INFORMARE

Privind Planul de Relaţii Internaţionale al ANCMRR pe 2016.

           În şedinţa sa din data de 23.02.2016, Biroul Permanent Central a analizat Planul de Relaţii Internaţionale al ANCMRR pentru anul 2016 şi a hotârat ca elementele principale ale acestuia să fie aduse la cunoştiinţa filialelor astfel:

Scopul şi obiectivele Planului sunt urmatoarele:

SCOP:

Promovarea imaginii, tradițiilor și valorilor perene ale Armatei Române, menținerea și dezvoltarea relațiilor de prietenie deja statornicite cu armatele și structurile asociative din țările aliate și prietene, multiplicarea și diversificarea acestor relații în conformitate cu obiectivele politicii externe și interesele statului roman, precum şi creşterea reprezentativităţii şi notorietăţii A.N.C.M.R.R. în plan internaţional

OBIECTIVE:

  • Asigurarea continuității, dezvoltării și întăririi relațiilor de prietenie și încredere cu structurile asociative din țările NATO și UE deja statornicite, acordând prioritate celor cu țările vecine, în special cu Republica Moldova;
  • Continuarea demersurilor de identificare şi statornicire de relaţii – şi subsecvent acestora – a instrumentelor de colaborare cu: Germania, Grecia, Marea Britanie, Spania, Polonia, Turcia, Ucraina şi SUA;
  • Identificarea şi stabilirea de noi contacte, schimburi de informații și modalități de conlucrare cu structuri asociative similare din spaţiul de interes strategic al României și al Armatei sale;
  • Studierea, identificarea și stabilirea de oportunități și a modalităților de apropiere, contactare și relaționare cu structurile asociative de factură internațională, interaliată și regională în măsura în care statutele și obiectivele acestora sunt compatibile cu statutul A.N.C.M.R.R.;
  • Cunoașterea activității desfășurată de structurile asociative în domeniile: social, al condițiilor de trai, problemelor organizatorice și de conducere a Filialelor, legislației privind drepturile și obligațiile cadrelor militare în rezervă și în retragere, preocupărilor pe linia cultivării tradițiilor, a educației patriotice şi altele;
  • Sprijinirea și coordonarea Filialelor și a Subfilialelor în inițierea, derularea și dezvoltarea contactelor internaționale cu structuri asociative similare la nivel local din străinătate.

Nota de fundamentare privind cheltuielile estimative pentru asigurarea financiară a activităților prevăzute în Planul de Relații Internaționale al A.N.C.M.R.R. pe anul 2016 se constituie ca parte integrantă la acest plan, iar valoarea acestora  a fost aprobată de către Biroul Permanent Central.

În concret, pentru anul 2016 sunt prevazute desfăşurarea a 29 de activităţi de relaţii internaţionale din care;  activităţi la nivel central- primiri 2, deplasări 3,  activităţi la nivel local- primiri 12, deplasari 12. Numărul activităţilor poate suferii modificări, funcţie de evoluţia unor negocieri prevăzute a se desfăşura cu partenerii străini, în cursul acestui an, în special la nivelul filialelor. În cadrul şedinţei a fost apreciat faptul că la planificarea activităţilor s-a ţinut cont de un anume echilibru intre primiri şi deplasări. Acest lucru fiind benefic pentru prezervarea principiului reciprocităţii.

Pentru înfăptuirea în bune condiţii a Planului de Relaţii Internaţionale, Biroul Permanent Central recomandă ca la finele fiecărei activităţi, Filialele vor inainta o informare cu datele semnificative din desfăşurarea activităţilor  care să poată face şi obiectul unui articol în revista noastră.

Pentru acţiuni în negociere şi activităţi cu partenerii străini care nu au fost cuprinse în plan, trebuie să se informeze şi să se solicite aprobarea preşedintelui A.N.C.M.R.R. ca parte a Planului.

In cadrul desfăşurării activităţilor cu partenerii străini este imperios necesar să fie respectate toate aspectele privind normele ce guvernează relaţiile internaţionale aşa cum sunt consfinţite de statul român, M.Ap.N., tratatele internaţionale şi acordurile bilaterale de colaborare ale AN.C.M.R.R.

Echipa Departamentului Relaţii Internaţionale al A.N.C.M.R.R. se foloseşte  de acest prilej de a va incredinţa de respectul, increderea şi aprecierea noastră camaraderească pentru eforturile pe care le depuneti  în acest domeniu, în anul 2016.

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

INFORMARE

 

Previous Article
Next Article