Filiala Județeană Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

Din activitatea filialei sibiene

 Joi, 20 iunie 2019, la ședința săptămânală a Filialei Județene Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR „Al. I. Cuza”  membrii participanți au audiat:

1.Conferința d-lui prof. univ. dr. Dumitru Acu, președintele ASTRA (România și despărțămintele ASTRA din zonele din afara țării locuite de români) cu tema: „Personalități astriste promotoare ale idealurilor naționale în cadrul Academiei Române prin excelență știintifică și culturală

  1. Conferința d-nei prof. univ. dr. Elena Macovei, președintă a Secțiunii Pedagogice a ASTREI cu tema: „Contribuții semnificative ale unor personalități astriste la conducerea și înfăptuirea rolurilor majore ale Academiei Române”;
  2. Conferința d-nului Col. (rtr) prof. univ. dr. Mircea Cosma, președintele Secțiunii Militare a ASTREI, cu tema: „Participarea unor personalități militare, în calitate de membrii ai Academiei Române, la promovarea și apărarea aspirațiilor și valorilor naționale prin știință și cultură”;

Aceste conferințe au făcut parte din manifestarea științifică: „Promovarea și apărarea demnității naționale prin știință și cultură de către personalități astriste și militare, în cei 140 de ani de evoluție a Academiei Române”. Moderator a fost col. (rtr) Ioan Părean, președintele filialei sibiene;

În încheierea ședinței economiștii Corina Martin și Ciprian-Mihai Iliescu, de la Uni Credit Bank, au prezentat beneficiile celor care uzitează de serviciile acestei bănci;

Explicația fotografiilor

  1. (rtr) Ioan Părean anunță ordinea de zi și prezintă invitații;
  2. univ.dr. Dumitru Acu, președintele ASTRA;

3-4. Participanți la video-conferință;

  1. Prof. univ.dr. Elena Macovei;
  2. Col. (rtr) prof.univ. dr. Mircea Cosma;

7-8. D-na ec. Corina Martin și d-nul ec. Ciprian-Mihai Iliescu de la UniCredit Bank.

 

Previous Article
Next Article