C O M U N I C A T Nr.19 din 21.06.2013

Stimaţi camarazi – membrii ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”
Aşa cum, în ultimul timp, v-am obişnuit cu veşti bune atât pe voi dar şi pe toţi pensionarii militari din întregul sistem de apărare ordine publică şi siguranţă naţională vă comunicăm că aşteptarea noastră, a tuturor a fost încununată cu primirea delegaţiei Biroului Permanent Central la sediul Guvernului României
Ieri 20.06.2013 la invitaţia Viceprim-ministrului Dl Gabriel OPREA, grupul BPC/ANCMRR format din : Gl.(r) dr.Mihai ILIESCU, Gl.Lt.(r) Victor DUMITRESCU, Gl.Mr.(r) ing. Vasile DOMNU, Gl.Bg.(r) dr.Gheorghe CREŢU şi Gl.Bg.(r) Victor CONSTANDA a participat la o întâlnire informală cu reprezentanţii Guvernului : Dl. viceprim-ministru Gabriel OPREA, Dl. Radu STROE – ministrul de interne, Dl. gl.lt. Ilie BOTOŞ- secretar de stat la cabinetul viceprim-ministrului.
Tematica întâlnirii a constituit-o Legea aprobată în Parlament în ziua de 18.06.a.c referitoare la stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
S-a reiterat aportul domnului Viceprim-ministru Gabriel OPREA cu sprijinul nemijlocit al ministrului apărării – dl. Mircea DUŞA, ministrului de interne – dl Radu STROE, al şefului SRI – dl George MAIOR care s-au bucurat de sprijinul şi înţelegerea Dl. Prim-Ministru Victor PONTA, acesta promovând PARLAMENTULUI un punct de vedere favorabil iniţiativei legislative la propunerea Viceprim-ministrului şi a grupului de parlamentari compus din 14 senatori şi deputaţi ai USL. În partea finală a discuţiilor, întâlnirea a fost onorată de prezenţa Dl. Prim-Ministru Victor PONTA care a arătat eforturile făcute de Guvern prin cele trei Case sectoriale de pensii pentru aplicarea Legii începând cu 01 octombrie 2013, urmând ca în Bugetul pentru 2014 să identifice sursele pentru susţinerea financiară a pensiilor în continuare.
În context, s-a subliniat că această lege este un prim pas în elaborarea unei legi a pensiilor militare de stat – în următoarea sesiune parlamentară, aşa cum militarii trebuie să se bucure de răsplata muncii depuse sub jurământ de credinţă faţă de ţară şi neam cum de fapt se întâmplă în toate ţările Europene şi ale NATO.
În context, Dl. Prim-Ministru şi toţi ceilalţi reprezentanţi ai Guvernului au apreciat probitatea morală, civică şi profesională ce-i caracterizează pe rezerviştii militari şi care cu prioritate trebuie folosiţi în Administraţia de Stat aşa cum se întâmplă în majoritatea statelor moderne şi puternice din punct de vedere economic, iar în viitoarea lege a pensiilor militare de stat trebuie să se prevadă cumulul pensiei cu salariul ce-l poate obţine pensionarul şi în domeniul bugetar de stat.
S-a recomandat că în acest scop reprezentanţii tuturor structurilor asociative trebuie să-şi unească eforturile pentru susţinerea unui punct de vedere comun în favoarea tuturor pensionarilor militari din întregul sistem de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Urmează ca Legea reparatorie, recent aprobată în parlament, să fie promulgată de Preşedintele României, Comandantul Forţelor Armate şi toţi cei prezenţi şi-au exprimat încrederea că nu vor exista motive ca aceasta să nu intre în vigoare.
Întâlnirea a constituit un prilej minunat să ne exprimăm direct mulţumirile şi recunoştinţa în numele tuturor pensionarilor militari şi familiilor lor faţă de Dl. Prim-Ministru Victor PONTA, Viceprim-ministru şi tuturor reprezentanţilor Guvernului.
Totodată, s-a subliniat efectul benefic al acestei Legi care conduce deja la diminuarea aspectelor inflamatorii, la înlăturarea nemulţumirilor şi discriminărilor din interiorul segmentului socio-profesional cel reprezintă rezervistul (pensionarul) militar.
Stimaţi camarazi,
Reiterăm şi de această dată că poziţia adoptată de ANCMRR – calea legală, a dialogului prin intervenţii motivate şi discuţii concrete cu factorii de decizie, este calea spre soluţionarea tuturor problemelor cu care ne confruntăm, a împlinirii dezideratelor asumate.
Să ne bucurăm împreună şi pentru această realizare deosebită, care exprimă direct respectul Guvernului față de armata ţării, activă şi de rezervă .
Să acţionăm în continuare pentru întărirea spiritului de corp şi afirmarea virtuţilor cuprinse în deviza ANCMRR „PATRIE, ONOARE, DEMNITATE”
* *
*
La această întâlnire a participat şi delegaţia SCMD care a împărtăşit aceleaşi aprecieri faţă de problematica pensionarilor militari din întregul sistem de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R.
General (r) Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

Previous Article
Next Article