Filiala TULCEA a ANCMRR

ȘEDINȚA  SEMESTRIALĂ  A  A.N.C.M.R.R.  cu  C.M.J. – TULCEA

   In ziua de 15.09.2017, A.N.C.M.R.R. – filiala Tulcea si C.M.J. Tulcea au desfășurat acțiunea comună semestrială în conformitate cu prevederile pct. IX, alin. 1, din „Procedura de sistem privind activitățile desfășurate de Centrele Militare pentru realizarea legăturii cu A.N.C.M.R.R. si informarea echipei de comandă a S.M.G.”

   Președintele filialei, contraamiral de flotilă (r.) NICOLAE FILIP, a informat Adunarea că la activitate participă comandantul garnizoanei Tulcea si totodată comandant al C.M.J., cdor. ANTONEL – MARIAN VATAMANU, precum și locțiitorul acestuia, lt. col. COSMIN FRONE.

Comandantul C.M.J. a dat citire Ordinii de Zi, prezentând împreuna cu locțiitorul, urmatoarele probleme:

– Statutul rezerviștilor voluntari – Legea 270/2015;

– Ofertele de cazare la Căminele Militare, precum si modul de intocmire a solicitărilor pentru cazare la aceste Cămine;

– Stadiul recalculării pensiilor militare;

– Inaintarea la gradul următor a cadrelor militare in rezervă și retragere – acte normative;

– Activități pe linie de Garnizoană (ceremoniale militare, portul uniformei militare la diferite ocazii, funeralii cu onoruri militare, proceduri pentru obținerea locurilor de veci);

– Persoane de contact cu funcții de conducere in cadrul Garnizoanei, cu care membrii A.N.C.M.R.R. au nevoie să intre in contact pentru rezolvarea diferitelor probleme.

In incheierea primei parti a Adunarii, cei doi reprezentanți ai C.M.J., au răspuns unor întrebări puse de pensionarii militari.

In partea a doua, președintele filialei, contraamiral de flotilă (r.) NICOLAE FILIP, a solicitat unor membrii ai Comitetului, rapoarte de activitate pe problematica stabilită la întrunirea anterioară, probleme necesare a fi cunoscute de către toți membrii filialei.

Raportori:  – Col. (r.) EUGEN STROE;   – Lt. cdor. (r.) VICTOR CHERCIU;  – Cpt. cdor. (r.) OVIDIU DUMITRESCU.

In incheiere au avut loc discuții pe marginea problemelor prezentate, dar și pe alte probleme cum ar fi contactarea unor deputați tulceni pentru a lămuri anumite aspecte privind pensiile militare.

Consemnează  Cpt.cdor.(r.) Romeo Stoica

 

Previous Article
Next Article