C O M U N I C A T Nr. 5 din 17.05.2020

                DOMNILOR PREŞEDINŢI,

           Să ne felicităm şi să mulţumim lui DUMNEZEU că am trecut cu bine de cele două luni de „Stare de urgenţă”. Incepând de astăzi 15.05.2020, am intrat în cele 30 de zile de „Stare de alertă”(vezi Legea Nr. 55/ 2020 şi HOTĂRÂREA Nr. 24/14.05.2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, anexate).

Conducerea centrală a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” îşi va relua activitatea, după programul obişnuit (săptămânal marţi şi joi), cu participare redusă şi program decalat, conform măsurilor stabilite de directorul Cercului Militar Naţional (vezi Măsuri de prevenire şi control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în cadrul obiectivului Cercul Militar Naţional şi Măsuri specifice ale preşedintelui ANCMRR, anexate), prima zi de lucru, marţi 19.05.2020. Secretariatul va asigura continuitate în toate zilele de lucru ale săptămânii în acelaşi interval orar.

Preşedinţii de filiale judeţene şi de sector vor stabili programul şi măsurile necesare respectării prevederilor Legii Nr. 55/2020, Hotărârii Nr.24/14.05.2020 şi a regulilor specifice locului de desfăşurare a activităţii.

Relaţiile de lucru cu filialele se vor desfăşura, în principiu, online, cu folosirea telefonului sau faxului, cât şi prin corespondenţă scrisă. Se va evita, pe cât posibil, prezenţa fizică a personalului din cadrul filialelor, care nu este încadrat în aparatul central de lucru, la sediul central al ANCMRR.

Pe perioada stării de alertă nu se vor desfăşura şedinţe ale Consiliului Director şi Biroului Permanent Central planificate în luna mai, adunări generale anuale restante, extraordinare sau periodice ale filialelor.

Pentru distribuirea distincţiilor acordate cu ocazia Zilei Rezervistului Militar, Aniversării a 30 de ani de la înfiinţare şi a 95 de ani de tradiţie istorică  a ANCMRR „Al.I.Cuza”, a tehnicii de calcul şi a materialelor de birotică achiziţionate până la această dată, suntem în curs de stabilire a celei mai bune soluţii, adaptată condiţiilor date. Planificarea distribuţiei vă va fi comunicată în timp oportun.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN

REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”

              General locotenent (rtr.) //Neculai BĂHNĂREANU//

Comunicat nr.5 din 17.05.2020

Hotararea Nr.24 din 14.05.2020

Legea nr.55 din 2020

Masuri specifice stare de alerta

Masurile stabilite de Directorul CMN

 

Previous Article
Next Article