.

          Mesajul structurilor asociative  din SNAOPSN adresat tuturor rezerviștilor militari, exprimă hotărârea de a întări unitatea de acțiune, atât la nivel central, cât și al filialelor/sucursalelor județene ale structurilor asociative Părți la Acord, pentru atingerea obiectivelor și realizarea tuturor activităților comune convenite cu acest prilej (mesajul se difuzează alăturat și se comunică tuturor membrilor filialelor).

          Președinția în exercițiu a structurilor asociative  din SNAOPSN, precum și cea a Grupului de Lucru pentru anul 2021, au revenit, din nou,  Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

          În esență, din documentele supuse dezbaterii Consfătuirii şi concluziile  rezultate, se desprinde hotărârea întăririi unității de acțiune a structurilor asociative ale rezerviștilor militari  din SNAOPSN, indiferent de proveniența lor instituțională, pentru susținerea intereselor comune.

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare

în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza

                      General-locotenent (rtg.) //Neculai BĂHNĂREANU//

București 15 decembrie 2020

Previous Article
Next Article