ANCMRR ,,Alexandru Ioan Cuza” Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad

„A fost o întâlnire plină de evenimente plăcute și interesante”

Prima întâlnire din acest an prevăzută în calendarul de activități comune ale parteneriatului camaraderesc dintre Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R. și Clubul Rezereviștilor Militari din Szeged (Unagaria) a avut loc vineri, 22 februarie 2019, când o delegație arădeană formată din col.(r) Mihai Aniculăesei – vicepreședinte filială, col.(r) Zoltán Kászoni – membru în Biroul Subfilialei Lipova și translator, mr.(r) Dorin Ocneriu – purtător de cuvânt filială și plt.adj.pr. (r) Manole Nicodim – responsabil compartiment Logistic filială, a răspuns la invitația prietenilor maghiari de a vizita orașul Szeged și de a participa la adunarea generală anuală a Clubului Rezerviștilor Militari din orașul reședință a județului Csongrád.

La orele prânzului, arădenii au fost așteptați la intrarea în Szeged de mr.(r) Csepi Lászlo – președintele C.R.M. Szeged, de lt.col.(r) Sinyi Imre – președinte de onoare și de ghidul Toth Ferenc, prieten de nădejde și foarte bun cunoscător al limbii române. După salutul de bun venit, oaspeții români au vizitat Primăria orașului Szeged, Catedrala Romano-Catolică și Pantheonul spiritualității maghiare, un loc impresionant, unde sunt expuse statuile a circa 100 de mari personalități ale neamului unguresc, coborând în timp mai bine de un mileniu: regi, împărați, militari, scriitori, poeți, arhitecți, constructori, savanți, oameni politici, afaceriști, etc. Sunt și doi etnici români în Pantheonul maghiar, voievodul Transilvaniei și regent al Ungariei Iancu (Ioan) Corvin de Hunedoara și fiul său, regele Matei Corvin. Am pășit cu emoție și cu mare interes în acest sanctuar al celor mai mari oameni ai Ungariei, înțelegând cât de mult a contribuit acest popor la cultura și civilizația europeană și a lumii întregi. Unele dintre personajele prezentate acolo sunt la mare cinste și pentru români, multe având școli, facultăți sau străzi din România care le poartă numele, între ei amintesc doar pe Petöfi Sándor, Albert Szentgyörgy, Bártok Bela.

Adunarea generală a C.R.M. Szeged s-a desfășurat într-o atmosferă festivă și în același timp destinsă, colegială. După introducerea Drapelului și intonarea Imnului de stat al Ungariei, mr.(r) Kispál Jenö – vicepreședintel Clubului, a prezentat invitații, între ei fiind primarul orașului Szeged – dr. Botka Lászlo, comandantul Regimentului din Szentes – col. dr. Antál Lászlo, președintele Clubului Rezerviștilor din Bekescsaba – col.(r) Záhorán György, reprezentanți ai Consiliului Local, ai unităților de armată și poliție, alți oficiali.

Raportul de activitate pe anul 2018 și proiectul de program pentru anul 2019 au fost prezentate de președintele C.R.M. – mr. (r) Csepi Lászlo, apoi lt.col.(r) Nagy Zoltán – secretar al C.R.M., a dat citire celor care au primit distincții din partea Clubului, diplomele, medaliile și florile fiind înmânate de președinte.

Conducătorul delegației arădene, col. (r) Mihai Aniculăesei, a prezentat, în cuvântul său, salutul președintelui Filialei „ZIRIDAVA” Arad – gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea și al prim-vicepreședintelui col.(r) Sandu Crișan (ambii absenți de la întâlnire din motive bine întemeiate), relevând totodată fructuoasa colaborare dintre asociațiile română și maghiară, oferind apoi cadouri simbolice prietenilor maghiari.

Seara a continuat cu un frumos bal, în care cântecele și dansurile ungurești s-au împletit cu cele românești, întărindu-se și mai mult prietenia și apropierea dintre militarii celor două orașe, județe și țări.

Următoarea întâlnire va avea loc la Arad în data de 9 mai 2019.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article