INFORMARE

Stimaţi  camarazi

Biroul Permanent Central a trimis Camerei Deputaţilor/ Comisia de Apărare, Ministerului Apărării Naţionale/Secretar de stat pentru relația cu parlamentul, informare public și creștere calității vieții personalului, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale  “PROPUNERILE ASOCIATIEI NATIONALE A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE „ Alexandru Ioan Cuza” privind  art. 40 al OGU 57/2015, prezentat în anexă.

Biroul Permanent Central

 

PROPUNERILE

ASOCIATIEI NATIONALE A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE ” Alexandru Ioan Cuza”.

            Asociatia noastra a studiat cu atenţie modificările aprobate de Senatul României (ca primă cameră sesizată), pe data de 14.03.2016, la legea pensiilor militare de stat 223/2015, conform art. 40 al OGU 57/2015. In prezent, actul normativ menţionat se află la Camera Deputaţilor (camera decizională).

            Având în vedere că unele norme, stabilite prin art. 40 din OGU 57/2015, nu satisfac o parte din interesele cadrelor militare in rezervă şi retragere, cu respect vă rugăm să fie acceptate amendamentele de mai jos, care corespund prevederilor legii respective, dar şi actelor normative specifice ministerului Apararii Naţionale, astfel;

a). Sporul pentru ordinul Meritul Militar reglementat prin art. 11 al legii 80/1995 să fie calculat în afara cuantumului pensiei aflate în plată;

b). Dreptul individual la pensia suplimentară  fie acordat în afara cuantumului pensiei aflate în plată (pentru pensionarii militari care au acest drept);

c). Pentru baza de calcul a pensiei militare de stat să se aplice actualizarea la nivelul veniturilor cadrelor militare active, aşa cum se pronunţa art. 2 (b) din legea 223/2015 şi nu la nivelul datei la care a ieşit la pensie beneficiarul respectiv; în acelaşi sens se pronunţă si Decizia nr. 784/03.06.2010 a Curţii Constituţionale, care precizează  …..un act normativ nu este retroactiv atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior…..;

d). Art. 22 din legea 223 să rămână cum este prevăzut de lege (se referă la specialităţi militare cu risc mare);

e). Art. 28 al.1 să se reformuleze astfel:  ,, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media veniturilor lunare brute realizate în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la nivelul veniturilor cadrelor militare active la data de 01.01.2016,,

f). Art. 29 să ramână ca în lege, cu următoarea modificare, la al.b),…pentru fiecare an care depăşeşte 25 de ani de vechime se adaugă câte 1% din baza de calcul, actualizată la nivelul din 01.01.2016…

g). Art. 30 pct.6 să se reformuleze astfel; ,, pensia stabilită, recalculată şi reactualizată să nu fie plafonată,,.

h). Art. 32 si art. 58 să rămână ca in lege ,, pensiile de invaliditate si cele de urmaş se stabilesc potrivit legii comune si normelor de aplicare a legii 223/2015,,…

PREȘEDINTELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR

MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru  Ioan Cuza”

General (r) //  prof. univ. dr. Mihai ILIESCU     //

PROPUNERILE

 

Previous Article
Next Article