FORUMUL

STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANTĂ NATIONALĂ

COMUNICAT

In ziua de 30 decembrie a.c. la propunerea ministrului apărării naționale, domnul general (r.) Nicolae CIUCĂ, a avut loc, la Ministerul Apărării Naționale, o întâlnire între reprezentanții structurilor asociative (luate in evidența ministerului) și conducerea ministerului, împreună cu echipa de specialiști, în domeniile de acțiune comună (pensii, financiar, juridic, calitatea vieții, resurse umane, relația cu Parlamentul etc.).

Chiar dacă acțiunea s-a desfășurat, la început, sub conducerea secretarului de stat, doamna Simona COJOCARU, domnul ministru și-a atins scopul: ne-a convocat până la sfârșitul anului, a constatat (prin ce i-a fost prezentat de doamna secretar de stat), că majoritatea vorbitorilor au repetat problemele, nu a răspuns la întrebări esențiale (Dacă are ministerul bani și pentru noi? Când se vor rezolva inechitățile? A fost o prezentare incertă privind situația proiectului de OUG. O mare realizare pentru 2020 va fi Planul de măsuri, etc.).

Singura problemă concretă este, până la urmă, aceea prin care se pune la dispoziția celorlalte structuri din SNAOPSN, beneficiare ale Legii nr. 223/2015, a proiectului de OUG convenit de către membrii FORUMULUI și șefii structurilor de specialitate din M.Ap.N., în cadrul grupului de lucru constituit în urma întâlnirii din 18 noiembrie 2019 cu domnul ministru. Chiar dacă întâlnirea nu prea a fost de lucru, pentru că unii s-au plâns iar alții au luat notițe, domnul ministru a reiterat problema dialogului constructiv, a parteneriatului în soluționarea problemelor ministerului, una din acestea fiind și inexistența unei culturi a lucrului înfăptuit.

In final, domnul ministru a stabilit ca până în data de 15 ianuarie 2020 să fie semnat Planul de măsuri al Ministerului Apărării Naționale în domeniul relațiilor dintre minister și structurile asociative ale militarilor, plan care se dorește a fi un element esențial în înfăptuirea unor obiective comune.

Solicităm tuturor structurilor asociative ale militarilor activi, în rezervă sau în retragere să-și exprime punctul de vedere privind această întâlnire și, în SPECIAL, opiniile privind acțiunile comune în cadrul FORUMULUI, pentru problemele de interes comun.

Totodată, recomandăm reprezentanților structurilor asociative nesemnatare ale PROTOCOLULUI DE COLABORARE în cadrul FORUMULUI, dar luate în evidența Ministerului Apărării Naționale, să analizeze posibilitatea semnării acestui protocol având în vedere faptul că în conținutul lui nu sunt precizări privind afectarea independenței legislative și acționale a structurii asociative.

Întâlnirea a demonstrat că, prin dialog, se pot descoperi puncte de vedere comune și se poate stabili un front de lucru pentru realizarea scopurilor comune.

 Președintele FORUMULUI

//Gl. lt.( rtr.) Neculai BAHNAREANU//

Forum – comunicat 30.12.2019

 

Previous Article
Next Article