Filiala Județeană Sibiu „Gl. Ilie Șteflea” a ANCMRR „Al. I. Cuza”

Două pasiuni gemene – izvorul împlinirilor și bucuriilor mele de o viață

Cu această destăinuire a răspuns col.(r.) Nicolae Crăciun camarazilor săi din asociație, când aceștia l-au omagiat la împlinirea frumoasei vârste de 90 de ani și pășirea pragului celui de-al zecelea deceniu de viață, din care 36 de ani i-a dedicat slujirii țării și armatei, călăuzit de sacra deviză Patrie – Onoare – Demnitate. A doua mea pasiune în acești ani a fost și a rămas, ca și prima, cea de colecționar de valori tridimensionale din diferite domenii ale vieții. Vă invit, dragi camarazi, să-mi treceți pragul apartamentului și să ne bucurăm împreună de strădaniile mele în calitate de colecționar.

Primele felicitări i-au fost adresate de col.(r.) Ion Părean, președintele asociației care, încărcat de bucuria momentului, s-a adresat fostului său instructor (lector) în cuvinte răscolitoare: „În numele celor 27 de promoții de ofițeri, la care ați pus câte o picătură din viața dvs., vă adresez mulțumiri pentru pasiunea și înaltul profesionalism cu care ne-ați descoperit secretele obținerii de rezultate foarte bune în poligoanele de tragere. Ați rămas pentru noi un exemplu viu de instructor și educator în pregătirea foștilor elevi. La Mulți Ani! Sănătate! Să vă avem alături de noi și să vă sărbătorim și la 100 de ani!” Încântat de emoția momentului, de spiritul camaraderesc cu care l-au omagiat camarazii din asociație, le-a declarat acestora: „Vă mulțumesc din tot sufletul, dragi camarazi, pentru bucuriile ce mi le-ați transmis de ziua mea de naștere și vă declar că dacă va suna goarna voi răspunde prezent, pentru că în venele corpului meu curge sânge de infanterist al armatei române.”

După câteva zile trecute de la acest moment omagial, am fost primul dintre camarazi care i-a răspuns invitației de a-i fi oaspeți, trăind împreună clipe de bucurie în ambianța depănării amintirilor de-o viață cât a fost ofițer și să-i admir colecția de valori pentru care a trudit o viață, bucurându-se de sprijinul și încurajările regretatei sale soții, Iolanda. De la primul pas făcut în apartamentul său, am trăit emoția că mă aflu în ambianța unei expoziții sau într-o casă de țărani (măierean) din Mărginimea Sibiului. Pereții apartamentului, la partea superioară, sunt împodobiți cu farfurii de ceramică pictată, sub acestea aflându-se multe icoane cu scene biblice, reproduceri de pe operele marilor pictori români Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Theodor Aman, Dumitru Paciurea, colonel Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei și alții. Între aceste bijuterii se regăsesc și zeci de fotografii înrămate care îi reproduc și punctează principalele momente din viața militară și de familie, din diferite situații pe care le-a trăit cât a fost ofițer dar și din cadrul asociației.

După o sumară trecere în revistă a complexului expozițional, ne-am așezat la o masă și mi-a depănat firul vieții sale, cu cele mai importante momente trăite în cei 90 de ani.

