Filiala Județeană „ZIRIDAVA” Arad

APRECIERI LA ADRESA FILIALEI JUDEȚENE „ZIRIDAVA” ARAD DIN PARTEA CONDUCERII CENTRALE A A.N.C.M.R.R.
Joi, 19.04.2018, în Sala Oglinzilor de la Cercul Militar Arad, a avut loc Adunarea Generală anuală a Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R.
Au participat circa 200 de membri ai Filialei, iar ca oaspeți au onorat cu prezența lor președintele A.N.C.M.R.R. gl.lt.(r) Neculai Băhnăreanu, primarul Aradului Gheorghe Falcă, vicepreședintele Consiliului Județean Arad Sergiu Bâlcea, subprefectul Vasilică Damian, lt.col. Ciprian Filimon-șef de stat major al Centrului Militar Județean Arad, mr. Mihai Ioniță-comandantul Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu Golescu” Arad, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului universitar și ai societății civile arădene.
Dintre invitații de onoare amintim membrii Ligii Scriitorilor din România și delegațiile Cluburilor Rezerviștilor Militari din Szeged și Bekescsaba, Ungaria.
După intonarea Imnului de Stat al României, momentul de reculegere în amintirea camarazilor trecuți în eternitate și rugăciunea rostită de preotul militar mr. Adrian David, președintele Filialei ZIRIDAVA, gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea a salutat adunarea, a anunțat prezența statutară și a prezentat onorații invitați, după care a supus la vot Ordinea de zi a adunării:
1. Raportul de activitate al Biroului și Programul de activitate pentru perioada următoare
2. Raportul Comisiei de cenzori
3. Discuții
Ordinea de zi fiind aprobată în unanimitate, președintele a dat citire Raportului de activitate pe anul care a trecut de la precedenta adunare generală, din care reiese că Filiala ZIRIDAVA Arad a avut un drum ascendent, cu activități interne atractive și cu colaborări fructuoase. S-a derulat în mod regulat programul la sediul Filialei, participarea la activitățile interne și la cele în colaborare cu partenerii sociali interni și externi, fiind vizibil un interes ridicat din partea membrilor Filialei. S-a reliefat parteneriatul cu Primăria și C.L. Arad, cu C.J.A., cu Prefectura, cu armata activă și cu celelalte organisme locale din diferite domenii de activitate, fapt care ilustrează angajarea Filialei în viața comunității locale arădene. De asemenea, parteneriatul cu cluburile rezerviștilor militari din Bekescsaba și Szeged arată deschiderea filialei arădene spre mediul extern, conform politicii de colaborare internațională inițiată de conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. Un factor important în promovarea imaginii Filialei îl reprezintă apariția periodică a revistei STINDARD, pagina de facebook și materialele din presa locală și de pe site-ul ancmrr.ro.
La aspecte negative a fost amintit faptul că au fost atrași prea puțini noi membri dintre militarii trecuți de curând în rezervă, dar și faptul că accesarea de fonduri europene prin programe sustenabile este încă în faza de început.
Un punct distinct a fost Programul de activități pentru perioada următoare, care prevede continuarea la un nivel superior a activităților curente, adăugându-se noi acțiuni și propuneri menite a îmbunătăți activitatea filialei.
În continuare, col.(r) Vasile Arion a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori, din care a reieșit o balanță de venituri și cheltuieli excedentară, fapt care face ca Filiala să aibă disponibilități bănești apreciabile, pretabile la noi activități și acțiuni în folosul pensionarilor militari arădeni.
La Discuții, a fost abordată problematica pensiilor militare, a noului statut al A.N.C.M.R.R. și a structurii asociației (col.r. Mihail Maftei, Ineu), buna colaborare dintre Filială și componentele teritoriale precum și cu organele administrației publice locale (gl.bg.r Vasile Băețan, Ineu și MMP Nastasă Nistor, Lipova), necesitatea unui dialog sincer și corect între conducerea centrală și filiale (col.r. Alexandru Chiș), continuarea parteneriatului româno-maghiar ca model de prietenie și colaborare transfrontalieră (col.r. Czernak Francisc), cooperarea instituțională dintre Filială și Asociațiile veteranilor de război și A.N. „Cultul Eroilor-Regina Maria” (col.r. Constantin Bursa).
Mesaje de salut și de apreciere la adresa activității Filialei au avut primarul Gheorghe Falcă, vicepreședintele C.J. Arad Sergiu Bâlcea, subprefectul Vasilică Damian, lt.col. Ciprian Filimon, mr. Mihai Ioniță și președinții Cluburilor Rezerviștilor Militari din Szeged și Bekescsaba – mr.(r) Csepy Laszlo respectiv col.(r) Zahoran Gyorgy.
Concluziile adunării generale și sarcinile ce stau în fața asociației, la nivel central și local, le-a formulat președintele A.N.C.M.R.R., gl.lt.(r) Neculai Băhnăreanu: Filiala Arad are o activitate prodigioasă, în conformitate cu prevederile statutare și cu obiectivele A.N.C.M.R.R.; este de apreciat modul în care filiala arădeană colaborează cu edilii locali, cu parlamentarii de Arad și în general cu societatea civilă, fapt care permite o paletă largă de activități comune și o abordare temeinică a problematicii apărării drepturilor rezerviștilor militari; conducerea centrală a asociației a inițiat și continuă să ducă o luptă acerbă cu decidenții politici (Președinție, Guvern, Ministere, Parlament, alte structuri) pentru ca prevederile legislative să nu aducă atingere drepturilor rezerviștilor militari; se caută coagularea forțelor asociațiilor din sistemul național de apărare și ordine publică într-o voce unitară și consecventă, aptă să miște din inerție factorul politic, care tinde să neglijeze sau să minimizeze armata activă și rezerva ei; filialele sunt pilonii A.N.C.M.R.R., iar Aradul, prin ministrul Apărării și președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, trebuie să fie în prim-planul demersurilor prin care A.N.C.M.R.R. militează ca rezerviștii militari să aibă o viață decentă.
La finalul adunării, au fost adoptate în unanimitate documentele prezentate, urmând o masă camaraderească plină de savoare, în care amintirile s-au împletit cu gândurile de viitor.
Prietenii maghiari au avut un program separat, după-amiază ei vizitând sala revoluției de la 1848-49 din cadrul Complexului Muzeal Arad și expoziția de pictură a artistei arădene Eva Gyorfy, deschisă la Galeria Delta.
Am desfășurat astăzi un eveniment important din viața Filialei, și anume Adunarea Generală anuală. Prin prezența membrilor și a invitaților, prin modul în care ne raportăm la comunitatea locală, la conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. și prin parteneriatele benefice pe care le avem, putem spune că filiala noastră răspunde pe deplin obiectivelor statutare și devizei PATRIE, ONOARE, DEMNITATE. În fața Filialei stă un nou examen, organizarea la cote cât mai desăvârșite a Zilei Rezervistului Militar – 31 mai, când vom avea oaspeți din 6 țări, Aradul fiind centrul unui proiect transfrontalier pe care conducerea A.N.C.M.R.R. îl inițiază cu mai mulți parteneri externi. Mulțumesc pe această cale tuturor membrilor Filialei pentru modul în care se implică în viața internă de asociație, mulțumesc organelor locale pentru colaborare și urez prietenilor care sunt alături de noi succes în activitate și o cooperare instituțională și interpersonală cât mai fructuoasă” a declarat la finalul adunării președintele Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a A.N.C.M.R.R., gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Previous Article
Next Article