Filiala Județeană ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R

ȘEDINȚA COMITETULUI DIRECTOR AL FILIALEI JUDEȚENE ZIRIDAVA ARAD

Marți, 28 noiembrie 2017, la Cercul Militar Arad a avut loc ședința semestrială a Comitetului Director al Filialei Județene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R.

Au participat membrii Comitetului, iar ca invitați lt.col. Claudiu Topor – comandantul Batalionului 191 Infanterie din Arad, mr. preot Adrian David – preotul militar al garnizoanei Arad, col. (r) Noghiu Gheorghe Nicolae – președintele filialei județene a rezerviștilor din M.A.I. și col.(r) Gherman Nicolae – președintele filialei județene a rezerviștilor din S.R.I. De asemenea, au fost prezenți președinții filialelor județene ale ANVR – col.(r) Ioan Gliga și AN Cultul Eroilor-Regina Maria – col.(r) Constantin Bursa.

După intonarea Imnului de stat al României și o rugăciune rostită de preotul David, președintele Filialei Județene ZIRIDAVA Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea a verificat prezența și cvorumul de ședință, a prezentat și salutat invitații și a anunțat ordinea de zi:

  1. Informare cu privire la Conferința Consiliului Director al ANCMRR, desfășurată în data de 21 noiembrie 2017 la București;
  2. Raport de activitate al Biroului Permanent al Filialei și al factorilor de răspundere din Comitetul Director;
  3. Raportul Comisiei de Cenzori;
  4. Informare cu privire la întâlnirea cu ministrul Apărării Naționale și cu președintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, care a avut loc la Arad și Ineu în data de 25 noiembrie;
  5. Diverse.

Președintele Filialei a participat în data de 21 noiembrie 2017 la Conferința Consiliului Director al A.N.C.M.R.R., conferință foarte importantă din prisma alegerii noilor organe de conducere, efortul de coagulare a asociațiilor de rezerviști militari și intensificarea luptei instituționale cu guvernanții pentru apărarea drepturilor legale ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, tot mai amenințate de recentele inițiative legislative. Președintele Filialei Arad își exprimă adeziunea față de organele nou-alese ale ANCMRR, față de președintele gl.lt.(r) Neculai Băhnăreanu și susține total – în nume personal și ca președinte de filială – acțiunile benefice pe care conducerea centrală intenționează să le intreprindă pentru a determina guvernanții să nu aducă atingere drepturilor militarilor prin acte normative regretabile.

Din Raportul Biroului Permanent, al Comisiei de Cenzori și al factorilor de răspundere din Comitetul Director s-au reținut următoarele concluzii:

– Filiala își desfășoară activitatea în parametrii statutari, fiind apreciată la nivel local și central pentru acțiuni frecvente, bine organizate și structurate, cu impact la membrii filialei, la organele administrației locale și la cetățeni (col.r. Sandu Crișan – prim vicepreședinte filială);

– Activitatea de relații publice și mass-media este una foarte bine evidențiată în pagina de facebook, revista STINDARD și în mass-media locală, regională și militară, precum  și în site-ul ancmrr.ro, nefiind uitată nici activitatea filialelor ANVR și Cultul     Eroilor (mr.(r.) Dorin Ocneriu, responsabil compartiment Relații publice și mass-media);

– Colaborarea externă a filialei este în parametrii protocoalelor semnate cu partenerii externi, cu perspectiva unui trend ascendent, pe lângă parteneriatul cu cluburile rezerviștilor militari din Bekescsaba și Szeged fiind  vizat și un parteneriat cu Serbia (col. Alexandru Chiș, responsabil compartiment Relații Internaționale);

– Activitatea logistică a fost laborioasă, constând în mese festive, achiziționarea de uniforme militare, coroane și jerbe de flori, consumabile pentru sediu, totul cu transparență și în cadru legal (plt.adj.șef r. Manole Nicodim, responsabil compartiment Logistic);

– Resursele bănești provenite din cotizații, sponsorizări și cota de 2% sunt gestionate cu grijă, fără cheltuieli nejustificate, totul în cadru legal și transparent. Sarcinile bănești și cheltuielile s-au achitat la timp, conturile din bancă sunt excedentare, lucru care reflectă o folosință chibzuită a banilor asociației. Se observă însă un grad destul de ridicat (25%) al întârzierilor la încasarea cotizațiilor de la membrii filialei (col.r. Vasile Alexa, cenzor).

