Filiala Judeţeană Sibiu „General Ilie Şteflea”

Eroul maior KAISER IOAN din

Regimentul 90 infanterie Sibiu

 Kaiser Ioan este unul dintre cetăţenii români, aparţinând minorităţii naţionale săseşti, care a îmbrăţişat cariera armelor şi a participat la luptele purtate de armata română în cel de-al doilea război mondial, pentru eliberarea teritoriilor răpite şi refacerea României Mari.

Născut la 12 decembrie 1903, În Bucureşti, dintr-o familie pe cât de modestă, pe atât de distinsă. Aici, urmează cursurile şcoli primare, apoi Liceul Evanghelic din Bucureşti. Elev distins, cu o frumoasă vocaţie pentru cariera militară, intră în anul 1926 în Școala Pregătitoare de Ofiţeri activ de Infanterie nr.1 Bucureşti, pe care, după 2 ani, o termină cu distincţie, fiind clasat al 7-lea dintre cei 360 absolvenţi ai promoţiei de ofiţeri „General Dragalina”, fiind avansat la gradul de sublocotenent la 1 iulie 1928, dată la care a şi fost repartizat la Regimentul 21 Infanterie. De la 1 noiembrie 1930 şi până la 31 octombrie 1931, urmează cursurile Școli Speciale de Infanterie Sibiu, iar la terminarea cursului, se înapoiază la unitatea de origine, ocupând funcţia de comandant de pluton, este avansat la gradul de locotenent şi mutat în cadrul cadrelor active la Școala Pregătitoare de Ofiţeri activi Bucureşti. La 1 octombrie 1932, la cerere, este mutat la Școala de Ofiţeri Infanterie Sibiu, unde îndeplineşte, succesiv, mai multe funcţii, printre care, cea de comandant de pluton, ofiţer cu tragerea, inspector de studii, ofiţer cu biblioteca, ofiţer cu aprovizionarea şi profesor al cursului de tragere, perioadă în care a fost avansat la gradul de căpitan. A avut o bună colaborare cu biblioteca ASTRA, care a donat bibliotecii Şcolii Militare de Ofiţeri  Activi de Infanterie „Principele Carol” un număr însemnat de manuale şcolare şi cărţi de literatură beletristică. Tot în Sibiu, la 20 martie 1933, se căsătoreşte cu Rozalia Biro, aceea pe care o cunoscuse încă din perioada când era elev la Școala Specială.            La 1 aprilie 1938, a fost mutat la Regimentul 90 Infanterie Sibiu, în funcţia de ofiţer cu aprovizionarea, iar de la 1 noiembrie al aceluiaşi an a fost numit în funcţia de comandant al companiei 1 Infanterie, apoi comandantul companiei 12 mitraliere. In această unitate, s-a ocupat in special, de pregătirea concentraţilor contigentului 1939, dar şi a militarilor cu termen redus.

În septembrie 1941, Regimentul 90 Infanterie, se deplasează pe Frontul de Est, acţionând împotriva inamicului care apăra în special direcţia Dalnic – Odesa – Sevastopol, intrând în luptă pentru ocuparea localităţii Dalnic. Pentru ocuparea acestui punct de sprijin al inamicului, care era foarte bine apărat, în ziua de 10 octombrie 1941, regimentul a executat o recunoaştere şi o cercetare de luptă, cu valoarea unei companii de infanterie, întărită cu un pluton de mitraliere şi sprijinită de artilerie, cu misiunea de a pune stăpânire pe marginea de Vest a localităţii Dalnic.  La declanşarea atacului, ostaşii companiei, au fost întâmpinaţi cu foc puternic din partea inamicului, în special cu foc de flanc, executat de către cuiburile de mitraliere, fapt ce a dus la încetinirea şi chiar oprirea atacului. Căpitanul Kaiser Ioan observă acest lucru şi constată că în urma exploziei unei bombe de Brand, a fost scoasă din luptă o piesă de mitralieră, omorând pe comandant şi pe ochitor, iar cea mai mare parte din servanţii plutonului zăceau morţi şi răniţi, lăsând piesele fără muniţii. În această situaţie, căpitanul Kaiser Ioan ţâşneşte ca o săgeată din şanţul liniei principale, fostă bază de plecare la atac, ia din fugă două cutii cu benzi de cartuşe, se strecoară prin ploaia de gloanţe a inamicului până la una din piesele scoase din luptă. Acolo, ia locul trăgătorului şi deschide focul asupra cuiburilor de mitraliere inamice care trăgeau din flanc. În ropotul focului mitralierei, el secera inamicul care stânjenea înaintarea companiei. Însă, în toiul luptei, un glonţ inamic a străpuns capul căpitanului. Pentru faptele sale de arme a fost decorat cu medaliile „Bărbăţie şi Credinţă” şi „Crucea Serviciului Credincios”. După reluarea înaintării spre Odesa, căpitanul Kaiser Ioan a fost găsit mort, cu capul sprijinit pe mitralieră. Pentru pilda de vitejie a fost decorat, post mortem, cu Ordinul „Mihai Viteazul“ şi avansat la gradul de maior.   Iniţial, căpitanul Kaiser Ioan a fost înmormântat în Cimitirul Eroilor Regimentului 90 Infanterie, din comuna Frudetal, de lângă Dalnic, apoi, repatriat şi reînhumat în Cimitirul Eroilor din Dumbrava Sibiului. Aici, în acest cimitir, alături de mormântul eroului Kaiser Ioan mai găsim şi alte morminte de eroi, printre care colonelulerou Popa Petre, comandantul Regimentului 90 Infanterie Sibiu și lt.(r.) Paul Mihu Sadoveanu, căzuţi în luptele din ziua de 11 septembrie 1944, pe Mureşul Mijlociu lângă localitatea Cheţani, precum si mormintele a 14 ostaşi – eroi, din aceeaşi unitate. Mormintele eroilor din acest cimitir sunt bine întreţinute şi conservate, activităţi la care participă şi elevii, membri ai cercurilor Cultul Eroilor, în special cei din Şcoala Gimnazială nr. 25 Sibiu dar şi studenţi ai academiei şi militari voluntari cu contract din structurile M.Ap.N. din Sibiu.

Am conceput această evocare în contextul anului 2015 – Anul Veteranilor de Război – în semn de omagiu şi recunoştinţă aduse eroului Kaiser Ioan din Regimentul 90 Infanterie, Sibiu.

Au consemnat col.(r.) V Neghina si col.(r.) Avram Bojan

Foto: Crucea eroului lt.col Popa Petru, comandantul Regimentului 90, cazut in luptele de la Chetani la 11 sept 1944 si col.(r) Bojan Avram, presedintele As. Cultul Eroilor Sibiu Regina Maria impreuna cu Cercul Eroilor din Sc. nr. 25 Sibiu. Fotografia a fost facuta cu prilejul ingrijirii monumentelor in vederea Zilei Eroilor din 2015.

foto 1 crucea eroului maior Kaiser Ioan foto 2

 

 

Previous Article
Next Article