Filiala Județeană ,,SARMIZEGETUSA” Hunedoara

La Centenarul Marii Uniri în Țara Moților, noi am venit

Vineri, 14 septembrie 2018 – (Înălțarea Sfintei Cruci) –  în Anul Centenarului Marii Uniri, Filiala județeană ,,SARMIZEGETUSA” Hunedoara a A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”, a organizat și desfășurat cea de-a VI-a ediție a manifestării comemorativ – omagiale ,,Popasuri pe cărarea vieții Iancului – Țebea – Cîmpeni – Incești”.

Ora 9. Aliniați ca la paradă, așa cum stă bine unor adevărați ostași ai Armatei Române, toți cei prezenți întâmpină aducerea celor douăsprezece drapele de luptă ale unităților și marilor unități participante la luptele  din Pasul Vîlcan și defileul Jiului în Primul Război Mondial în campania din 1916.   Ele vin și încadrează mormântul ,,Crăișorului Munților”.

Într-o solemnitate de mare încărcătură pentru participanți, o gardă formată din șase ofițeri în rezervă, aduce drapelul tricolor, personalizat cu portretul Iancului și înveșmântează întregul mormânt, spre a prețui peste ani crezul lui Iancu ,,Unicul dor al vieții mele, e să-mi văd Națiunea mea fericită”.

Așa cum a spus col.(rtg.) Moldovan Dănilă, președintele Filialei Județene   „SARMIZEGETUSA” Hunedoara, inițiatorul și organizatorul acestei manifestări devenite tradiționale: „Avram Iancu a fost flacăra libertății românilor din Ardeal ce s-a aprins de la scânteile SUPLLEXURILOR, a luminat strălucitor la 1848 năzuințele românilor transilvăneni și apoi a devenit CANDELA visului MARII UNIRI, reaprinzându-se ca o torță înflăcărată la 1918, când strălucirea ei a cuprins cerul ROMÂNIEI ÎNTREGITE.

Iată motivul pentru care în anul Centenarului Marii Uniri, am adus la mormântul marelui erou și martir o copie a drapelului tricolor de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, care avea  să-i vegheze solemn mormântul pe tot timpul desfășurării manifestării comemorativ omagiale de la Țebea.  Pentru odihna sufletului marelui erou, s-a oficiat o slujbă de pomenire, pe timpul căreia pe mormântul Iancului  a fost așezată crucea de lemn, folosită la prohodul lui Iancu în 13 septembrie 1872, aici la biserica din Țebea.

După terminarea serviciului divin, s-au rostit două alocuțiuni: cel dintâiu  vorbește colonel(rtg.) Moldovan Dănilă, care arată că la 146 de ani de la moarte marelui român Avram Iancu, suntem în număr mare și frumos la Țebea, Panteonul Moților. Locul este jalonat de cei trei goruni, borne de istorie în parcursul unității de neam: gorunul lui Horea, gorunul lui Iancu și gorunul lui Ferdinand I, regele Întregitor. Are biserica din Țebea depozitarea simbolului cel mai sfânt inimilor de români – TRICOLORUL – în vremile când pentru arborarea acestuia se primeau ani grei de închisoare. Și mai spune vorbitorul, că acest loc, devenit altar al Patriotismului, este stropit cu sângele jertfit al mucenicului Ioan Buteanu și aurolat cu vitejia Iancului și preotului Groza, care cu toții și-au înfrățit țărâna în fața bisericii ocrotitoare a Tricolorului. Santinele perpetue a acestui loc de mândrie românească, sunt o gardă de eroi români din Primul Război Mondial, aduși și înmormântați aici în 1924. Și nu uită președintele filialei județene Hunedoara, să spună cu mândrie că nu sunt singuri camarazii hunedoreni aici la mormânt. Au venit și camarazi din Gorjul Ecaterinei Teodoroiu, eroina noastră a Întregirii Neamului și camarazi doljeni, din bănia primului domnitor al tuturor românilor, Mihai Bravul.„ Bravo fraților olteni! Mulțam fain de aici din Țara Moților”.