– Președinții subfilialelor Ineu (mr.r. Octavian Dămoc) și Lipova (col.r. Ion Nedelcea) au raportat că activitatea din subfiliale este bună, axată pe programul de la sediu (mai puțin Ineul, care încă n-are sediu), pe sărbătorirea zilelor armelor și a altor evenimente, asistență și ajutor în caz de nevoie sau deces pentru camarazi și familiile acestora, organizarea și desfășurarea în comun cu administrația locală a diferitelor ceremoniale festive și comemorative. Se observă însă o tot mai mare îngrijorare în rândul membrilor, cauzată de noile acte normative care par a aduce deservicii mari pensionarilor militari, atât la bani cât și la cinstirea eroilor prin ceremonii. Ambii președinți de subfiliale au cerut conducerii filialei să susțină ferm demersurile conducerii centrale a ANCMRR pe lângă factorii de decizie politică, să nu ne lăsăm călcați în picioare de cei care n-au făcut practic nimic pentru această țară și acum ne lovesc pe noi, cei care am construit toate obiectivele militare și civile ale României.

Întâlnirea cu ministrul Mihai Fifor și cu președintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, deputatul Dorel Căprar, a fost una foarte dorită și de la care se așteaptă rezultate palpabile. La Arad, președintele Filialei le-a înmânat celor doi demnitari plicuri cu apelul conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. cuprinzând doleanțele rezerviștilor militari, având apoi și un dialog pe această temă, iar la Ineu s-a discutat timp de o oră și jumătate tot despre nevoia de sprijin pentru ca legile ce vor fi adoptate să nu aducă atingere drepturilor legale ale militarilor (col.r. Mihail Maftei, secretar subfiliala Ineu).

La Diverse, a avut loc un moment foarte emoționant: seniorii Filialei au oferit președintelui o Cupă de Merit, pentru toată activitate desfășurată în folosul membrilor filialei. Totodată, s-a propus ca președintele gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea să fie nominalizat din parte Filialei pentru titlul de Cetățean de Onoare al Aradului, cu ocazia Anului Centenar 2018, când municipalitatea arădeană va conferi acest onorant titlu unor persoane cu merite deosebite în viața Aradului.

În luările de cuvânt care au urmat, comandantul Batalionului 191 Infanterie, lt.col. Claudiu Topor a scos în evidență foarte buna colaborare instituțională dintre armata activă și cea de rezervă, cu obiecțiunea că poate prevederile confuze și o interpretare mai puțin reușită a noii legi a ceremonialurilor militare au dus la o aparentă marginalizare a rezerviștilor și veteranilor de război la ceremonialuri, fapt care s-a îndreptat între timp.

Președinții celor două structuri de rezerviști din M.A.I. și S.R.I. au avut cuvinte de apreciere la adresa activității Filialei ZIRIDAVA. Ca element comun, s-a desprins ideea că toate asociațiile de rezerviști au aceleași probleme, că drepturile lor legale sunt amenințate și că este nevoie de luptă umăr la umăr în dialogul cu guvernanții, pentru a nu se permite ciuntirea acestor drepturi. Gl.mr.(r) Heredea i-a asigurat de tot sprijinul și le-a făcut propunerea de a sărbători Ziua Rezervistului împreună toate cele trei asociații.

Activitatea s-a încheiat cu o masă festivă, la care s-au depănat amintiri și s-au tras învățăminte demne de luat în seamă în activitatea de viitor a Filialei.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article