Filiala Sector 3 București

VIZITĂ LA COMPLEXUL „ELI-NP” MĂGURELE
În data de 27 iulie 2021, Grupul de Cercetări Interdisciplinare (GCI) aflat în  structura Comitetului Român pentru Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii (CRIFST) din Academia Română, a desfășurat o vizită la sediul complexului știintific „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), situat în localitatea Măgurele de lângă București.
Au fost invitați 13 membri ai CRIFST și ai Școlii Doctorale de Științe Interdisciplina­re din Universitatea București.
Din partea Filialei Sectoruli 3 a ANCMRR au participat:
– Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Stan Petrescu, președintele Filialei Sectorului 3 București, membru titular al Diviziei de Istorie a Științei (DIS) din cadrul CRIFST;
       – Col. (r) dr. ing. Anton Muraru, vicepreședinte al Filialei Sectorului 3 București, membru titular al Diviziei de Istorie a Tehnicii (DIT) din cadrul CRIFST.
În programul acțiunii desfăsurate la sediul ELI-NP, propus de către directorul general al insti­tu­tiei, dr. Călin Alexandru Ur, au fost prevăzute prezentări și discuții pe subiectele de mai jos:Proiectul ELI-NP – scurtă introducere;
– Laserii de mare putere – noi paradigme în accelerarea particulelor;
– În căutarea materiei întunecate;
– Conceptul de sistem VEGA (generator de fascicule cu raze gama);
– Ținte pentru experimente de fizică nucleară.
La discuții au participat o parte din cei 13 invitați. Col. (r) dr. ing. Anton Muraru, printre altele, în conexiune cu situația existentă la o vizită anterioară la ELI-NP (2019) a solicitat informații despre stadiul actual al proiectului, aflat în dificultate în ceea ce privește colaborarea cu Instituțiile europene de profil.
A urmat o vizită în laboratoarele complexului.
O acțiune similară se va desfășura în luna septembrie 2021, la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), situat tot în localitatea Măgurele. Câteva secvențe foto de pe timpul activității sunt atașate prezentului document.

Previous Article
Next Article