Filiala Județeană Buzău „Mareşal Alexandru Averescu”

La data de 30 martie 2021, într-o atmosferă marcată de pandemia SARCOV – 2, dar destinsă şi de voie bună s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a Filialei Județene Buzău „Mareşal Alexandru Averescu” a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, ocazie cu care s-a prezentat activitatea comitetului filialei. Lucrările s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Statutului şi a precizărilor ANCMRR, pe două componente: analiza propriu-zisă şi alegerea noilor organe de conducere. Deoarece anul 2020, a fost sărac în activităţi, analiza a fost extinsă la perioada martie 2017 – martie 2021, urmată de alegerea noilor organe de conducere pentru un nou mandat (martie 2021 – martie 2025).

          Lucrările Adunării, au fost onorate de domnul comandor (rtr.) CASAPU EUGEN – secretar general al ANCMRR, direcţional pentru Filiala Buzău şi a reprezentanţilor comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzău, domnul colonel MUTULIGĂ MARIAN şi locotenent colonel BRATU IONEL. În sală au fost prezenţi  preşedinţii celorlalte structuri asociative provenite din M.Ap.N. care activează în garnizoana Buzău (Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii, Asociaţia Cercetaşilor Militari în Rezervă şi în Retragere, Clubul Paraşutiştilor, Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” şi Casa de Ajutor Reciproc – Pensionari Militari, precum şi preşedinţii subfilialelor Râmnicu Sărat şi Cislău.

          Domnul comandor (rtr) Casapu Eugen, a dat citire mesajului preşedintelui ANCMRR, adresat Filialei Județene Buzău la împlinirea a 30 de ani de la înfiinţare, iar domnul locotenent colonel Bratu Ionel a dat citire mesajului de felicitare al Comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzău – domnul general maior dr. Dragoş Dumitru Iacob. Acestea au fost primite cu bucurie iar aplauzele au reflectat respectul pe care membrii filialei îl manifestă faţă de cele două entităţi militare.

          Într-o atmosferă constructivă, preşedintele filialei a supus atenţiei celor prezenţi, analiza activităţii sectorului organizatoric pentru perioada respectivă. Pe sectoare de activitate, analiza a fost prezentată astfel:

  • Sectorul secretariat – cpt.(rtr) Pâcă Marin;
  • Sectorul social – col.(rtr) Olteanu Costel:
  • Sectorul cultural – col.(r) Voicu Radu;
  • Activitatea financiar – contabilă – slt.(rtr) Costache Dumitru;
  • Activitatea comisiei de cenzori – col.(rtr) Frone Ion.

Participanţii la adunarea generală au apreciat pozitiv documentele prezentate care au oglindit activitatea comitetului.

În cuvântul domniei sale, domnul comandor (rtr) Casapu Eugen, a scos în evidenţă activitatea filialei, ancorată în planul de activităţi al ANCMRR, reliefând eforturile pe care Asociaţia Naţională le depune pentru afirmarea la cote cât mai înalte a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ca liant între societatea civilă şi armata română. În intervenţia sa, domnul colonel Mutuligă Marian, a reafirmat  respectul şi sprijinul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzău pentru întreaga activitate a filialei.

La punctul doi al ordinii de zi, au fost alese noile organe de conducere ale filialei pentru un mandat de patru ani (preşedinte, comitet, comisia de cenzori şi reprezentanţii la Conferinţa Naţională a ANCMRR). În unanimitate de voturi pentru funcţia de preşedinte a fost ales col.(rtr) Bălăceanu Gheorghe, prim – vicepreşedinte – col.(rtr) Olteanu Costel, vicepreşedinte – col.(r) Voicu Radu şi preşedintele comisiei de cenzori – col.(rtr) Frone Ion.

Şi în perioada următoare, Filiala Județeană Buzău „Mareşal Alexandru Averescu” a ANCMRR, va continua să fie o prezenţă activă în viaţa cetăţii, fiind liantul  între societatea civilă şi Armata României.

Preşedintele Filialei Județene Buzău – col.(rtr) Bălăceanu Gheorghe

Previous Article
Next Article