Primarul Gorcea Mihaiu Liviu din Baia de Criș, ce veghează necontenit Panteonul Moților și ne primește mereu cu brațele deschise și cu sufletul de mare român, are cuvinte de mulțumire la adresa noastră, a militarilor rezerviști ai Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, și arată domnia sa, că acum în anul Centenarului Marii Uniri, o reculegere și trăire de român, mai bună și cu folos ca la mormântul Iancului, nici că se putea. Remarca primarul că ostașii ce au servit sub Drapelul Tricolor, sunt adevărați patrioți până la moarte. Primarul și preotul bisericii din Țebea, Petrica Mirel, au fost înnobilați simbolic cu titlul de „Cavaleri ai Centenarului Marii Uniri”. A urmat un adânc și pios moment de reculegere, în care, colonel(rtg.) Moldovan Dănilă a îngenunchiat în fața mormântului Crăișorului, iar toți ceilalți colegi au luat poziția pentru onor, iar drapelele  s-au înclinat în fața mormântului sfânt și drag nouă tuturor românilor, Toți participanții au trecut prin fața mormântului, s-au închinat, apoi preotul i-a miruit și au primit fiecare  un colac și un măr în care era înfipt un steguleț tricolor.

       Ora 12.00. Cîmpeni, Cartierul general al Revoluției de la 1848 – 1849, din Munții Apuseni. Piața Centrală a orașului Cîmpeni, capitala Țării Moților, în fața statuii ecvestre a marelui moț Avram Iancu, statuie strămutată aici în anul 1940 de la Tg. Mureș, stau aliniate în careu școlile orașului: două licee și trei gimnazii. La prima vedere, tinerele vlăstare de moți par a fi ostași cu adevărat pentru că trebuie să spunem cu mândrie   că elevii tuturor școlilor cîmpenarilor poartă uniformă școlară. Clasele de elevi în uniformă, în frunte cu diriginții lor, arată a fi adevărate plutoane de militari. Pe o latură a careului se aliniază camarazii mei de bătrânețe.  Două generații stau față în față, pentru a săvârși împreună o manifestare de mare patriotism, de mare și solemnă mândrie de a fi români. Ne întâmpină primarul orașului, ing. Călin Ioan Andres, care-l are ca invitat pe domnul      Victor Negrescu, ministrul pentru afaceri europene. Odată cu semnalul trompetistului începe o paradă a drapelelor tricolore. Primele care intră în piață sunt cele douăsprezece drapele de luptă din Primul Război Mondial pe marșul „Treceți batalioane române Carpații”.   Urmează pe imnul „Din Țara Moților  noi am venit” aducerea drapelului tricolor cu chipul lui Iancu – cel ce a fost soldatul conștient al ideii de naționalitate, a cărui spadă a tăiat nodul iobăgiei a unui popor orfan, deschizând drumul dezrobirilor viitoare și netezind calea spre acel 1 Decembrie 2018. Și încheie parada drapelelor, steagul Marii Uniri de la Alba Iulia, în a cărei pânză tricoloră se văd aievea fețele cu adevărat fericite ale celor peste 100.000 de români, care au participat la Alba Iulia, la făurirea României Mari.

Apoi, peste întreaga adunare se revarsă în piață glasul tulnicelor, încărcat de istoria de veacuri a moților, care apar cu o prerogativă  specială în istoria noastră, ei fiind un neam vânjos care adăpostește singura tradiție de eroism pe care vremea vitregă nu a putut ba o înfrânge. Imnul Național ne face pe toți, cei din Piața Cîmpeniului, să simțim în sufletele și inimile noastre mândria   de a fi români trăitori în Anul Centenarului Marii Uniri, într-o Românie liberă și independentă.

Serviciul divin  s-a oficiat de un număr de șapte preoți, înveșmântați în odăjdii strălucitoare. A fost un moment de pioasă reculegere.

S-au rostit apoi cuvântările. Primul a fost primarul Ioan Călin Andres, care a prezentat în cuvinte alese figura eroului legendar, a generalului moților Avram Iancu.

