ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” Filiala Județeană Gorj „General IOAN CULCER”

AGENDA DE GORJ

            I.   Joi 22.04.2021, la Cercul Militar Târgu-Jiu a avut loc Adunarea Generală, activitate anuală care a cuprins:

 • analiza activității Biroului Permanent și a Comitetului filialei în anul 2020;
 • alegerea noilor organe de conducere ale filialei Gorj.

Activitatea s-a desfășurat cu respectarea condițiilor impuse de pandemia de COVID-19.Au dat curs invitației și au participat: de la ANCMRR Central și ANCMRR Dolj – Comandor (r) Cocăceanu Octavian, Slt. (r) Munteanu Jean, din partea Garnizoanei Tg-Jiu – dl. Col. Ing. Tîlvescu Eugen, Preotul garnizoanei – dl.  Măgdoiu Constantin, din partea autorităților locale – Consilier local, dl. Semen Constantin.

Ordinea de zi propusă și aprobată în unanimitate a cuprins:

 • Analiza activității Comitetului și Biroului permanent pe anul 2020;
 • Rezultatul Bilanțului financiar-contabil încheiat la 31.12.2020;
 • Proiectul BVC pentru anul 2021;
 • Raportul Comisiei de cenzori;
 • Planul de măsuri pentru anul 2021;
 • Proiectul de hotărâre al Adunării generale.

După citirea materialelor prezentate, în cadrul discuțiilor au fost sesizate luări de poziție pro și contra activităților derulate în anul 2020.

În a doua parte a Adunării Generale, cei doi candidați înscriși pentru ocuparea funcției de Președinte al filialei: col. (r) Emanuel BĂRBULESCU și col.(rtr) ing. Ion BÎLTOC și-au prezentat planurile proprii de management, iar diferența a fost dată de numărul voturilor exprimate în mod secret. Președintele nou ales este Col. (r) Emanuel BĂRBULESCU.

Pentru un mandat de patru ani, acesta are alături de el pe:

 • Prim-vicepreședinte:   Lt. col. Severius CALOTĂ;
 • Vicepreședinți:            Col. (rtr) Octavian NICOLA;
 •                                     Col. (rtr) Eugen SIMESCU;  
 •                                     Col. ing. (rtr) Cornel BODEA;
 •                                     Col. ing. (rtr) Ion BÎLTOC;
 • Secretar executiv:       Col. (r) Petre TIȚA;
 • Trezorier:                    Plt. adj. pr. Florin CĂPĂȚÎNĂ.

Generalului (rtr) Ion BĂRBULESCU, după o activitatea de 28 de ani în cadrul filialei, i-a fost acordat titlu de „Președinte de onoare” al filialei.

II.        La Târgu Jiu, manifestările omagiale prilejuite de sărbătorirea zilei de 9 MAI au debutat în Piața Prefecturii, în prezența reprezentanților autorităților locale, reprezentanților Garnizoanei și ai instituțiilor descentralizate.

Delegația ANCMRR Gorj a fost condusă de către Președintele de onoare al filialei gl. (rtr) Ion BĂRBULESCU, care i-a avut alături pe col. (rtr) Eugen SIMESCU, col. (rtr) Octavian NICOLA, col. (rtr) Ion NIMARĂ.

După primirea raportului și săvârșirea serviciului religios au rostit alocuțiuni despre importanța evenimentului: prefectul județului Gorj – Corneliu RĂDUCAN-MOREGA și Comandantul Garnizoanei – col. Gheorghe ANDRONESCU. O incitantă lecție de istorie a fost susținută de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj – prof. Gheorghe NECHIFOR.

Ceremonialul militar a cuprins momentul depunerilor de coroane la mormântul Slt.- erou Ecaterina TEODOROIU.

Festivitățile din Piața Prefecturii s-au încheiat cu defilarea Gărzii de onoare.

La Cimitirul Internațional al eroilor căzuți în al doilea război mondial a avut loc un ceremonial militar și serviciu religios, urmat de depuneri de coroane la mormintele eroilor, Troița ridicată în memoria eroilor și Monumentul Gl. Ioan CULCER.

III.         Seria manifestărilor omagiale la care au luat parte rezerviștii filialei ANCMRR Gorj a continuat și în ziua de 10.05.2021, când aceștia au fost prezenți în mijlocul elevilor de clasa a VIII-a a Școlii Gimnaziale „Sf. Nicolae” din Târgu-Jiu.  

În baza proiectului școlar-educational „9 MAI – Zi cu triplă semnificație istorică”, încheiat între conducerea Școlii Gimnaziale „Sf. Nicolae”, Asociația ARCA-LEX și ANCMRR Gorj au fost susținute pagini evocatoare de istorie și anume: Ziua Independenței României, participarea armatei României la victoria Națiunilor Unite, Ziua Regalității și Ziua Europei.

Activitatea a cuprins explicarea semnificației evenimentelor, importanța evenimentelor și au fost însoțite de prezentări grafice și proiecții de film.

La final, toți elevii au primit Diplome de participare.

Previous Article
Next Article