Filiala Judeţeană CLUJ

A TREIA CARTE INTERESANTĂ

Într-un interval de mai puțin de trei ani, generalul de brigadă (r.) Ștefan S. POP a reușit să publice a treia sa carte, cu titlul ”Existență încorsetată”, apărută la prestigioasa editură clujeană ”Napoca Nova”, condusă de profesoara Voichița Vereș.  Ea cuprinde analize pertinente, comentarii și interpretări privind evoluția societății românești în ultimele trei decenii.

După ce, în primele două cărți, autorul și-a pus în valoare harul de povestitor și calitățile de pedagog, oferind concluzii din experiența  de viață, profesională și familială, în cea de-a treia ies în evidență calitățile sale de analist, capacitatea  de a observa obiectiv sensul real al evoluțiilor societății, dincolo de aparențe.

Sunt analizate, cu argumente convingătoare, în special aspecte cum ar fi : marile campanii de manipulare a opiniei publice ; sistemul instituțiilor statului, abuzurile comise în acest perimetru și practicile ilegale folosite ; formele de manifestare a corupției și eșecul luptei pentru combaterea acesteia ; aplicarea defectuoasă a principiului separației puterilor în stat ; distorsiunile din funcționarea instituțiilor de forță și denaturarea premeditată a rolului acestor instituții.

Așa cum precizează chiar din primul capitol, autorul prezintă concluzii din viața trăită, din observarea fenomenelor, din informațiile primite prin mijlocele de comunicare în masă, dar și din cărțile citite, din care redă pasaje, deosebit de semnificative. Sunt citate personalități ale științei și culturii universale, între care : Albert EINSTEIN, George BERNARD SHOW, Ana ELEANOR ROOSEVELT. Sunt menționate puncte de vedere ale unor prestigioși scriitori români, între care Ileana VULPESCU și Octavian PALER. Sunt exprimate puncte de vedere ale unor personalități și personaje de notorietate ale vieții publice din România ultimilor treizeci de ani : președinți ai statului ; lideri politici ; oameni de afaceri ; judecători ; procurori; istorici; agenți ai serviciilor de informații; oameni influenți din instituțiile media.

În al doilea capitol, care este și cel mai dezvoltat, se face o analiză foarte amănunțită și sugestivă a tot ce s-a întâmplat în tumultuosul an 2017, care a început cu celebra Ordonanță de Urgență  nr. 13, dată de Guvern, și cu marile demonstrații de stradă, a continuat cu  largi dezbateri privind legile justiției, cu anchete parlamentare pe probleme referitoare la falsificarea alegerilor din 2009 sau la activitatea serviciilor secrete și au culminat cu două schimbări de guvern, într-o atmosferă de totală confuzie.

Deznodământul acestor acțiuni este analizat chiar în capitolul următor, cu luciditate, dar și cu  o mare amărăciune, generată de evoluția aberantă a evenimentelor și de dezvăluirile uluitoare care au început să apară prin mijloacele media și prin tot felul de declarații ale unor persoane, aflate de o parte sau de alta a baricadei, în statul oficial sau în ”statul paralel ”.

Lucrarea se încheie cu un capitol de concluzii, foarte interesante, asumate de autor și formulate în nume personal, pe baza analizelor făcute. Se pornește de la ideea că în decembrie 1989 a avut loc o ” lovitură de stat, pusă la  punct de  serviciile secrete străine,  folosindu-se  de oameni recrutați din interiorul țării”. Se menționează, apoi, faptul  că părțile bune ale acestui eveniment au fost : înlăturarea dictaturii și a regimului totalitar ; declanșarea alegerilor democratice și crearea premizelor pentru o evoluție pozitivă a țării noastre. Se subliniază, imediat,  concluzia potrivit căreia, din păcate, premisele create atunci nu au fost valorificate, astfel că acel eveniment ne-a adus ” mai multe rele decât bune”, respectiv : denaturarea sensului adevărat al politicii; declanșarea luptelor pentru putere și pentru îmbogățire prin orice mijloace ; distrugerea economiei românești prin retrocedări necontrolate, privatizări abuzive și ilegale; extinderea corupției în toate domeniile, în toate structurile de stat și politice ; dominația capitalului străin; politizarea administrației de stat, promovarea nepotismului și incompetenței ; distrugerea sistemului de învățământ ; interferența justiției în politică și a politicului în justiție ; concurența absurdă, aberantă, între puterile statului ; nesocotirea drepturilor fundamentale ale omului și ignorarea principiului prezumției de nevinovăție ; crearea unei imagini de haos generalizat. Prin toate acestea s-a ajuns la o stare de sărăcie și deznădejde a unei mari părți a populației.

Pe acest fond de realități,  autorul încheie cu sublinierea  : ” Avem o viață încorsetată, restricționată, îngrijorată, limitată, deoarece instituțiile principale ale statului nu-și îndeplinesc îndatoririle ”.

Așadar,  această carte nu este una de ficțiune ci una bazată pe realități, pe documente și informații, luate direct de la sursă  și analizate în mod obiectiv, cu mult  curaj și cu capacitatea de a vedea un hățiș de cauze și interese, personale sau de grup, nicidecum interese naționale.

Cartea a fost lansată într-o reuniune a membrilor Filialei Județene Cluj a A.N.C.M.R.R., iar despre conținutul acesteia și despre virtuțile autorului au vorbit, frumos, consistent și emoționant, doamna profesoară Voichița VEREȘ și coloneii Gheorghe CIREAP,  Gavril MOISA și Iulian PATCA, care l-au încurajat să continue preocupările în domeniul scrisului. Autorul a mulțumit tuturor celor prezenți și  a acordat autografe pe această reușită și interesantă carte.

Colonel (r.) Gheorghe CIREAP     Cluj -Napoca 27. 03. 2018

imagini lansare carte

Previous Article
Next Article