Filiala Județeană Galați a ANCMRR ,,A.I.Cuza”

În zilele de 11 şi 12 iulie a.c, la Buzău s-a desfăşurat Congresul de cultură  şi civilizaţie daco-romană organizat de către Fundaţia Origini carpatice în colaborare cu Primăria şi Consiliul Judeţean Buzău. Continuatoare din anul 2015  a asociaţiei cu acelaşi nume, fundaţia are scopul de cunoaştere şi punere în valoare a ţinuturilor  de la curbura Carpaţilor, a spaţiului carpato-dunăreano-pontic în general, dar şi cunoaşterea şi promovarea istoriei adevărate a traco-geto-dacilor- valaho-românilor, strămoşii reali ai poporului român, coborând până la  atlanto-pelasgi. Anual  organizează şi desfăşoară acest congres la care  participarea este permisă tuturor celor interesaţi

Col.(rtr) Chirvasă Iordan (membru al comitetului filialei) care recent a împlinit vârsta de 90 de ani, un împătimit al istoriei – membru al fundaţiei de la înfiinţare, împreună cu vicepreşedintele filialei, cdor.(rtr) Asofronie C-tin au participal la lucrările congresului din acest an. unde după cum se poate vedea din program, au fost prezentate  informaţii  diverse, multe dintre ele necunoscute de către publicul larg. La prima adunare a membrilor filialei Galați, cei doi camarazi ne vor prezenta succint un rezumat al acestei importante manifestări cultural-istorice şi informaţiile inedite prezentate.

Col.(rtr) Chirvasă, lunar pune la dispoziţia membrilor interesaţi revista editată de fundaţie ,,ORIGINI”, pe care o recomandăm cu căldură camarazilor din filialele ANCMRR, elevilor, profesorilor şi studenților de la facultatea de istorie şi dacă s-ar putea tuturor celor care  vor să cunoasc istoria reală  a poporului român.

Gl.bg.(rtr) Antohe C-tin

 

 

Previous Article
Next Article