Filiala Judeţenă „Ziridava” Arad a ANCMRR

REZERVIŞTII  ARĂDENI  L-AU  CINSTIT  PE  SF. GHEORGHE, PATRONUL SPIRITUAL AL FORŢELOR TERESTRE DIN ARMATA ROMÂNĂ

Ziua de joi, 23 aprilie 2015, a fost una deosebită pentru Filiala Judeţene „Ziridava” Arad a ANCMRR. De dimineaţă, conducerea Filialei şi un număr însemnat de membri au participat la festivităţile dedicate Sf. Mare Mucenic Gheorghe şi Zilei Forţelor Terestre, organizate de Comenduirea Garnizoanei Arad şi de Primăria Arad la Monumentul Ostaşilor Români din centrul municipiului reşedinţă de judeţ, unde au depus coroane şi au salutat defilarea Drapelului de Luptă al Batalionului „Col. Radu Golescu” din Cetatea Aradului.

După ceremonial, parte din conducerea Filialei în frunte cu preşedintele gl.mr. Heredea Vasile Ionel, s-a deplasat în Garnizoana Lipova pentru a participa la adunarea generală anuală a Subfilialei de acolo, care s-a desfăşurat în clădirea noului Centru Recreativ Orăşenesc, fosta Casă a Armatei din Lipova, local multifuncţional, modernizat, pus la dispoziţia cetăţenilor oraşului, unde Subfiliala are noul său sediu.

După cuvântul de salut, preşedintele Subfilialei, col. (rez) Ion Nedelcea a prezentat Darea de seamă, reliefând modul în care conducerea şi membri Subfilialei – care are personalitate juridică proprie – au îndeplint prevedrile statutului ANCMRR privind cinstirea memoriei eroilor poporului român şi armatei române, păstrarea capacităţii de mobilizare a rezerviştilor militari, protecţia socială şi apărarea intereselor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, o foarte bună legătură cu armata activă şi cu comunitatea locală în care trăiesc membri subfilialei.

Col. (rez) Lucaci Alexandru a prezentat Raportul cenzorului cu privire la bugetul de venituri şi cheltuieli al Subfilialei în anul care a trecut.

În continuare, vicepreşedintele Subfilialei, MMP (rtg.) Nastasă Nistor a dat citire unui material despre Ziua Forţelor Terestre şi despre patronul spiritual al acestora, Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, felicitând nominal pe toţi camarazii din Subfilială care poartă numele sfinţit de Gheorghe sau derivate ale acestuia.

Interesantă a fost intervenţia mr. (rez.) Lazăr Ioan, fost comandant al UM 01191 Lipova. Pentru că este absolvent de Teologie, după trecerea în rezervă a intrat în rândul clerului Bisericii Ortodoxe Române şi, de curând, a fost învrednicit de Arhiepiscopia Aradului să slujească la Parohia Ortodoxă Lipova. Cu această ocazie, toţi cei prezenţi     i-au urat bun (re)venit în mijlocul militarilor lipovani şi păstorire rodnică în fruntea credincioşilor din oraş.

Preşedintele Filialei Judeţene Arad a ANCMRR, gl.mr. (rez.) Heredea Vasile Ionel a concluzionat: „Conform politicii Asociaţiei Naţionale şi a Filialei Judeţene, de sprijinire şi îndrumare permanentă a subfilialelor din alte garnizoane decât cele reşedinţă de judeţ, am răspuns cu bucurie invitaţiei preşedintelui Subfilialei Lipova de a petrece împreună Ziua Forţelor Terestre din acest an. Ne bucurăm să fim în mijlocul unor camarazi care au dovedit, în cei cinci ani de la înfiinţare, că reprezintă un corp unit, preocupat de îndeplinirea cu cinste a principiilor care călăuzesc asociaţia rezerviştilor militari. Subfiliala Lipova este cea mai bună subfilială arădeană şi suntem permanent alături de ea în demersurile pe care le face pentru ca deviza PATRIE, ONOARE, DEMNITATE să fie un far călăuzitor şi aici, la margine de ţară, pe locuri încărcate de istorie”.

Evenimentul s-a încheiat cu o masă festivă, prilej cu care s-au depănat amintiri din vremurile tinereţii, ale serviciului activ, cu întâmplări prea puţin estompate de trecerea anilor.

Mr. (rez.) Dorin Ocneriu, Lipova, jud. Arad

AG Subfiliala Lipova Binecuvantare Depanand amintiri Depuneri de coroane la Arad La sediul Subfilialei Lipova La un pahar de amintir.jpgi

 

Previous Article
Next Article