Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad

ARADUL CINSTEȘTE VETERANII DE RĂZBOI

   Ziua de 29 aprilie – Ziua Națională a Veteranilor de Război – a fost omagiată la Arad printr-o mișcătoare ceremonie desfășurată în fața impozantului monument al Ostașilor Români căzuți în al Doilea Război Mondial.

   Aici, prin grija autorităților locale, a Comenduirii Garnizoanei Arad și a filialelor județene ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezerrvă și în Retragere și Asociației Naționale „Cultul Eroilor – Regina Maria” au fost depuse coroane de flori și au fost rostite cuvinte de mulțumire și respect față de curajul și jertfa luptătorilor, fiind evocate zilele fierbinți ale conflagrațiilor mondiale, calvarul comunist demolator de valori și renașterea cultului pentru cei care au luptat cu arma în mână contra dușmanilor de tot felul care ne-au încercat vrednicia de români.

   Cu pios respect și apreciere au fost gratulați cei câțiva veterani nonagenari pe care Dumnezeu i-a mai învrednicit să ajungă la vârsta unei adânci senectuți, imagini vii ale unor vremuri de restriște, dar și de măreție.

   „Doar 62 de veterani și văduve de veterani mai avem în județul Arad. Lor li se cuvine toată cinstea și considerația, pentru modul exemplar în care și-au servit țara pe câmpul de bătălie, dar și pentru că ei sunt icoanele sfinte ale iubirii de țară și de neam” a declarat președintele Filialei Județene „Zărandul” Arad a ANVR, col.(r) Sandu Crișan.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article