A urmat la cuvânt domnul ministru Victor Negrescu, care fiind fiu al moților și-a exprimat printr-un cuvânt bucuria: „Impresionant”, după care s-a adresat elevilor spunându-le: „Voi nu puteți decât să priviți cu pioasă smerenie faptele trecute, să le înțelegeți și mai ales să vă însușiți îndrăzneala lui Iancu și să-l luați ca model, pentru a păstra o Românie unită, în anii ce vor urma”.

După terminarea cuvântărilor s-a făcut înnobilarea simbolică și înmânarea unei eșarfe tricolore cu chipul Regelui Ferdinand I Întregitorul și al Reginei Maria, frumoasa și inteligenta regină a românilor, a unui număr de șapte participanți: ministrul, primarul, președinții de filiale și două eleve.

Un moment înălțător l-a constituit și înmânarea din partea Filialei județene „SARMIZEGETUSA” Hunedoara, a unui „Omagiu- făuritorilor Marii Uniri” – adresat orașului Cîmpeni, care a avut reprezentanți de seamă în delegația românilor din Munții Apuseni, participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, fapt surprins și în una din cele cinci fotografii realizate de fotograful Samoilă Mârza, fotografie postată și pe eșarfa tricoloră, promovată de filiala hunedoreană în anul centenarului.

S-a dat apoi citire Hrisovului prin care filiala județeană „SARMIZEGETUSA” Hunedoara, a donat drapelul tricolor cu chipul Iancului, orașului Cîmpeni. Citim din cuprinsul Hrisovului:

Anul Domnului 2018, anul Centenarului Marii Uniri, am cugetat și am dzis:    se cuvine aiasta dreaptă cinstire și onoare         

     ORAȘULUI CÎMPENI  Capitala Țării Moților

pentru credința, destoinicia, vrednicia și patriotismul arătate de-a lungul veacurilor întru binele românilor transilvăneni și neamului românesc, drept pentru care hotărâm să donăm pentru vecie Drapelul Tricolor personalizat cu chipul eroului martir Avram Iancu, câmpănarilor, spre a fi un odor sfânt și prețuit de moți  în toate veacurile ce vor urma.

În aplauzele moților prezenți în piață, drapelul se coboară de pe soclul statuii lui Avram Iancu și garda de onoare îl aduce în centrul pieții, unde după un ceremonial specific este predat primarului orașului Ioan Călin Andres, care se leagă al păstra la loc de cinste în muzeul orașului.

Drapelul, dus de garda sa, se îndreaptă spre primărie și depozitat în biroul primarului. După această minunată predare-primire de drapel, care a umplut inimile moților de bucurie, pentru că s-au ales cu acest Drapel Tricolor, pe care chipul Iancului strălucește în întreaga măreție a caracterului său, de român adevărat, care nici pentru cele mai mari promisiuni și favoruri nu și-a trădat națiunea română, preferând să-și tulbure mințile din dragoste pentru românii săi, pe care-i voia îndreptățiți în propria lor țară, a urmat depunerea de coroane la monumentul eroului. Au fost depuse 15 coroane de către delegații ale participanților la eveniment. În final, domnul Călin Ioan Andres, primarul orașului Cîmpeni a elogiat filiala județeană„SARMIZEGETUSA” Hunedoara a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, personal pe președintele acesteia, colonel(rtg.) Moldovan Dănilă, pentru inițiativa avută în urmă cu șase ani,  de a organiza și desfășura această manifestare omagială, adevărată lecție de istorie, desfășurată cu școlile din oraș,  aici în fața statuii Regelui Munților Apuseni – Avram Iancu.

A mulțumit gorjenilor și doljenilor, care de la al doilea cântat al cocoșilor s-au sculat, au străbătut munții      pentru a veni în Cetatea Munților Apuseni, la moți acasă, pentru ca împreună să cinstească un om simplu, tânăr și înțelept, dăruit necondiționat, națiunii sale, dăruit românilor, pe care-i dorea liberi și stăpâni așa cum spunea„Nu m-am luptat pentru cruci și favoruri, ci pentru  eliberarea națiunii mele”.

Purtătorul de cuvânt *Sarmizegetusa* – Hunedoara: Colonel (rtr.) Virgil Sanda

Foto: Ionel Șerb

Previous Article
Next Article