Filiala Județeană Sibiu a ANCMRR „Al.I.Cuza”

     

                                                      ADUNARE  GENERALĂ
        Dragi prieteni, stimați camarazi și susținători ai Filialei Județene Sibiu, vă fac cunoscut că în data de 14 aprilie 2022 s-a desfășurat la Cercul Militar Sibiu, adunarea generală anuală cu următoarea ordine de zi: 
       1. Raportul de activitate al Filialei pentru perioada aprilie2021-aprilie2022, 

prezentat de col.(r) Lăpădat IOAN;
        2. Contul de execuție financiară la 31.12.2021 și prevederile bugetului financiar pentru anul 2022, a prezentat col.(r) Petrescu Alexandru;
        3. Procesul verbal al comisiei de cenzori pe anul 2021 și descărcarea de gestiune, prezentat de col.dr. Bucur Alexandru;
        4. Statutul filialei, prezentat de col.(r) Duca Vasile;
        5. Completarea comitetului și biroului cu dl. col.(r) Humeniuc Dănuț, propunere făcută de președintele filialei;
         6. Discuții și propuneri.
         La activitate a participat din partea conducerii Biroului Permanent Central al Asociației dl gl.lt. (rtr) Băhnăreanu Neculai – președinte al ANCMRR „Al.I.Cuza” iar ca invitați : ing. Crețu Mircea – prefectul județului Sibiu, gl.bg.prof.univ..dr. Bârsan Ghiță – comandant al AFT și al Garnizoanei Sibiu, col.dr. Zisu Adrian – comandant al CMZ și locțiitor al comandantului garnizoanei, col.(r) Popența Marius – președinte ANVR Sibiu.
           Ședința a început cu intonarea Imnului Național al României și păstrarea unui moment de reculegere în memoria camarazilor și susținătorilor decedați în perioada analizată. În continuare s-au prezentat materialele de  la ordinea de zi, s-au purtat discuții pe marginea acestora apoi aceste materiale au fost supuse la vot pe rând și aprobate în unanimitate de membrii  filialei. 
            În finalul ședinței se prezintă hotărârea adunării generale de către col.(r) Vrânceanu Ionel, se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
            Președintele ANCMRR gl.lt.(rtr) Băhnăreanu Neculai, în cuvântul său a făcut precizări privind rezolvarea inechităților existente în cadrul pensiilor militare, situația biletelor de odihnă și tratament din stațiunile MApN și sistemul civil, a făcut recomandarea conducerii filialei de a activa toate structurile din cadrul biroului și comitetului filialei, pentru desfășurarea unor activități mai atractive cu membrii și susținători. A apreciat ca FOARTE BUNĂ activitatea Filialei Județene Sibiu. Aprecieri pozitive au fost făcute în cuvântul lor de gl.bg.prof.univ.dr. Bârsan Ghiță și col.dr. Zisu Adrian și au menționat faptul că vor sprijini membrii filialei și conducerea acesteia în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Domnul prefect Crețu Mircea a făcut de asemenea aprecieri elogioase la adresa activității membrilor filialei și a asigurat conducerea filialei de tot sprjiinul Instituției Prefectului.
           Din partea Trustului de Presă Tribuna  a participat redactor Adrian Petre Popescu.
           Președintele filialei a adus mulțumiri conducerii Cercului Militar, dl.lt.col. Bucurenciu Marius și subordonaților săi pentru sprijinul acordat în desfășurarea activităților precum și domnului slt. Pele Constantin pentru frumoasa expoziție organizată în sala de desfășurare a activităților.
            La final, președintele Filialei Județene Sibiu aduce mulțumiri tuturor membrilor și susținătorilor pentru participarea la activitățile organizate și având în vedere că în curând  vom sărbători Sfintele Paști, urează SĂRBĂTORI FERICITE participanților.
             Președintele Filialei Județene Sibiu a ANCMRR „Al.I.Cuza”
              Col.(r) //Lăpădat Ioan //               .

                                                 

Previous Article
Next Article