Nicolae Crăciun a văzut lumina zilei la 11 noiembrie 1927, în comuna Câmpoiești din plaiul de istorie și legendă vrâncean. Mama sa a fost casnică iar tatăl său militar de carieră în legiunea de jandarmi din Tecuci, cu care a participat la luptele purtate de armata română de la 22 iunie 1941 până la 9 mai 1945. A urmat școala primară în comuna natală apoi a absolvit liceul Ferdinand I din Rm. Sărat. În mediul familiei, tânărul Nicolae Crăciun a beneficiat de o educație aleasă în spiritul dragostei de învățătură, de țară precum și sentimentul de dragoste pentru armată. Această educație aleasă și-a pus amprenta pe întreaga lui carieră militară, în comportarea în societate și în familie. După absolvirea liceului, dintre toate ofertele vieții și-a ales pe cea de militar, alegere care i s-a potrivit și care i-a adus cele mai frumoase și dorite împliniri de o viață. După absolvirea liceului, pașii l-au purtat spre orașul de pe Cibin. Aici a dat examen de admitere la Școala Militară de Ofițeri Activi Infanterie „Nicolae Bălcescu”. A reușit printre primii patru candidați dintre cei 100 care au fost înscriși la examenul de admitere. Anii de școală militară au trecut repede, precum un vis frumos. În vara anului 1952 a susținut examenul de absolvire, fiind clasat și de această dată printre primii 7 absolvenți, cu întâiul grad de ofițer locotenent. Datorită rezultatelor obținute pe parcursul anilor de școală și la examenul de absolvire al școlii, a fost repartizat în Școala Militară de Ofițeri Activi Infanterie din garnizoana Sf. Gheorghe, încadrat în funcția de comandant de pluton la elevii din anul III de învățământ. În această primă funcție, s-a remarcat prin valențe de foarte bun instructor și educator al viitorilor ofițeri activi. Activitatea desfășurată în această școală i-a fost apreciată cu calificativul maxim de foarte bine. Cum în acei ani, în armată era o mare fluctuație în rândul cadrelor active și o instabilitate a acestora, tânărul locotenent nu a fost ocolit de acest fenomen. Astfel, din anul 1953 până în anul 1962, când a ajuns în garnizoana Sibiu, pașii carierei militare l-au purtat în 6 garnizoane: Iași, București, Mihai Kogălniceanu, Oradea, Jebel și Făgăraș. În aceste garnizoane, cu excepția celei din Făgăraș, a îndeplinit funcția de comandant de pluton în regimente de infanterie. În garnizoana Făgăraș a urmat cursul de comandant de companie, la Centrul de Instrucție Infanterie și Vânători de Munte „General Constantin Prezan”. Ca urmare a rezultatelor obținute la absolvirea cursului, de acum locotenent major Nicolae Crăciun a fost încadrat instructor (lector) în catedra de pregătire militară a ofițerilor cursanți. În această funcție a predat disciplinele Instrucția Tragerilor și Topografia. În paralel, a îndeplinit și funcția de comandant de companie a ofițerilor cursanți. Aici, îndeplinind termenul, a fost avansat la gradul de căpitan apoi a absolvit cursul de ofițeri superiori. La începutul anului de învățământ militar 1962, a fost mutat în garnizoana Sibiu, la Școala Militară de Maiștri Subofițeri Activi „Gheorghe Lazăr”. A fost încadrat în catedra de pregătire militară a viitorilor maiștri subofițeri, cărora le-a predat Instrucția Tragerilor. După un an de activitate în această școală, respectiv în anul 1963, la începutul anului de învățământ militar, a fost mutat în Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” din garnizoana Sibiu și încadrat în catedra de pregătire militară a viitorilor ofițeri activi. Și aici a fost instructor la specialitatea Cunoașterea Armamentului și Executarea Tragerilor. În această funcție și-a adus contribuția la pregătirea a 27 de promoții de tineri locotenenți. Cât a îndeplinit funcția de instructor în această catedră, a fost apreciat de șefii săi direcți cu calificative superioare (foarte bine). Foștii săi elevi l-au apreciat și l-au iubit ca pe un adevărat frate mai mare sau chiar ca pe un adevărat părinte. În această funcție s-a afirmat atât ca un foarte bun instructor dar și un distins educator al viitorilor ofițeri activi. În anul 1985, după aproape 40 de ani de carieră militară, a fost trecut în rândurile cadrelor în rezervă. În cadrul catedrei a fost avansat la termeni la gradul de maior și de locotenent colonel. Gradul de colonel în rezervă i-a fost acordat în cadrul Asociatei Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „General Ilie Șteflea” din Sibiu.

Nu va uita cât va trăi momentul trecerii în rândurile cadrelor în rezervă, moment care s-a petrecut în fața întregului personal al școlii militare, când a fost felicitat de către comandantul școlii și i-a fost înmânată Diploma de Onoare pentru activitatea desfășurată în pregătirea generațiilor de absolvenți ofițeri activi.

Mi-a mărturisit că, dacă ar fi posibil să ia viața de la început, tot carierei militare și-ar dedica-o, pentru că aceasta i-a adus cele mai mari împliniri și bucurii, așa cum a visat în anii adolescenței.

