Filiala Județeană Galați

Tanchiştii gălăţeni la semicentenar

În urma  intervenţiei  armate din august 1968, din partea unor ţări membre ale Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia, conducerea ţării a luat măsuri de întărire a apărării în zonele de operaţii de Est şi Sud-est.

Astfel, la 01 octombrie 1968 se înfiinţează la Galaţi, Regimentul 267 Tancuri “Cuza Vodă”, aflat în  compunerea D.67 Mc. Brăila. Urmare a procesului amplu de restructurare a armatei, la 01.03.1995 regimentul se transformă în B.267 Tc. La 10.09 2001, B.267 Tc. se desfiinţează, şi în cazarma sa se redislocă B.284 Tc. din garnizoana Focşani, structură subordonată Bg.282 Mc. Focşani. fiind singura unitate din ţară înzestrată cu tancul de concepţie şi fabricaţie românească TR-85 M1 “BIZON”.

Conform ordinului şefului SMG/28.07 2009, B.284 Tc. “Cuza Vodă” a preluat tradiţiile R. 267 Tc. “Cuza Vodă”.    Batalionul face parte din Structurile din Pachetul Unic de Forţe NATO/UE certificate.  Cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea unităţii de tancuri din Galaţi batalionul a organizat  la 01.10.2018, un program de activităţi aniversare la care au participat personalităţi din administraţia locală, ceilalţi comandanţi de unităţi din garnizoană, un număr mare de rezervişti, pensionari militari care au lucrat  în  fostul regiment şi  dintre care mulţi sunt membri ai Filialei Galaţi a ANCMRR.

După primirea onorului şi raportului de către locţiitorul Cdt.D 2 Infanterie  “Getica”’şI intonarea Imnului Naţional, s-a dat citire mesajelor Şefului SMFT şi Cdt. D. 2 I cu privire la acest eveniment şi apoi s-a oficiat serviciul religios. Mai mulIţi participanţi, începând cu prefectul (care a fost militar în termen la R.267 Tc.) au făcut aprecieri  cu privire la activitatea unităţii şi au adresat felicitări şi urări de succes în pregătirea de luptă a unităţii,sănătate şi împliniri personale militarilor  batalionului şi familiilor acestora. În continuare, au fost acordate distincţii şi însemne aniversare unor invitaţi, a urmat defilarea unităţii, după care au fost dezvelite basoreliefuri ale  unor domnitori români. Expoziţia de tehnică de tancuri şi echipamente specifice  şi recepţia oferită la Cercul militar au încheiat festivităţile dedicate acestui eveniment din viaţa tanchiştilor gălăţeni. În cadrul acesteia, desfăşurată într-o atmosferă caldă, prietenoasă, camarazii filialei noastre au depănat amintiri şi memorii din timpul activităţii desfăşurate în R.267 Tc. şi s-a adresat invitaţia de a deveni membri ai filialei camarazilor tanchişti, pensionari militari, care încă nu sunt în mijlocul nostru, argumentându-se  beneficiile de care  se vor bucura din această pozitie, contribuind astfel şi la  menţinerea şi în continuare  a pozitiei  numărul 1 ca număr de membri  în cadrul structurii noastre.

LA MULŢI ANI B.284 Tc “Cuza Vodă”Galati

Gl.bg(rtr) C-tin Antohe

Previous Article
Next Article