Filiala Județeană ZIRIDAVA Arad

CONTINUITATE LA CONDUCEREA SUBFILIALEI LIPOVA A A.N.C.M.R.R.

Sâmbătă, 18 martie 2017, în sala de fetivități a Centrului Recreativ (fosta casă a Armatei) din Lipova a avut loc adunarea generală de dare de seamă și alegeri a Subfilialei Lipova a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere.

Din partea Filialei Județene „ZIRIDAVA” Arad a participat o delegație formată din gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea – președinte, col.(r) Sandu Crișan – prim vicepreședinte, lt.col.(r) Aniculăesei Mihai și mr.(r) Grec Gheorghe – vicepreședinți, col.(r) Alexa Vasile – trezorier,  col. (r) Tănăsescu Romulus, col.(r) Isac Ștefanache, plt.adj.șef(r) Manole Nicodim și MMP(r) Alexandru Haiduc – membri în Comitetul Director al Filialei, col.(r) Ioan Gliga – președinte Filiala Județeană „Zărandul” Arad a A.N.V.R., col. (r) Constantin Bursa – președinte Filiala Județeană „Avram Iancu” Arad a A.N. Cultul Eroilor-„Regina Maria”.

După intonarea Imnului de Stat al României, președintele subfilialei, col. (r) Ion Nedelcea a prezentat invitații, a comunicat Ordinea de zi și a anunțat prezența membrilor subfilialei la adunarea generală, în număr de 52 din 64, aceasta fiind statutar constituită.

Din Darea de seamă prezentată de președintele subfilialei a reieșit că Subfiliala Lipova a A.N.C.M.R.R. a avut o activitate bogată în anul 2016, axată pe îndeplinirea obiectivelor statutare, protecția socială a pensionarilor militari, participarea la cinstirea sărbătorilor naționale, a aniversărilor și comemorărilor organizate de autoritățile locale, de Filiala Județeană și de subfilială pe plan local. Există o reală solidaritate între membri, cotizația se strânge lunar în totalitate, ajutoarele de înmormântare se plătesc familiilor camarazilor decedați iar activitatea internă se desfășoară într-un sediu modern și funcțional. Membrii subfilialei participă în număr mare la activități, subfiliala are o imagine foarte bună pe plan local și județean și protecția socială este asigurată în limitele legale, fapt care a dus la înscrierea de noi membri din rândul militarilor trecuți recent în rezervă, dar și al unor foste cadre MI din oraș.

Raportul cenzorului a reflectat buna chivernisire a banilor asociației, cheltuielile fiind justificate prin documente, existând permanent un excedent în bugetul subfilialei.

În discuțiile care au urmat s-a reafirmat dorința membrilor de a continua activitatea pe aceleași coordonate favorabile (MMP.r. Lazăr Lucian), apreciere și susținere pentru conducerea subfilialei (MMP.r. Verdeș Mihai), apel la tineri să se implice în viața subfilialei (col.r. Pop Ioan), sprijin și sponsorizare pentru activitățile subfilialei (mr.r. Rotaru Gicu), pensionarii militari lipovani au un cadru foarte potrivit pentru informare și petrecerea timpului liber (col.r. Gheorghe Gligor), există o emulație de idei și o reală dezbatere în subfilială (col.r. Cosor Mircea).

Concluzionând, gl.mr.(r) Heredea Vasile-Ionel a apreciat că la Lipova funcționează o subfilială matură, solidă, apreciată de comunitatea locală,  care a devenit un partener important al Filialei Județene în îndeplinirea scopurilor din Statutul A.N.C.M.R.R., fapt evidențiat și de conducerea centrală, după vizita din mai 2016.  Recomandă o mai mare diversitate în organizarea activităților recreative (exemplu fiind organizarea de excursii), atragerea de simpatizanți și obținerea de venituri bănești prin cota de 2% din impozitul pe venit prevăzută de Codul Fiscal. Mulțumește biroului pentru modul în care a condus subfiliala și evidențiază doi membri ai subfilialei, col.(r) Czernak Francisc și col.(r) Kaszoni Zoltan, care și-au adus un aport consistent, ca translatori, la parteneriatul de prietenie și colaborare dintre Filiala Județeană ZIRIDAVA Arad și asociațiile rezerviștilor militari din Bekescsaba și Szeged, Ungaria.

Alegerea președintelui și biroului subfilialei au consfințit părerea unanimă că organele conducătoare anterioare merită să continue activitatea pusă în slujba rezerviștilor militari din Lipova. Neavând contracandidat, col.(r) Ion Nedelcea a fost reales cu unanimitate de voturi ca președinte al subfilialei, la fel și ceilalți membri ai biroului: vicepreședinte MMP(r) Nastasa Nistor, secretar lt.col.(r) Hancea Dorin, cenzor col.(r) Lucaci Alexandru, casier MMP(r) Beligeanu Constantin, membri mr.(r) Duță Nicolae, plt.adj.pr. Burlacu Ștefan, plt.adj.pr. Radu Marin, plt.adj.pr. Drăghici Marcel.

De notat că subfiliala a apreciat la superlativ ideea și indicația conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. de a alege un Președinte de Onoare dintre membrii în vârstă, care s-au distins de-a lungul anilor în cariera activă și în rezervă prin conduită de onoare și demnitate, benefică asociației. Singura propunere în acest sens a fost în persoana col.(r) Gheorghe Gligor, fost comandant al Școlii Militare de Ofițeri de Rezervă „Detașamentul Păuliș”, camarad care a dovedit permanent competență, verticalitate, probitate profesională și umană, fiind votat în unanimitate de adunarea generală ca Președinte de Onoare al subfilialei.

Întâlnirea de la Lipova s-a încheiat cu o masă festivă la care, gazde și oaspeți deopotrivă, au depănat amintiri din cariera activă și au pus la cale diverse activități la nivel de subfilială și de filială.

Mr.(r) Dorin Ocneriu

Biroul Subfilialei Lipova Cuvamtul col. Pop Ioan Cuvantul col. Cosor Mircea Cuvantul col. Gligor Gheorghe Cuvantul gl.mr. Heredea Vasile Ionel Cuvantul MMP Lazar Lucian Cuvantul MMP Verdes Mihai Cuvantul mr. Rotaru Gicu Darea de seama Membrii Subfilialei Lipova (1) Membrii Subfilialei Lipova (2) Raportul cenzorului

Previous Article
Next Article