ANIVERSARE 50 de ANI

Cum trece vremea…

50 de ani de la absolvirea Școlii Militare de Ofițeri Activi ”Nicolae Bălcescu”

Moto:

Trec zilele ca vremea,

Ca umbra de vară,

Cele ce trec nu mai vin,

Nici nu se mai întorc iar. Miron Costin

 

Sâmbătă, 2 septembrie, Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu a îmbrăcat haine de sărbătoare. Foștii colegi, absolvenți ai promoției 1967, și-au dat întâlnire după 50 de ani de la absolvirea școlii, din care 30 de ani au îndeplinit funcții în structurile armatei, de la comandant de pluton până în structurile superioare ale armatei române.

Pe același platou de adunare, pe care 3 ani au stat în formație, umăr la umăr, s-au reîntâlnit și au depănat amintiri. Momentul revederii, după 50 de ani de la absolvirea școlii și pornirea cadențelor spre cele 4 zări ale țării, la posturile datoriei încredințate. Un moment emoționant al revederii l-a constituit înmânarea absolvenților a ”Emblemei de Onoare 1965 – 2017”, iar colegul lor de promoție, col.(r.) Ioan Mija, le-a oferit cartea cu autograful său, cu titlul simbolic ”Pe frontul mediatic. Două decenii – pe micul ecran”, apărută la editura Ecoul Transilvan, în care autorul își deapănă amintirile din cei 20 de ani cât a fost redactor-șef al emisiunii tv ”De strajă patriei”. Iar din partea academiei gazdă, le-a fost oferit foto-albumul ”150 de ani de învățământ militar românesc 1847 – 2017”, apărut la Editura Academiei, 2017. Un foto-album documentar, privind evoluția învățământului militar românesc, în filele căruia se regăsesc imagini și texte, din care nu lipsește nici promoția din august 1965.

Apoi, întâlnirea și-a depănat filele în aula academiei. Aici, foștii elevi, în numele comandantului și rector al academiei, gen.bg. prof.conf. dr. ing. Ghiță Bârsan și al întregului personal al academiei gazdă, au fost felicitați de col. Grigoraș Constantin, prorector al academiei care, în cuvântul său, le-a adresat urarea de bun venit după 50 de ani în școala în care și-au îndeplinit visul adolescentin, de a deveni ofițeri activi în structurile sistemului siguranței naționale, specialitățile Infanterie, Grăniceri, Geniu, Chimie, Artilerie Terestră, Finanțe, Intendență, Căi Ferate, Pompieri și Securitate – Pază, însumând peste 650 de absolvenți în grad de locotenent, dintre care 7 absolvenți au primit gradul de general, precum Bogdan Gheorghe, Cuțoiu Chiril, Drăghici Ioan, Lungu Gheorghe, Păștinică Nicolae, Stoica Marcel și Stoinea Neculai. Dintre aceștia, gen. Păștinică Nicolae, ultima funcție îndeplinită a fost cea de inspector general al armatei, iar gen. Stoinea Neculai a îndeplinit și funcția de comandant al academiei, apoi pe cea de inspector al Serviciului de Protecție și Pază. Între foștii absolvenți prezenți la întâlnire și care a făcut onoare școlii militare sibiene, s-a aflat și col.(r.) Ilie Zavragiu, fost redactor la ”Scutul Patriei”, Cluj, redactor-șef la publicația ”La datorie”, precum și redactor la ”Observatorul Militar”, mulți ani, de unde a spus adio arme dar lucrând, în continuare, încă 4 ani în redacția acestui ziar al armatei. Amintim și numele col.(r.) Liviu Zamfirescu, iscusit colaborator voluntar al ziarului ”Observatorul Militar”. Totodată, le-a adresat calde felicitări pentru performanțele realizate în carieră, în structurile în care și-au îndeplinit cariera de ofițeri activi, succese care au sporit prestigiul școlii militare din burgul de pe Cibin, Sibiu, în anii cât au fost sub arme. Cuvântul de felicitare l-a încheiat cu tradiționala urare ”Pensie lungă, sănătate și bucurii, în cadrul Rezervei Oștirii Române”.

În continuare, prorectorul academiei, col. Grigoraș Constantin, în colaborare cu col. Constantin Trocan, șef sector în academiei, le-au prezentat în text și imagini proiectate pe ecran, principalele structuri ale organigramei academiei, misiunea acesteia, bilanțul pregătirii tinerilor ofițeri în cei 16 ani de învățământ militar superior, precum și baza materială didactică, specialitățile în care se pregătesc viitorii ofițeri, condițiile moderne de învățătură și de viață ale studenților, relațiile pe tărâm științific, în plan local, național și cu structuri similare din armatele NATO, în cadrul programului ERASMUS, performanțele studenților academiei pe plan științific, sportiv, cultural-artistic și în implicarea acestora în viața obștească în cadrul comunității sibiene.

În numele absolvenților promoției 1967, a luat cuvântul colegul lor, gen. Stoinea Neculai, care și-a destăinuit un gând al sufletului, declarând ”sunt mândru că am fost absolvent al acestei școli, precum și al acestei promoții”. În continuare, a prezentat un succint bilanț al succeselor camarazilor săi în cei 30 de ani cât s-au aflat cadre active în structurile armatei. A afirmat că promoția, precum întreaga armată, se mândrește cu cei 7 generali care s-au ridicat din rândurile acestei promoții, constituind o adevărată performanță.

Consemnăm și faptul, cu deosebită valoare sufletească, că cei prezenți la întâlnire au înfăptuit un gest de credință, păstrând un moment de reculegere față de comandanți, dascăli și colegi care n-au mai apucat să participe la această întâlnire, care au plecat prea devreme în lumea veșniciei.

După ce s-au reîntâlnit pe platoul de adunare pe care, timp de 3 ani au stat umăr la umăr, foștii colegi au ținut să se fotografieze la bustul patronului spiritual al acestei instituții de învățământ militar superior, Nicolae Bălcescu, imagini care le vor îmbogăți albumele de suflet, reamintindu-le mereu de această întâlnire de taină.

Prima întâlnire, după 50 de ani de la absolvire, a foștilor colegi s-a încheiat cu o masă festivă la restaurantul militar din Sibiu, însoțiți de distinsele lor soții, moment care le-a prilejuit posibilitatea să îmbine muzica și dansul cu depănarea amintirilor din anii petrecuți în școală, în taberele de instrucție, în poligoanele de tragere și în aplicațiile la care au luat parte. Totodată, și-au depănat amintirile din cei 30 de ani cât au slujit țara, sub deviza ”Onoare și Patrie”. La deplina reușită a întâlnirii și-au adus aportul un comitet al cărui președinte a fost gen. ret. Nicolae Stoinea, domiciliat în Sibiu și care s-a bucurat și de sprijinul academiei gazdă.

La despărțire, după cele 2 zile petrecute împreună în Sibiu, s-au îmbrățișat cu aceeași afecțiune și nu fără lacrimi pe obraz, precum în momentul despărțirii cu 50 de ani în urmă. De asemenea, nu au uitat să-și lanseze o nouă invitație la a doua întâlnire.

A consemnat col.(r.) V. Neghină

aniversare 50 de ani

Previous Article
Next Article