Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad

SEMNAL EDITORIAL
STINDARD  NR.  11

De curând a văzut lumina tiparului, la Tipografia Gutenberg din Arad, numărul 11 al revistei semestriale STINDARD, editată de Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere.

Respectând formatul cu care cititorii deja s-au obișnuit, revista prezintă comunicate și informări din activitatea conducerii centrale a A.N.C.M.R.R., aspecte din viața filialei județene Arad și a filialelor Ineu și Lipova, precum și dialogul și colaborarea cu partenerii sociali ai filialei: organele administrației locale (Instituția Prefectului, Primăria municipiului Arad, Consiliul Județean, primării de orașe și comune din județ), armata activă, structurile Ministerului de Interne, prietenii din Ungaria, mediul cultural, economic, spiritual, școlar și universitar arădean.

Sunt de asemenea prezentate aspecte din viața filialelor județene ale asociației veteranilor de război și asociației Cultul Eroilor-Regina Maria, cu care Filiala „ZIRIDAVA” cooperează îndeaproape pentru cinstirea eroilor neamului și a celor care au luptat pentru Patria Română.

Paginile de istorie națională și locală vin să întregească mesajul patriotic dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Nu în ultimul rând, literatura ostășească (și nu numai) este prezentă din belșug, sub semnăturile unor cunoscuți condeieri arădeni sau din alte locuri.

Pe coperta 1 apar chipurile corifeilor arădeni ai Marii Uniri: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu și Ion Flueraș, ca un omagiu și o subliniere a importanței Aradului în înfăptuirea României Mari.

Demersul nostru publicistic capătă tot mai multă consistență, cu fiecare număr care iese la lumina lecturii. Felicit colectivul redacțional și colaboratorii – militari sau civili – care-și regăsesc numele în revistă. Mulțumesc sponsorilor generoși care au ajutat la apariția acestui nou produs informativ, estetic, creativ și educativ în același timp, prin care filiala noastră se face cunoscută local, regional, național și chiar internațional” sunt cuvintele cu care gl. mr. (r) Vasile-Ionel Heredea, președintele Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R., a deschis simpozionul de lansare a revistei.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

 

Previous Article
Next Article