FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

 

28 Martie 2017 – Cercul Militar Pitești. Astăzi s-au împlinit 4 ani de la înființarea Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești, dată la care s-a executat bilanțul primului mandat al Biroului Subfilialei „Vlad Țepeș”. La lucrările Adunării Generale a Subfilialei „Vlad Țepeș” Pitești din partea Biroului Permanent al Filialei Județene Argeș „POSADA” au participat: col.( rtg.) Laurențiu DOMNIȘORU- președintele biroului permanent și plt. adj. principal ( rtg.) Ioan ȘUTACU – membru al biroului permanent al filialei.

Ordinea de zi:

– analiza activității biroului subfilialei în mandatul 2013 – 2017;

– execuția bugetară;

– planul de activitate pentru perioada 2017 – 2018;

– alegerea noului birou al subfilialei pentru perioada 2017 – 2021.

Așa cum s-au prezentat lucrurile a rezultat că biroul existent până la aceaastă dată s-a achitat bine de sarcinile și obiectivele planificate. A desfășurat o activitate rodnică, a militat pentru creșterea numerică a membrilor subfilialei, astfel că la această dată subfiliala are 157 membri.

În urma propunerilor făcute a fost aleasă următoarea structură și încadrare a noului birou:

Președinte :      Col.(rz.)       Alexandru MONEA

Vicepreședinte: Col.(rtg.)      Ștefan GRIGORE

Secretar :         Col.(rtg.)dr.  Ștefan CIOBANU

Membri :          Col.(rtg.)      Cornel BOLD

Col.(rtg.)      Florian DEACU

Col.(rtg.)      Alexi DOVBENCO

Plt. adj.pr.(rtg.) Savian DINCĂ

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Colonel (rtg.) Laurențiu  DOMNIȘORU

IMG_2122 IMG_2123 IMG_2124 IMG_2127 IMG_2128 IMG_2129 IMG_2130 IMG_2131 IMG_2136 IMG_2137 IMG_2138 IMG_2139

Previous Article
Next Article