Filiala Judeţeană GALAŢI ,,General EREMIA GRIGORESCU’’

Membri   B.P. ai Filialelor CMRR si Cultul Eroilor Galați au fost invitati sâmbătă 16.12 a.c, să participe la Cercul metodic al profesorilor de istorie din colegiile gălățene, sub deviza ”Pe aici nu se trece”, organizat de Colegiul Național Al. I. Cuza, cu sprijinul Insp. Școlar Jud. Galați. O parte din temele prezentate au fost dedicate centenarului primului război mondial, care a făcut și obiectul revistei ”Galațiul Eroic” nr. 6/2017 editat de filiala Cultul Eroilor și care a fost prezentat și distribuit participanților. În ultima parte, insp. școlar județean pe probleme de istorie și discipline socio-umane, prof. Camelia Nenu a dat cuvântul reprezentanților celor doua filiale, gl.bg. (r) dr. Ion Vulpe și col.(r) Valerian Paraschivan. Astfel, a fost evocată deviza ”Pe aici nu se trece” lansată de Gl. Eremia Grigorescu la Oituz și umplută de glorie la Mărășești, când trupele de ocupație germane și austriece au fost blocate în zonă și s-a păstrat Moldova și astfel România ca stat, de unde avea să revină și să se elibereze restul țării, spre sfârșitul primului război mondial. Au fost subliniate eroismul și capacitatea de refacere extraordinare a armatei române cu ajutorul francez, personalitatea generalului gălățean Eremia Grigorescu – comandantul erou, în victoria de la Mărășești, alte aspecte legate de evenimentele din 1917. Președintele filialei Cultul eroilor și inspectorul școlar C. Nenu , au anunțat colaborarea dintre filiale și școlile în care funcționează Cercuri Cultul Eroilor pentru renovarea și îngrijirea unor monumente din municipiul Galați și județ în anul următor, anul Centenarului Marii Uniri. A fost adresată invitația către profesorii de istorie și elevi să participe alături de cele doua filiale la marile aniversări din anul 2018, să scrie articole pentru Revista Galațiul Eroic și să păstreze cultura și istoria națională vii în conștiința elevilor, viitorul națiunii noastre.

Vicepresedinte si purtator de cuvant,

C-dor(r) Constantin ASOFRONIE

 

Previous Article
Next Article