FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ „POSADA” a A.N.C.M.R.R.

27 februerie 2020 – Cercul Militar, Adunarea Generală a membrilor filialei. S-a analizat activitatea Biroului Permanent și al Comitetului filialei pentru organizarea și desfășurarea activităților planificate în anul 2019, s-a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori, Execuția bugetară pe anul 2019, Bugetul, Proiectul de Hotărâre și Planul cu Principalele activități pentru anul 2020.

Vă prezentăm imagini de la eveniment.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE ARGEȘ „POSADA”

Colonel ( rtr.) Laurențiu  DOMNIȘORU

 

Previous Article
Next Article