După depănarea firului vieții de militar activ, m-a invitat să-i trec în revistă colecția, rod al unei activități de peste 30 de ani. Pentru a-i prezenta în amănunțime colecția mi-ar trebui mult spațiu tipografic. Aceasta însumează 8 domenii din viața socială. Am căzut de acord cu gazda să mă refer în modul cel mai concentrat în prezentarea colecției.

  1. Prima secțiune o reprezintă colecția de cartografie. Aceasta cuprinde exemplare de hărți cu organizarea administrativă a teritoriului României din cele mai vechi timpuri, începând cu regatul daco-getic și până în anul 1968, la ultima organizare administrativă a țării, pe raioane, municipii, comune și sate. În cadrul acestei colecții se regăsesc și hărțile geografice ale județelor țării. Județul Sibiu este prezentat și în perioada când era organizat pe „scaune”. La aceasta se adaugă colecția de ghiduri turistice reprezentând județele țării.
  2. Următoarea secțiune a colecției o reprezintă cea a revistei Magazin Istoric, de la reapariția lui până în anul 2014, acestea fiind ordonate în 7 volume, legate la tipografie. În 2020 vor fi grupate în alte volume.
  3. De pe rafturile bibliotecii care acoperă un perete și ale unei vitrine, îți încântă privirile cu raze argintii colecția de flori de mină. Aceasta cuprinde exemplare de la mărimea unui pumn până la bulgări de 3-4 kg.
  4. Într-o altă vitrină se regăsește colecția cu semne onorifice acordate în armata română în timp de pace și de război, începând de la domnitorul A. I. Cuza și până în prezent. În cadrul acestei colecții se regăsește și medalia „Crucea Serviciului Credincios” și alte medalii cu care a fost onorat tatăl său pe timpul cât a participat la campaniile armatei române în cel de-al Doilea Război Mondial. Și tot în cadrul acestei colecții se regăsesc și cele trei Ordine primite de Nicolae Crăciun în perioada cât a fost ofițer activ, precum și unele însemne onorifice oferite de foștii săi elevi cu prilejul întâlnirilor colegiale în ultimii ani la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Între aceste repere onorifice se regăsesc și peste 10 medalii obținute de Nicolae Crăciun încă din anii cât a fost elev în școala militară, cu prilejul participării la întrecerile sportive aplicativ-militare din armată, la care a fost prezent în loturile de atletism, instrucția tragerii și orientare cu busola în teren împădurit. Și tot în cadrul acestei colecții se regăsesc și medaliile cu care a fost recompensat cu prilejul concursurilor de alpinism sportiv organizate de Cercul de Alpinism „Cindrelul” de pe lângă Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, cerc din care a făcut parte câțiva ani și după trecerea în rândul seniorilor militari.
  5. Următoarea secțiune a colecției este reprezentată în cuprinsul a 4 albume, în care se regăsesc zeci de diplome cu care a fost onorat Nicolae Crăciun cât a fost elev și ofițer activ, precum și în cadrul asociației. Și tot în cadrul acestei colecții de diplome se regăsesc și cele oferite de foștii săi elevi cu prilejul întâlnirilor colegiale desfășurate la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, la care a fost prezent printre cei mai de seamă invitați ai acestora. Aici se mai regăsesc și diplomele obținute în cadrul manifestărilor cultural-artistice la care a participat cât a fost elev în școala militară și în garnizoanele prin care l-au purtat valurile carierei, de la gradul de locotenent până la gradul de căpitan, în cercurile militare (casele armatei), în cadrul formațiilor de dansuri populare, declamator, solist de muzică populară, participant în formațiile de teatru artiști amatori. A fost nelipsit la festivalurile cultural-artistice desfășurate în armată, prilej de a-și pune în valoare și valențele artistice fiind răsplătit cu zeci de diplome.
  6. O secțiune a colecției, care încântă prin bogăția ei, este cea de numismatică, care cuprinde monezi și bancnote care au circulat în economia României de la domnia lui A. I. Cuza până la reforma monetară din 15 august 1947. Trăiești un sentiment de bucurie când, de pe bancnote, îți zâmbesc reginele României, înveșmântate cu ii cusute cu măiestrie de țărăncile din diferite zone etnofolclorice ale țării. O subsecțiune o colecției se regăsește în câteva albume care reprezintă cetățile, castelele, palatele, mănăstirile și alte edificii de importanță istorico-arhitecturală din arhitectura României. Și tot în cuprinsul unor albume se regăsesc imaginile caselor memoriale ale unor mari scriitori, istorici și alte personalități ale poporului român. În cadrul acestei subcolecții nu lipsesc casele memoriale ale familiei Mihai Eminescu din Ipotești, Ion Creangă din Humulești și bojdeuca din Copou, Iași, Sadoveanu, A. I. Cuza, I. L. Caragiale, Gheorghe Lazăr, Anton Pan, Liviu Rebreanu, Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Nicolaus Iohanis, C-tin Noica, C-tin Brâncuși și altele. La această colecție se adaugă și reproduceri ale celor mai importante opere de artă monumentală eroică, aflate pe întinsul țării, care reamintesc de sacrificiile armatei române în războaiele purtate pentru apărarea ființei poporului român și a granițelor României.
  7. În bogata colecție de fotografii, se regăsesc și cele care îl reprezintă pe colonelul (r.) Nicolae Crăciun începând cu anii copilăriei și până în prezent. Această colecție însumează peste 200 de fotografii, așezate pe secțiuni în raftul unei biblioteci. Între acestea se regăsesc și fotografiile care îl reprezintă la toate ceremonialele militar-religioase la care a participat după anul 1989, desfășurate în garnizoana Sibiu precum și în structurile militare din Sibiu. Col.(r.) Nicolae Crăciun este nelipsit de la principalele momente din viața Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, precum deschiderea noilor ani de învățământ militar universitar, depunerea jurământului de către tinerii studenți, sărbătorirea Zilei Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, avansarea promoțiilor și alte momente. De consemnat faptul că, la fiecare ceremonial, col.(r.) Nicolae Crăciun își ornamentează umerii cu o eșarfă tricoloră, stând alături de reprezentanții administrației locale.

