Filiala Județeană Galați „General Eremia Grigorescu”

„OMAGIU ARMATEI ROMÂNE ȘI EROILOR SĂI”

manifestare dedicată Zilei Armatei 25 Octombrie 2021 la Galaţi

 Filiala Județeană Galați „General Eremia Grigorescu” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Al. I. Cuza” (ANCMRR) a organizat o manifestare omagială în data de 15 octombrie 2021, la Cercul Militar Galați, în colaborare cu unitățile militare din garnizoană.
       Au fost invitați și au răspuns prezent: lt.col. Remus Popa – cdt. B 300 Inf., lt.col. Robert Gaschler – cdt. B 284 Tc, lt.col. Silviu Ivașcu – cdt. CMJ, mr. Crstian Matache – cdt. SCIL Smârdan, reprezentanții filialelor județene Galați ale A.N. Veteranilor de Război – președinte cpt.(rtr) Stan Turcu, A.N. Cultul Eroilor „Regina Maria”- col.(rtr) Valerian Paraschivan, vicepreședinte, Subfilialei Tecuci a ANCMRR- col.(rtr) Florin Lepușteanu, președinte, membri ai acestor filiale și ai familiilor colegilor decedați.
       Manifestarea s-a desfășurat în avans față de Ziua Armatei Române – 25 Octombrie 2021, cât s-a mai permis pe fondul înăspririi restricțiilor din cauza creșterii ratei de infectare cu noul coronavirus la nivelul municipiului Galați. Participanții au respectat regulile impuse de siguranța sanitară, iar activitățile au fost restrânse ca participanți și durată, urmând ca temele de evocare istorică să fie publicate pe grup și în revistă.   

Programul a cuprins următoarele activități:

1.    Un ceremonial militar-religios de pomenire a eroilor și camarazilor decedați din Asociație, cadrele active, veterani de război și din teatrele de operații, conform tradiției anuale, în curtea Cercului Militar, în fața Troiței renovate și resfințite anul trecut. Slujba a fost săvârșită de preotul Ionuț Budișteanu, secretar al Protopopiatului Galați, cu sprijinul conducerii Filialei ANCMRR și a unor rude ale decedaților.

2.    Adunarea festivă dedicată Zilei Armatei Române în sala de festivități. La început au fost adresate saluturi reciproce între conducerea filialei și comandanții de unități și reprezentanții celorlalte filiale, apoi s-a prezentat câte o Informare asupra situației armatei României și rezervei acesteia în anul 2021. Comandanții de unități și-au exprimat aprecierea pozitivă față de acțiunile militarilor în rezervă și în retragere, interesul și eforturile pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației, sprijinul acordat membrilor, buna colaborare și perspectivele de extindere a acesteia. Filiala a mulțumit pentru colaborare la unele activități în ultimul an, a exprimat dorința de intensificare a legăturilor și participării reciproce la acțiuni pentru menținerea unității dintre militarii activi și cei în rezervă sau în retragere, susținerea intereselor comune în fața ministerului și forurilor politice de care depind, promovarea imaginii armatei și recrutarea de tineri pentru școlile militare și voluntari.

3.    Acordarea unor diplome, distincții, titluri, propuneri de avansare a membrilor cu merite deosebite în activitatea Filialei, prezentarea stadiului unor proiecte și activităților ce urmează în trimestrul IV/ 2021, proxima fiind participarea pe 25 octombrie la ceremonialul dedicat Zilei Armatei organizat de autoritățile publice locale și garnizoană.

4.   După manifestarea omagială, unii membri ai filialei au participat la o masă festivă colegială organizată la o firmă de profil din Galați.

5.    Nu au putut fi aduse la Cercul militar, dar membrii filialei și publicul vor putea viziona timp de 2 săptămâni începând de astăzi, două expoziții dedicate Zilei Armatei la Muzeul de istorie (sculptură, pictură, însemne și obiecte militare) și la Biblioteca „V.A. Urechia” (ținute militare de epocă), vizitatorii urmând să respecte măsurile sanitare adaptate locurilor de expunere.

Manifestarea a constituit un bun prilej de întărire a legăturii între militarii activi și din rezervă, a subliniat nevoia de continuitate și adaptare armatei, de apărare solidară a drepturilor militarilor.

Preşedintele Filialei Judeţene Galaţi a ANCMRR „AL.I. CUZA”,

 Comandor (r) Asofronie Constantin

Previous Article
Next Article