Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R.

ANALIZA ORDINII ȘI DISCIPLINEI MILITARE DIN GARNIZOANA ARAD ÎN ANUL 2019
Marți, 14 ianuarie 2020 a avut loc la Cercul Militar Arad analiza ordinii și disciplinei militare în Garnizoana Arad în anul 2019. Activitatea este prevăzută în regulamentele militare și este obligatoriu a se desfășura în prima lună a anului următor celui supus analizei.

Au fost reprezentate la activitate (prin comandanții lor și/sau prin alte cadre cu atribuții la Mobilizare) toate elementele militare sau militarizate din compunerea Garnizoanei Arad: Batalionul 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu” – lt.col. Mihai Ioniță (comandant), Centrul Militar Județean – lt.col. Ciprian Filimon (comandant) și mr. Dan Butișanu, Inspectoratul Județean de Poliție – cms.șef Ioan Tamaș (inspector șef) și cms.șef Camelia Tuduce-Berar, Inspectoratul Județean de Jandarmi – col. Claudiu-Daniel Burlan (inspector șef) și lt.col. Lucian Avram, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență – lt.col. Cristian Gârbău (inspector șef) și col. Cătălin Pintescu, Poliția de Frontieră – cms.șef Claudia Ciurdar (șef Serviciu), Structura Teritorială Pentru Probleme Speciale – col. Aurel Diaconu (șef Structură), Serviciul de Telecomunicații Speciale – director ing. Gheorghe Mulec, Penitenciarul Arad – ag.șef Cornel Corbei, precum și asociațiile militarilor în rezervă/retragere din M.Ap.N – gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, M.I. – col.(r) Gheorghe Nicolae Noghiu și S.R.I. – col. (r) Nicolae Gherman.

Din partea Instituției Prefectului județului Arad a participat subprefect Olimpia Popa.

Comandantul Garnizoanei Arad, lt.col. Mihai Ioniță, a deschis ședința salutând participanții și prezentând tematica ce va fi abordată pe timpul dezbaterilor.

A urmat la cuvânt lt.col. Ciprian Filimon care, pe parcursul anului 2019, a îndeplinit funcția de comandant al Garnizoanei Arad timp de 8 luni. Din expozeu s-a desprins ideea că starea disciplinară în garnizoana Arad a fost foarte bună, neînregistrându-se abateri de la regulamentele militare sau de la normele legale. Asta se datorează atât nivelului de educație și de instruire al personalului din unitățile militare și din structurile militarizate, cât și modului în care comandanții și șefii diferitelor instituții își exercită atribuțiile funcționale, modului cum sunt evaluați periodic subordonații și cum se realizează politica de resurse umane la toate nivelurile. Dacă au fost totuși unele situații neconforme, acestea au avut impact doar la nivelul instituției respective, cu luarea măsurilor disciplinare interne, fără conotație sau notorietate în garnizoană. Accentul colaborării militari-autorități publice locale și cetățeni s-a pus pe buna organizare și desfășurare a unor momente aniversare sau comemorative din istoria națională și locală arădeană, în contextul Anului Centenar 2018-2019, evenimente cu o mare încărcătură emoțională, care și-au găsit o frumoasă reflectare prin ceremonialuri militare, culturale și religioase de mare amploare. Aceiași colaborare se dorește a fi și în anul 2020, subliniind că prevederile regulamentelor militare și legilor privitoare la ceremonii sunt obligatorii atât pentru militari, cât și pentru autoritățile civile centrale sau locale.

Lt.col. Mihai Ioniță a continuat analiza punctând anumite activități în poligonul de tragere Felnac, folosit de toate structurile militarizate din garnizoană. Nu uită să mulțumească colaboratorilor de la toate nivelurile – Divizia de la Cluj, Brigăzile de la Bistrița și Timișoara, asociațiile de rezerviști și de veterani de război, alte instituții cu care a colaborat foarte bine în anul 2019. Anul 2020 va fi unul de mare provocare pentru unitatea arădeană, pentru că în a doua jumătate a anului batalionul va îndeplini misiuni de menținere a păcii în Afganistan. Solicită înțelegere din partea celorlalte unități ale M.I. și Ministerului Justiției în asigurarea personalului ce va participa la diferitele evenimente festive, inclusiv cu Drapel de Luptă.

Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, președintele Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R., în numele membrilor asociației respective și al veteranilor de război, apreciază colaborarea dintre elementele Garnizoanei Arad, ca și cea cu autoritățile publice locale, ca una foarte bună; nu a fost însă așa între structurile politico-administrative, diferendele Prefectură-Primărie/Consiliu Județean afectând uneori buna organizare a evenimentelor comune. Felicită noua conducere a Instituției Prefectului județului Arad și promite că și în anul 2020 rezerviștii militari vor participa cu entuziasmul caracteristic la activitățile de cinstire a eroilor neamului și de aniversare a evenimentelor de importanță istorică.

Situația la Mobilizare a fost prezentată de mr. Dan Butișanu de la C.M.J. Arad, care a precizat că la război se completează cu efective și tehnică 15 indicative aflate în organigrama C.M.J., apte a îndeplini misiuni de luptă în mod etapizat. Apreciază că structurile din componența Garnizoanei Arad și din județ îndeplinesc în bune condiții sarcinile la Mobilizare, conform prevederilor legale în vigoare, chiar dacă asigurarea cu resurse umane și materiale este fluctuantă, din cauza condițiilor social-economice din România.

Fiecare dintre șefii structurilor cu atribuții pe linie de garnizoană au prezentat rapoarte în care au analizat activitatea și contribuția proprie și au precizat modalități concrete de desfășurare a acțiunilor comune în anul 2020.

A fost o acțiune reușită, nu numai de rutină, ci una care oglindește în mod elocvent modul în care colaborează instituțiile arădene cu atribuții pe linie de garnizoană, pentru bunul mers al lucrurilor în municipiu și județ, pentru prevenirea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, intervenția la dezastre și mobilizarea în starea de necesitate.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

 

Previous Article
Next Article