Prezintă un interes deosebit și fotografiile care îl reprezintă pe col.(r.) Nicolae Crăciun în diferite momente importante din viața asociației, precum excursiile organizate în țară și peste hotare în Bulgaria, Cehia, Ungaria, Serbia, Republica Moldova, Italia și altele.

În încheierea acestei frumoase povești adevărate, consemnăm faptul că, pentru a-și îndeplini în cele mai excepționale condiții obligațiile profesionale cât a fost ofițer activ și în realizarea celei de-a doua pasiuni, cea de colecționar, col.(r.) Nicolae Crăciun s-a bucurat de înțelegerea și sprijinul distinsei sale soții, Iolanda, care l-a înțeles, i-a apreciat pasiunea și l-a ajutat în realizarea acestor performanțe, asigurându-i toate condițiile de viață pentru îndeplinirea obligațiilor profesionale. Pentru realizarea bogatei sale colecții, Nicolae Crăciun a parcurs țara în lung și-n lat la volanul Daciei 1300, având alături de el pe distinsa lui soție, Iolanda.

Încheiem, afirmând că neobositul col.(r.) Nicolae Crăciun constituie o mândrie pentru camarazii săi din asociație dar și un exemplu demn de urmat de generațiile de cadre militare active de azi și de mâine.

Vă oferim câteva fotografii din colecția sa care îl reprezintă în ambianța unor momente importante din viața lui militară, de familie și de senior al armatei române. Îndemn camarazii mei din asociație să-i treacă pragul apartamentului și să se îmbie din bogata și frumoasa lui colecție.

Pentru aceste împliniri pe plan profesional și în calitate de colecționar, col.(r.) Nicolae Crăciun se mândrește că și-a făcut datoria față de țară și armată și că și-a împlinit și pasiunea de colecționar visată încă de pe băncile școlii militare. Această bogată colecție, după cum mi-a declarat, o va lăsa drept zestre unicei sale fiice și unicului nepot care își vor aduce aminte de tatăl și bunicul lor.

La Mulți Ani, stimate camarad col.(r.) Nicolae Crăciun și felicitări pentru tot ceea ce ați realizat în viață, în calitate de ofițer activ, distins familist și demn camarad al asociației seniorilor militari sibieni!

Previous Article
Next Article