Filiala Județeană Tulcea „Contraamiral IACOB BALAN”

INTRUNIREA  MEMBRILOR  A.N.C.M.R.R.  Filiala  TULCEA
    Președintele Filialei Județene Tulcea „Contraamiral IACOB BALAN”, cdor. (rtr.) ZAHARIA ION, a convocat, pentru data de 24.09.2021, membrii Filialei pentru activitatea semestrială cu C.M.J., în conformitate cu prevederile pct. IX, alin.1 din Procedura de sistem privind activitățile desfășurate de centrele militare pentru realizarea legăturii cu A.N.C.M.R.R. și informarea echipei de comandă a S.M.G. cu codul P.S. 2515 “B” – 01.04 – 001 si prezentarea materialului înmânat de comandantul C.M.J. Tulcea, lt.col, FRONE COSMIN,  precum si pentru prezentarea documentelor primite la filiala Tulcea in ultima perioada.
Activitatea, prin amabilitatea doamnei manager DIMA LIGIA, s-a desfasurat la CASA CĂRȚII. Este de remarcat efortul doamnei, ținând cont că, tot astăzi la CASA CĂRȚII, s-au desfășurat activități pentru serbarea a 140 de ani de la nașterea cunoscutului poet tulcean PANAIT CERNA.
Toti participanții la Întrunirea A.N.C.M.R.R. Filiala Tulcea, au respectat regulile impuse de Ordonanța Guvernului.
Dupa ce prim-vicepresedintele – cdor. (rtr.) STOICA ROMEO a prezentat documentele si Comunicatele A.N.C.M.R.R. Central din ultima perioada, cdor. (rtr.) ZAHARIA ION a pus in discuție activitățile pentru sărbătorirea ZILEI ARMATEI si a solicitat participanților problemele care doresc a fi cunoscute in ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR, precum și de ministrul apărării pentru a se gasi modalitati de solutionare a acestora.
Cele mai multe probleme de interes general le-a solicitat col. (r.) EPURE ROMICA  spre a fi notate de presedintele filialei, pentru a fi informat Ministrul Apărării precum si Consiliul Director al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, in cadrul Sedintei din 18.11.2021.
 De asemeni, col. (rtr.) STROE EUGEN, cdor. (r.) CIORBARU EUGEN, m.m.pr.(r.) TUDOR DUMITRU, lt.(rtr.) TOADER GHEORGHE, col.(rtr.) SOLOM DRAGOS, col.(rtr.) DIACONU IONEL, col.(rtr.) NASTAC GHEORGHE, m.m.pr.(r.) ANTON MARIAN, au solicitat  ca președintele filialei să informeze pe domnul ministru, precum si Consiliul Director al A.N.C.M.R.R. cu unele probleme de drepturi legale ale pensionarilor militari, care nu au fost și nu sunt respectate.
In incheiere, cdor.(rtr) ZAHARIA ION, a reamintit tuturor membrilor filialei să-și respecte obligația statutară privind achitarea cotizației anuale.
Corespondent : Cdor. (rtr.) ROMEO STOICA

Previous Article
Next Article