MESAJ

  M E S A J U L  PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR

 MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

Devenită sărbătoare tradiţională,  Ziua Rezervistului Militar este un prilej de a mă adresa, în primul rând membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi tuturor rezerviştilor militari din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, prin transmiterea celor mai sincere urări de sănătate, pace şi de viaţă liniştită şi decentă.

Ziua Rezervistului Militar instituită prin H.G. nr. 467 din 12.05.2010, se serbează în fiecare an la 31 Mai, dată care printr-o fericită coincidenţă este şi Ziua A.N.C.M.R.R., structură asociativă reprezentativă şi de „utilitate publică”, care prin întreaga sa activitate dă măsura scopurilor şi obiectivelor pe care şi le-a asumat, în spiritul devizei „Patrie  Onoare  Demnitate”.

Atât ziua Rezervistului Militar cât şi Ziua ANCMRR sunt sărbători cu adânci rezonanţe în viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere, categorie socială cu un loc bine definit  în societatea românească de astăzi.

În acest an, Ziua Rezervistului Militar cât şi Ziua ANCMRR au o conotaţie aparte, dată de efortul pe care structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere îl fac pentru promovarea unităţii, solidarităţii şi camaraderiei, cu convingerea că aceste valori sunt deosebit de scumpe pentru toţi cei care, un număr însemnat de ani, au slujit patria sub tricolor, dar şi pentru calitatea vieţii acestora.

Exprimându-mi aprecierea şi preţuirea pentru toţi cei care aţi slujit cu cinste instituţia militară şi valorile sale perene, vă îndemn să continuăm să ne slujim patria şi să aducem permanent în lumină valorile promovate în cei 100 ani de la Marea Unire pe care continuăm să-i sărbătorim.

                             La   Mulţi   Ani   Rezervişti   Militari!

             Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în

Rezervă şi în Retragere „Alexanru Ioan Cuza”

General locotenent (r.) //Neculai BĂHNĂREANU//

M E S A J U L Presedintelui ANCMRR cu ocazia Zilei Rezervistului Militar

Previous Article
Next Article