Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R.

„Transmit un mesaj de elogiu și de apreciere din partea organelor centrale ale ANCMRR pentru Filiala arădeană”

   Miercuri, 17 aprilie 2019, la Cercul Militar Arad s-a desfășurat Adunarea Generală anuală a Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R.

Din partea conducerii centrale a asociației a participat gl.lt.(r) Virgil Bălăceanu – prim vicepreședinte al A.N.C.M.R.R. și președinte al A.O.R.R – asociație membră a Forumului Structurilor Asociative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.

Administrația publică locală i-a avut ca participanți la adunare pe vicepreședintele C.J. Arad – Sergiu Bâlcea, viceprimarul municipiului Arad Călin Bibarț și Flavius Morar – consilier în cadrul Prefecturii Arad.

Armata activă a fost reprezentată de lt.col. Ciprian Filimon – comandantul Garnizoanei și al C.M.J. Arad și lt.col. Mihai Ioniță – comandantul Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu Golescu” Arad.

Au fost prezente delegații ale elementelor structurale din Ineu și Lipova ale A.N.C.M.R.R. aflate sub coordonarea Filialei Județene „ZIRIDAVA”, conduse de președinții gl.mr.(r) Vasile Băețan, respectiv col.(r) Ion Nedelcea.

N-au lipsit delegațiile asociațiilor partenere: Filiala Arad a A.N.V.R. – președinte col.(r) Sandu Crișan, Filiala Arad a A.N. „Cultul Eroilor-Regina Maria” – președinte col.(r) Constantin Bursa, Filiala Arad a asociației rezerviștilor din M.A.I. – președinte col.(r) Nicolae Noghiu, Sucursala Arad a Asociației Veteranilor din Teatrele de Operații – președinte plt.adj.pr. Dumitru Marian și Liga pensionarilor Arad – președinte Costică Corodescu, precum și alți invitați din instituțiile de cultură și din mediul școlar și universitar arădean.

După intonarea Imnului de Stat al României, președintele Filialei Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea, a salutat participanții la adunare, a prezentat distinșii invitați și a rugat întreaga asistență să țină un moment de reculegere în amintirea camarazilor trecuți în eternitate și a celor care au făcut suprema jertfă în teatrele de operații la care participă armata română, gest simbolic urmat de o rugăciune rostită de părintel mr. Adrian David.

Președintele Filialei a dat apoi citire Ordinei de Zi a adunării și a prezentat raportul cu privire la activitatea organelor conducătoare și a membrilor Filialei în perioada scursă de la precedenta adunare generală (aprilie 2018) și până în prezent.

Din Raport a reieșit că filiala arădeană a A.N.C.M.R.R. a desfășurat activități pe multiple planuri: viață internă de asociație, apărarea drepturilor și demnității rezerviștilor militari și veteranilor de război, cinstirea evenimentelor și personalităților de importanță națională și locală (cu accent pe Anul Centenar 2018), păstrarea memoriei de neșters a eroilor neamului și întreținerea locurilor de pioasă aducere-aminte, petrecerea plăcută a timpului liber și angrenarea membrilor în activități diversificate, colaborare permanentă cu armata activă, cu organele administrației locale, cu partenerii interni și externi, integrarea cât mai armonioasă a rezerviștilor militari în comunitatea locală arădeană, oglindirea acestor acțiuni în vectorii de imagine ai Filialei (revista STINDARD, pagina de facebook, site-ul ancmrr.ro, presa locală și națională).

A urmat Raportul Comisiei de cenzori, prezentat de col.(r) Vasile Arion, din care a reieșit că banii asociației sunt bine chivernisiți, în lumina prevederilor legale și statutare, existând disponibilități pentru desfășurarea activităților. Un accent mai mare ar trebui pus pe atragerea de fonduri din sponsorizări, din proiecte transfrontaliere și europene și prin cota de 2% din venitul membrilor și simpatizanților.

La Discuții s-au supus atenției aspecte privind pensiile militarilor și necesitatea unui mai intens lobby pe lângă decidenții politici pentru ca actualele discrepanțe să fie atenuate (col.r. Jean Marinescu, mr.r. Traian Ienoșdan), colaborarea fructuoasă dintre Filiala „ZIRIDAVA” și partenerii sociali (Sergiu Bâlcea, Călin Bibarț, Flavius Morar, col.r. Constantin Bursa, lt.col. Ciprian Filimon), modul în care înțeleg rezerviștii militari din Ineu apartenența lor la A.N.C.M.R.R. (gl.bg.r. Vasile Băețan).

Fiecărui vorbitor, gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea i-a mulțumit pentru intervenție și i-a dat pe scurt răspuns la problemele ridicate. în cazul Ineu făcând referire la prevederile Statutului A.N.C.M.R.R. și la respectarea întocmai a acestuia.

Gl.lt.(r) Virgil Bălăceanu și-a început cuvântul prin a transmite conducerii Filialei „ZIRIDAVA” Arad și membrilor acesteia salutul președintelui A.N.C.M.R.R. – gl.lt.(r) Neculai Băhnăreanu – și al celorlalți camarazi din conducerea centrală, odată cu cele mai alese cuvinte de elogiu și apreciere pentru activitatea Filialei.

„Aradul are militari activi și o structură de rezerviști care fac cinste acestui municipiu și acestui județ, în care armata are tradiții milenare. Sunt emoționat și încântat să regăsesc aici – activi și în rezervă – camarazi cu care am colaborat foarte bine de-a lungul timpului, în unitățile pe care le-am comandat. Este o bucurie să te reîntâlnești cu colegi sau subordonați cu care ai avut puternice legături profesionale și interumane, cu atât mai mult la evenimente festive, în care sunt evidențiate realizări de seamă și frumoase perspective de viitor” sunt cuvintele din debutul alocuțiunii generalului Bălăceanu.

A prezentat apoi strategia și acțiunile A.N.C.M.R.R. și ale Forumului Structurilor Asociative din S.N.O.P.S.N. pentru unitatea rezerviștilor din întreaga țară, demersurile pe lângă factorul politic (Președinție, Parlament, Guvern, ministere, organe locale), dezoltarea relației cu partenerii externi din țările NATO și partenere, implementarea noului Statut al A.N.C.M.R.R. ca singur reper de funcționare a elementelor teritoriale din cea mai reprezentativă și autorizată structură asociativă a Rezervei Armatei Române. Cuvântul său a fost apreciat de toată asistența și aplaudat îndelung la terminare, existând în sânul pensionarilor militari arădeni convingerea că la București se cunosc toate problemele din teritoriu (ele fiind aceleași în toată țara și în toate ministerele) și că organele conducătoare ale A.N.C.M.R.R. și Forumului se luptă cu îndârjire pentru prezervarea drepturilor legale ale rezerviștilor militari.

La finalul adunării, col.(r) Mihai Aniculăesei a dat citire Programului de activități pentru perioada următoare și a Proiectului de Hotărâre cu privire la documentele prezentate, toate fiind aprobate în unanimitate.

Evenimentul s-a încheiat cu o masă festivă, prilej de readucere în prezent a amintirilor atât de bogate ale pensionarilor militari.

Mr. (r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article